Apel - wody to nie śmietnik!

Apel - wody to nie śmietnik!

W ostatnim czasie obserwujemy wzrastający problem zanieczyszczania rzek. Odpady wyrzucane są przez ludzi wprost do rzek i zbiorników wodnych lub porzucane są na brzegach. Są to już nie tylko śmieci osób wypoczywających nad wodą, ale także przez ludzi, którzy remontują mieszkania i wywożą na tereny przylegające do wód różnego typu odpady. Po większych deszczach zaobserwować można nawet stare kineskopowe telewizory, czy lodówki. Problem ten szczególnie nasilił się w trakcie pandemii. Organizowane akcje sprzątania brzegów rzek oraz okolic zbiorników wodnych, nie są w stanie nadążyć za skalą zjawiska.

Apelujemy, do wszystkich o rozsądne postepowanie z odpadami. Substancje chemiczne, które wraz ze ściekami przedostają się do wód stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska przyrodniczego! Prosimy o odpowiednią segregację odpadów, przekazywanie ich firmom odbierającym odpady oraz do miejsc dla nich przeznaczonych.

Pamiętajmy, że jest to nie tylko problem natury ekologicznej, ale też rażące naruszenie przepisów prawa wodnego, które stanowczo zakazuje zanieczyszczania wód.

SW

Ilustracja: pixabay.com