Budżet Obywatelski - znamy projekty!

Budżet Obywatelski - znamy projekty!

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego 53 projekty zostały dopuszczone do głosowania. Nie zabrakło pomysłów zgłaszanych dla naszej dzielnicy. Są to projekty i inicjatywy, świetnie przygotowane, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Przy pełnym zaangażowaniu większości mieszkańców dzielnicy mamy szansę zrealizować wszystkie z nich. Czy warto? Poddajemy to Państwa ocenie.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO GŁOSOWANIA?

Przede wszystkim należy pamiętać, że głos można oddać łącznie na 2 projekty – jeden ogólnomiejski i jeden dzielnicowy. Jeśli odda się głos tylko na 1 projekt (np. na projekt dzielnicowy) to ten drugi przepada. Dlatego prosimy uważnie czytać ankietę. Głosować mogą WSZYSCY mieszkańcy Krosna! Nie ważne czy mają 1 czy 101 lat. Prosimy więc o pełne zaangażowanie całych rodzin.

Warto też podzielić głosy proporcjonalnie, czyli wspierać w miarę możliwości każdy z projektów (np. mąż jeden projekt, żona drugi, dzieci: trzeci, itd.). W ten sposób nie będzie dużych dysproporcji. Dlaczego? Jeśli przykładowo jeden projekt dzielnicowy otrzyma 600 głosów, drugi i trzeci,  poniżej 80 głosów, to pomimo dużego zaangażowania mieszkańców, tylko jeden trafi do realizacji. A przecież dzieląc 600 głosów na 3 projekty, każdy z nich ma szansę otrzymać bardzo wysokie poparcie, w efekcie czego wszystkie mają szansę trafić do realizacji. Z projektami ogólnomiejskimi będzie niestety trudniej, ale nic nie jest niemożliwe. Dlatego każdego mieszkańca prosimy o mobilizację i wsparcie.

Pokażmy wszystkim, że na Białobrzegach się da, że warto!

Mieszkańcy mogą wybrać jeden z następujących sposobów głosowania:

  1. za pomocą aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej budżetu obywatelskiego;
  2. za pomocą papierowej karty do głosowania, zawierającej odcisk pieczęci urzędowej Prezydenta, poprzez odbiór karty po okazaniu dokumentu ze zdjęciem pozwalającego na weryfikację tożsamości i wrzucenie karty do urny zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub w innym miejscu lub miejscach wyznaczonych przez Prezydenta;
  3. za pomocą karty do głosowania, którą pobrać można TUTAJ. Kartę podpisuje się podpisem elektronicznym i przekazuje w formie elektronicznej na adres podany na stronie internetowej budżetu obywatelskiego.

Poniżej prezentujemy projekty dotyczące naszej dzielnicy:

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

Projekt nr 20

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wodnym dla OSP Krosno Białobrzegi.

Opis projektu:

Projekt zakłada zakup średniego samochodu gaśniczego ze zbiornikiem wodnym o pojemności minimum 2000 l dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno – Białobrzegi dla zwiększenia bezpieczeństwa p.poż. na terenie dzielnicy Białobrzegi jak i całego miasta Krosna.

Zobacz pełny opis projektu

 

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę:

1Używany średni samochód
ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wodnym
min. 2000 L – 450 tys. zł.
450 000 zł

Autor projektu: Witold Mossor

Koszt: 450 000 zł

Projekt nr 12

“Sport łączy pokolenia” – modernizacja boiska ze sztuczną trawą na sportowy obiekt wielofuncyjny przy ul. Marii Konopinickiej 5

Opis projektu:

