40 milionów dla mikro i małych firm z województwa podkarpackiego

40 milionów dla mikro i małych firm z województwa podkarpackiego

Urząd Marszałkowski rusza z projektem dla mikro i małych firm z Podkarpacia. Mają one szansę na bezzwrotną pomoc w formie grantu na potrzeby związane z zachowaniem płynności finansowej. Projekt będzie realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego.

– Nabór wniosków rozpocznie się 12 sierpnia. Z puli 40 mln prawie 12 mln zostanie przeznaczone na branżę turystyczną, ponieważ ucierpiała najwięcej, najszybciej została dotknięta kryzysem koronawirusowym i będzie z niego najdłużej wychodziła – podczas dzisiejszej konferencji prasowej mówił marszałek Władysław Ortyl. – Chcemy przeznaczyć to wsparcie na środki obrotowe, czyli nie na inwestycje, nie na zakupy inwestycyjne, czy wynagrodzenia a na koszty bieżące, które w firmach bardzo często powodują problemy z płynnością.

Komu udzielana będzie pomoc

Wsparcie będzie udzielane mikro i małym przedsiębiorcom, a więc firmom zatrudniającym poniżej 50 pracowników, których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Pomoc skierowana jest wyłącznie do firm z regionu, które prowadziły działalność gospodarczą 31 grudnia 2019 r. a pandemia koronawirusa spowodowała problemy z płynnością finansową.

Wśród warunków uzyskania grantu jest spadek obrotów nie mniejszy niż 50 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Jakie inne kryteria będzie trzeba spełnić

Przedsiębiorcy ubiegający się o granty muszą także spełnić inne kryteria, takie jak:

 • niezaleganie na koniec grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia wsparcia z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.
 • nie mogą znajdować się w stanie likwidacji, w trakcie postępowania upadłościowego albo postępowania restrukturyzacyjnego.

Szczegółowe zasady, kryteria oceny i procedury zostaną opublikowane na stronie internetowej RARR. Nabór wniosków – za pomocą platformy gov.pl, z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać uzyskaną pomoc m.in. na takie potrzeby jak:

 • opłaty związane z prowadzeniem biura, zakładu, tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie),
 • usługi sprzątania i konserwacji powierzchni i pomieszczeń biurowych,
 • usługi ochrony i monitoringu,
 • usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
 • zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i ich serwis,
 • zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych (w tym ochrony osobistej wynikające z zaleceń Ministra Zdrowia) i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników,
 • zakup ochronnej odzieży służbowej,
 • utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, usługi z zakresu: obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, doradztwa podatkowego,
 • zarządzania flotą pojazdów służbowych, itd.,
 • zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów służbowych,
 • ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy,
 • wydatki związane z kosztami eksploatacji samochodu.

Dotacje nie będą mogły zostać przeznaczone na wydatki inwestycyjne i wynagrodzenia.

O przyznaniu pomocy będzie decydować termin złożenia wniosku.

Pieniądze na wsparcie pochodzą z UE i z budżetu państwa.

Źródło informacji: rarr.rzeszow.pl