Dzień Myśli Braterskiej

Dzień Myśli Braterskiej

Jeden świat, jedno przyrzeczenie, jedna prawda, którą zna każdy z nas!

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej życzymy wszystkim harcerzom: długich nocy przy ognisku, zdartych butów od wędrówek, rąk zawsze chętnych do pomocy, przyjaciół na zawsze, całego plecaka wspomnień i uśmiechu Mimo Wszystko!

Więcej zdjęć na stronie Hufca Krosno ZHP.

2DH