Czyńmy pokój!

Czyńmy pokój!

Betlejemskie Światło Pokoju jest już w naszych rękach i dotarło również do mieszkańców naszej parafii ! 🔥🕯️

Dziękujemy wszystkim drużynom oraz gromadom za przybycie i wspólne dzielenie się ciepłem i radością, które niesie betlejemskie światło.