Co z obiecanymi obniżkami? Obiecać można wszystko.

Co z obiecanymi obniżkami? Obiecać można wszystko.

Jak pamiętamy, od 1 marca 2018 r. cena za selektywną zbiórkę wzrosła z 9 zł do 11 zł za osobę, a za odbiór odpadów zmieszanych z 18 zł do 22 zł za osobę. Wówczas Urzędnicy tłumaczyli konieczność podniesienia opłat brakiem bilansowania się systemu gospodarki odpadami. Ponadto Miasto i MPGK zapewniali, że na planowanej modernizacji wysypiska skorzystać mają przede wszystkim mieszkańcy, którzy zapłacą mniej za odbiór śmieci.

– Dotacja wpłynie na obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów i dzięki temu opłaty ponoszone przez mieszkańców również będą niższe

 – tłumaczył wówczas magistrat.

Na obietnicach się skończyło!

Dopiero co pisaliśmy o zmniejszeniu ulgi dla posiadaczy KDR (tutaj), a już nad kolejnymi podwyżkami za odbiór śmieci obradować będą Radni w trakcie najbliższej sesji Rady Miasta.

Magistrat, powtarza od kilku lat, że podniesienie opłat jest konieczne, bo wzrastają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

W tym roku po kieszeni oberwały rodziny 3+. Dla rodziny 5 osobowej wzrost opłat o 480 zł w skali roku to duży wydatek (wzrost cen o 67-80% w zależności czy posiadali kompostownik czy nie). Teraz władze miasta proponują, by od 1 stycznia opłata wzrosła dla wszystkich mieszkańców o kolejne 3,50 zł. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały – koszty razem z obsługą administracyjną systemu zostaną pokryte przy ustaleniu stawki podstawowej na poziomie 27,50 zł. Rozważany jest również wariant likwidacji ulg dla rodzin wielodzietnych i ujednolicenie stawki dla wszystkich na 26 zł.

Do tematu na pewno wrócimy, gdy wiadomo będzie jakie stawki faktycznie zostaną uchwalone. Porównamy ceny z powiatami, które podpisały z Krosnem umowy na odbiór odpadów, aby ocenić wysokość tych opłat oraz spróbujemy ustalić jaki będzie miało to wpływ na życie mieszkańców.

W 2018 roku mogliśmy mieć nadzieję, że podwyżka na 11 zł będzie wówczas ostatnią, a po niej nastąpią obiecane obniżki. Tymczasem z 11 zł w 2018 roku będziemy mieli 27,50 zł w 2021. Porównując ze sobą te dwa, nie tak odległe okresy, będzie to wzrost o 250%!

SW

Źródło informacji z grudnia 2017 r.: