Działalność Rady Dzielnicy w okresie kwiecień-sierpień

Działalność Rady Dzielnicy w okresie kwiecień-sierpień

Nadrabiamy zaległości, bo trochę się ich nagromadziło. Za nami 4 posiedzenia Rady Dzielnicy Białobrzegi, które odbyły się: 18 kwietnia, 16 maja, 20 czerwca i 3 sierpnia.

Oświetlenie na ul. Drzymały

Oświetlenia na ul. Drzymały zostało zamontowane trochę ponad pół roku temu, jednak nie wszystkie nowe lampy oświetlają ulicę. Usterki pomimo zgłoszenia wciąż nie zostały naprawione przez co część ulicy znów spowita jest w ciemności.

Zapoznanie Radnych z projektem Strategii Rozwoju miasta Krosna na lata 2023-2030

Gwoli przypomnienia w Strategii Rozwoju miasta Krosna na lata 2023-2030 zabrakło inwestycji w dzielnicy Białobrzegi. W przedstawionej Strategii nie ma żadnych strategicznych propozycji, które miałyby poprawić komfort życia mieszkańców. Inwestycje, które są planowane to jedynie: budowa alei pieszo-rowerowej wzdłuż Wisłoka o długości 7 km, wykonanie ścieżki rowerowej na ulicy Krakowskiej oraz budowa zajezdni autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w oparciu o odnawialne źródła energii przy ulicy Białobrzeskiej koło działek.

Jak się okazuje, nie zgłoszono generalnie pomysłów w tym konkretnym procesie, które dotyczyłyby naszej dzielnicy. Pomysły zgłaszane poza trybem nie zostały uwzględnione, dlatego nie zostały ujęte w opracowywanej Strategii Rozwoju na lata 2023-2030. Szkoda, że te zgłaszane na bieżąco również też nie są realizowane.

Andrzej Kąty przygotował pismo w odpowiedzi na przedstawioną strategię, która wyraźnie wskazuje inne kierunki rozwoju niż poprawa życia w naszej dzielnicy. Zgłaszane od lat potrzeby związane z budową dróg, chodników, oświetlenia, przebudową skrzyżowań są stale odrzucane i nie zostały uwzględnione w strategii miasta Krosna. Bez skutku upominamy się o ścieżkę nad Wisłokiem, która miała powstać ze środków z Budżetu Obywatelskiego. Przypomniał również, że na projekt budowy obwodnicy północnej pieniądze zostały wydane, a nawet tej obwodnicy nie ma w strategii. W 2020 roku wysłane zostało pismo do Pana Tomasza Solińskiego w sprawie korków na ulicy Krakowskiej. W strategii brak wzmianki o tym, że warto poprawić sytuację na tej ulicy. Nie ma też pomysłu przebudowania skrzyżowania wg. koncepcji radnego S. Wieczorka, by skrzyżowanie zmienić na tzw. rondo „biszkoptowe”. Pisaliśmy o tym tutaj. Ulice Białobrzeska, Moniuszki i Konopnicka są obecnie północną obwodnicą. Przy czym na części ul. Białobrzeskiej brakuje chodnika i oświetlenia.

Ile razy w kółko trzeba przedstawiać te same pomysły?

– podsumował wypowiedź Przewodniczący Rady.

Na posiedzeniu, które odbyło się w maju w odpowiedzi, które wpłynęło z UM nasi radni dowiedzieli się, że strategia nad którą obecnie się pracuje nie jest wiążąca i nie są tam spisane wszystkie niezbędne inwestycje. Jest to jedynie pewien drogowskaz z jakim kierunku miasto powinno zmierzać. Z tego też powodu np. droga Białobrzeska-Korczyńska nie jest na liście inwestycji strategicznych. Rada Dzielnicy ma wrażenie, że polega to na tworzeniu papierów i wydawaniu pieniędzy. Tworzy się w ten sposób tony pism z których nic nie wynika, a tam, gdzie pieniądze są potrzebne to ich po prostu nie ma. A gdzie są? Są wydane na niewiążące strategie. Teraz powstaje Strategia Rozwoju. Rok temu tworzono Studium Uwarunkowań oraz powołano Radę Rozwoju. W lipcu 2022 r. do Studium Uwarunkowań zgłoszona została do wybudowana droga po ścieżce drogi polnej na tak zwane „Solce” od ul. Wierzbowej do Białobrzeskiej. Czy coś z tego wynika?

Ścieżka nad Wisłokiem

Jest to temat, który miał być wykonany ze środków Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku. Projekt otrzymał 506 głosów. Obecnie zaciągnięte zostało zobowiązanie na budowę asfaltu na ścieżce nad rzeką Wisłok w wysokości 120.000 zł z puli budżetu na 2024 rok. Jest potrzebna dodatkowa dokumentacja wraz z pozwoleniami wodno-prawnymi z terminem realizacji w 2024 roku. Przypomnijmy, że wcześniejsze przetargi zostały unieważnione z powodu zbyt wysokich wycen lub nieprzystąpienia wykonawców do przetargu. W zasadzie wspomniane środki pójdą na przygotowanie dokumentacji, a nie na wykonanie samej ścieżki.

Wygląda na to, że remont ścieżki koliduje z nową koncepcją magistratu na wykorzystanie tego terenu w formie o wiele bardziej rozbudowanej i kosztownej, dlatego realizacja wciąż napotyka na problemy i nie może zostać zrealizowana.

Wiemy, że obecnie budowana jest ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości ponad 3 metrów i długości ok. 2-kilometrów. Ciągnie się za halą sportową, wzdłuż targowicy, aż do kładki na ulicy Fredry. Na ulicy Okrzei biegnie od parkingu w stronę mostu na ul. Fredry. Wzdłuż niej zostanie zamontowane oświetlenie, postawione ławki i stojaki rowerowe. W ramach inwestycji powstaną dwie strefy rekreacyjno-sportowe: obok hali przy ul. Bursaki oraz kładki na ul. Fredry. Ponad 2-kilometrowa trasa ma być gotowa w przyszłym roku na wiosnę. Kontynuacja tej ścieżki byłby właśnie fragment w stronę starej kuźni, aż po po most Białobrzeski.

A nawet dalej, bo do kładki przy oczyszczalni ścieków. Zaznaczyć należy, że ścieżka zaczynająca się od Mostu Białobrzeskiego przy placu zabaw i biegnąca do ul. Szuby byłaby o wiele lepszym rozwiązaniem, bo łączyłaby się naturalnie ze strefą rekreacyjną w naszej dzielnicy. Przede wszystkim zaś biegłaby z dala od domów mieszkalnych i innych zabudowań. Wybudowanie ścieżki o szerokości ponad 3 metrów nie stanowiłoby problemu ze względu na wolną przestrzeń, ponieważ z tej strony Wisłoka ścieżka nie kolidowałaby z żadnymi ogrodzeniami, czy skarpami, jak miałoby to miejsce po śladzie ścieżki nazywanej ul. Skrajną. Budowa ścieżki do ul. M. Konopnickiej i oczyszczalni ścieków to na razie tylko pomysły. Miejmy nadzieję, że zanim pomysł przerodzi się w realizację, przeanalizuje się go z mieszkańcami i ich zapyta o zdanie.

Remont ul. Elizy Orzeszkowej

Ruszył długo wyczekiwany remont na ul. E. Orzeszkowej. Jest to bardzo dobra wiadomość, ale nie dla wszystkich, ponieważ remont objął jedynie 170 metrów z 400 metrów tej ulicy. Na razie dalsza część nie będzie remontowana.

Destrukt zebrany przy frezowaniu ulicy posłużył zgrubnemu załataniu dziur na ul. Jeleniówka. Mieszkańcy tej ulicy również czekają na remont drogi. Doraźne zasypanie dziur tylko na chwilę poprawi komfort poruszania się tą ulicą.

Nieprawidłowe oznaczenie przystanków

Na czerwcowym powiedzeniu rady zgłoszone zostało niewłaściwe oznaczenie nazw przystanków od strony ul. Wierzbowej.

Rozkład jazdy odpowiada rzeczywistemu rozmieszczeniu przystanków, t.j.: Wierzbowa końcowy > Kopernika-Zaścianek > Kopernika

Natomiast przystanki opisane są w kolejności: Wierzbowa końcowy > Kopernika > Kopernika-Zaścianek

Pomimo, że od zgłoszenia minęły ponad 2 miesiące, zarządcy przystankami nie znaleźli czasu na zamianę tabliczek.

Prohibicja! W nocy będziemy bardziej trzeźwi

Prezydent powraca do tematu wprowadzenia w Krośnie tzw. „nocnej prohibicji”, czyli ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu. Tym razem projekt dotyczy godzin od 23:00 do 6:00. Naruszenie zakazu podlegać będzie karze. Prezydent uważa (w oparciu o informacje z innych miast), że wprowadzenie zakazu przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i ograniczenia negatywnych zjawisk. Na propozycję prezydenta Rada Dzielnicy Białobrzegi zaopiniowała uchwałę POZYTYWNIE zwykłą większością głosów.

ZA – 8 głosów                         PRZECIW – 5 głosów

Nowy Statut Rad Dzielnic i Osiedli

Choć minął rok od ruszenia tematu opracowania nowego Statutu, ten wciąż nie powstał. Przypuszczamy, że za tej kadencji nowego statutu nie uda się wprowadzić w życie.

Sekretarz Rady Dzielnicy Białobrzegi
Sebastian Wieczorek