„Biegacz to nie ten, kto szybko biega. To ten, który nie ustaje w walce.” Marc Buhl
Uprawianie sportu i aktywny wypoczynek to niezbędny warunek dbałości o zdrowie oraz zachęta do wspólnego spędzania czasu dla całej rodziny czy grupy rówieśniczej. Uwzględniając potrzebę integracji środowiska i dbałości o kondycję fizyczną zarówno dzieci jak i dorosłych proponuję, aby w budżecie obywatelskim uwzględniono projekt modernizacji boiska ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej Nr 3 w dzielnicy Białobrzegi.
Dotychczasowe boisko ze sztuczną trawą jest atrakcją dla wąskiej grupy użytkowników, a z uwagi na wykorzystywanie obiektu przez cały rok i eksploatację trwającą 8 lat – wymaga gruntownej renowacji. Pomysłem, który umożliwiłby korzystanie większej liczbie użytkowników, w tym uczniom szkoły i ich rodzinom oraz mieszkańcom Krosna, jest zmiana funkcyjności obiektu.
Proponuję zamianę zniszczonej nawierzchni ze sztuczną trawą na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną oraz dodatkowym wyposażeniem. (…)

Zobacz pełny opis projektu

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę:

1utylizacja sztucznej trawy, przygotowanie podłoża pod powierzchnię poliuretanową113 220 zł
2nałożenie nawierzchni poliuretanowej, namalowanie linii do:koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna188 700 zł
3zakup i montaż: 4 kosze (2 na niższej wysokości), 2 słupki do siatkówki, 2 bramki10 000 zł
4zakup i montaż dwóch stolików do gry w szachy16 000 zł
5zakup i montaż krzesełek\trybun przy boisku60 000 zł
6zakup i montaż 2 koszy na śmieci2 000 zł
7zakup i montaż stojaków na rowery i zadaszenie8 000 zł
8montaż dodoatkowego oświetlenia i monitoringu30 000 zł
9zakup drzew i krzewów na nasadzenie10 000 zł
10dokumentacja projektowa30 000 zł

Koszt: 467 920 zł

PROJEKTY DZIELNICOWE

Projekt nr 24

Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok

Opis projektu:

Obecnie ścieżka utwardzona tłuczniem na dł. ok 900 m. Dla poprawienia komfortu przejścia, spaceru, przejazdu z wózkiem dziecięcym, proponujemy nałożenie nakładki bitumicznej o grubości 4 cm, szerokości 1,5 m całej długości. Ścieżka jest najkrótszą drogą do centrum Krosna dla mieszkańców ul. Białobrzeskiej, ul. Moniuszki i ul. Kopernika. Jest też miejsce spacerów i rekreacji dla wielu Krośnian. Na proponowanym odcinku ścieżka przebiega na terenie gruntów Miasta Krosna. Nałożenie asfaltu wzmocni nawierzchnię na kilkadziesiąt lat. (…)

Zobacz pełny opis projektu

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę:

1nakładka bitumiczna 900 m x 1,5 m = 1350 m2 x 52 z/m2 = 70 200 zł70 200 zł

Autor projektu: Andrzej Wilk

Koszt: 70 200 zł

Projekt nr 5

Aktywne Białobrzegi – Dom Ludowy jako miejsce rozwoju młodych talentów, aktywizacji seniorów i integracji społecznej.

Opis projektu:

Celem projektu jest odkrywanie młodych talentów, aktywizacja seniorów i integracja lokalnej społeczności. Dysponujemy budynkiem Domu Ludowego, który mógłby znacznie częściej tętnić życiem i w którym mieszkańcy mogliby aktywnie spędzać czas.
• Chcielibyśmy aktywnie promować zdrowy styl życia szczególnie wśród seniorów poprzez zajęcia z gimnastyki.
• Zależy nam na wyposażeniu świetlicy w meble i dodatkowy sprzęt komputerowy wraz z rzutnikiem, aby aktywnie wykorzystać możliwości jakie daje to pomieszczenie. Świetlica już jest wyposażona w 4 stanowiska komputerowe.
• Aby chronić osoby starsze przed wykluczeniem cyfrowym chcemy zaznajamiać ich z obsługą komputera i Internetu. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych przygotowane zostałyby zajęcia z grafiki komputerowej i pakietu MS Office, głównie programu Excel.
• Prace powstałe podczas zajęć z grafiki komputerowej zaprezentowane zostałyby na wspólnej wystawie poprzedzonej wernisażem, na którym zaprezentowane zostałyby również efekty prac modelarskich / powiązane wydarzenie z innym projektem w naszej dzielnicy organizowanym przez Stowarzyszenie GraTy /.
• Dla wszystkich grup wiekowych chcielibyśmy stworzyć warsztaty z artystyczne np.: decoupage, wyplatanie z wikliny, zajęcia mydlarskie, szeroko rozumiane rękodzieło. Część z zajęć miałaby charakter jednorazowy, inne zaś prowadzone byłyby cyklicznie wg. ustalonego wcześniej harmonogramu.
• Dopełnieniem oferty kulturalno-rozrywkowej byłoby częściowe dofinansowanie Biesiady Białobrzeskiej.
• Przywrócenie funkcjonalności pomieszczeniu Rady Dzielnicy poprzez wyposażenie w meble, stoliki, krzesła, szafy oraz wymiana okien na klatce schodowej. (…)

