Akcja „Zima 2019/2020”

Akcja „Zima 2019/2020”

21 listopada br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządcy dróg przekazali informację dotyczącą zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna.

Można się u nas zapoznać z numerami telefonów pod którymi będzie można uzyskać informacje na temat przejezdności dróg w sezonie zimowym.

Podmiot nadzorujący utrzymanie drogi

Wydział Drogownictwa Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2

Naczelnik Wydziału – Beata Pawłowska-Nicałek

tel. 13 47 43 657 od godz.7.30 do godz.15.30. poniedziałki od 7.30 -16.30

Zarządzany odcinek drogi

Odcinek drogi krajowej nr 28 oraz dróg wojewódzkiej nr 990 (ul. Rzeszowska) i nr 991 (ul. Lwowska, Niepodległości, Korczyńska) w granicach administracyjnych miasta oraz wszystkie drogi i ulice na terenie miasta z wyjątkiem dróg osiedlowych podlegających administracji osiedli.

Kontakt – informacja

Uwaga: drogę krajową nr 28 utrzymuje
Zakład Robót Drogowych i Budowlanych S.C. „DROG-REM”
KOORDYNATOR – Pan Marcin Gierlach – tel. kom. – 669 348 180

Uwaga: Utrzymanie dróg i chodników „Obręb KROŚCIENKO NIŻNE – BIAŁOBRZEGI” – Konsorcium firm:
1. Usługi Sprzętowo-Transportowe Karol WESOŁOWSKI
2. STAN- BRUK S.C. Jacek Such, Dariusz Stepuła, ul. Pużaka
KOORDYNATOR – Pan Jacek Such – tel. kom. 604 183 303.