Zobacz pełny opis projektu

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę:

1Wyposażenie i sprzęty, drobne remonty (środki trwałe)20 000 zł
2Warsztaty komputerowe, artystyczne i rękodzielnicze oraz zajęcia gimnastyczne: (dzieci, seniorzy, młodzież/dorośli)15 370 zł
3Promocja, marketing, fotorelacje z wydarzeń w DDL i inne1 430 zł
4Kultura: dofinansowanie Biesiady Białobrzeskiej3 200 zł

Autor projektu: Sebastian Wieczorek

Koszt: 40 000 zł

Projekt nr 4

Spotkania z grami bez prądu i nie tylko.

Opis projektu:

Już wiele razy zostaliśmy przekonani, że gry bez prądu cieszą się ogromnym zainteresowaniem – planszówkowe wydarzenia organizowane na terenie Krosna zawsze przyciągały mnóstwo osób. Angażowały każdego bez względu na wiek, w końcu same są ponadczasowe. Wspólne rozgrywki ułatwiały integrację między uczestnikami, która niejednokrotnie zamieniała się w dobrą znajomość.
Dlaczego więc nie rozszerzyć i usystematyzować tej inicjatywy?

W jej ramach chcielibyśmy stworzyć 53 spotkania w ciągu 12 miesięcy w 2020 roku.
Składać się na nie będą:
• 24 warsztaty brydżowe tworzące międzypokoleniowe mosty. Mieliśmy okazję, aby przekonać się, że ta popularna gra karciana to forma, którą skierować można do każdego: młodego, czy starszego gracza. Warsztaty prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, są świetną propozycją spędzenia wolnego czasu w gronie znajomych lub rodziny. Są też bardzo dobrą okazją do nawiązania nowych, ciekawych znajomości wśród współgraczy. (…)

Zobacz pełny opis projektu

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę:

1Projekty graficzne600 zł
2Koordynacja wydarzenia (przygotowywane 53 eventów przez 12 miesięcy, 3 razy w miesiącu, prowadzenie rejestracji, animacji, komunikacja z mediami, itp)6 000 zł
3Copywrriting620 zł
4Catering860 zł
5Identyfikacja wizualna500 zł
6Warsztaty modelarskie3 600 zł
7Warsztaty brydżowe2 400 zł
8Gra miejska Tropy Mirandoli Piki1 200 zł
9Materiały promocyjne 1 200 zł
10Oprawa foto-wideo1 000 zł
11Gry planszowe (Zakup gier które będą dostępne podczas wydarzeń, w wypożyczalni zlokalizowanej w Białobrzegach)2 000 zł

Autor projektu: Barbara Płaza

Koszt: 19 980 zł

Urząd Miasta dziękuje wszystkim autorom projektów za zaangażowanie w życie swojej “małej ojczyzny” i poświęcony czas.

Zobacz wszystkie projekty

Tak niewiele trzeba, aby oddać głos:

GŁOSOWANIE

Od 08.11.2019
do 02.12.2019