IX Posiedzenie Rady Dzielnicy

IX Posiedzenie Rady Dzielnicy

Zebranie rozpoczęło się od sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy z posiedzenia Zarządu Dzielnicy oraz XIV sesji Rady Miasta. Temat który najbardziej poruszył naszych radnych dotyczy podwyżki cen za śmieci. Pisaliśmy o tym tutaj.

Nowe, wyższe stawki za wywóz śmieci

Przypomnijmy w skrócie najważniejsze punkty uchwały, którą przyjęto to:

 • Wzrost ceny z 18 do 24zł od osoby za śmieci segregowane
 • Kary w wysokości 4-krotniści kwoty 24zł za brak segregacji oraz stosowanie odpowiedzialności zbiorowej w przypadku budynków wielorodzinnych
 • Śmieci dalej będą odbierane wg. obecnego harmonogramu
 • Raz w roku bezpłatnie odbierane będą śmieci wielkogabarytowe oraz worki z liśćmi
 • Mieszkańcy Krosna nadal mogą bezpłatnie odwozić śmieci organiczne i popiół do ZUO
 • Kompostowanie śmieci powiązane będzie z wypełnieniem nowej deklaracji – w zamian opłata za wywóz śmieci obniżona będzie o 2 zł od osoby.

Wszyscy Radni mają wrażenie, że system jest niewydolny zaś Samorządy nie prowadzą z rządem dyskusji, i że brak jest z ich strony jakiejkolwiek krytyki. Problemem ukazującym niewydolność systemu jest góra śmieci, która zalega na wysypisku powyżej 3 miesięcy, a od których gmina musi płacić podatek nazwany „opłatą marszałkowską”. Aktualnie jest to 600 ton odpadów, których na tę chwilę nie ma jak zagospodarować.

Rada Dzielnicy wyraziła dużą dezaprobatę do tak wysokiej ceny za wywóz odpadów, jak i do sposobów rozliczania mieszkańców, a szczególności za planowaną odpowiedzialność zbiorową.

Harmonogram wydarzeń

 • 31 grudnia – Sylwester 2019/2020
 • 5 stycznia 2020, godz. 15.00 lub 15.30 – Koncert Kolęd w Kościele w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej K. Zajdla
 • 11 stycznia 2020 – zabawa karnawałowa dla dzieci – 3 godziny zabawy
 • 25 stycznia 2020 – Zabawa karnawałowa dla dorosłych
 • Terminy organizacji Jasełek i Opłatka nie są jeszcze znane.
 • Obchody Święta Niepodległości połączone z rocznicą 100-lecia istnienia pomnika na ul. Krakowskiej
 • W planie jest plener rzeźbiarski piłą mechaniczną na parkingu przy DDL. Planowane jest rozstawienie powstałych rzeźb na dzielnicy.

Sprawy bieżące

Propozycja nowej linii autobusowej

Radny Sebastian Wieczorek przedstawił propozycję kursu linii autobusowej przejeżdżającej przez niemal wszystkie dzielnice miasta. Kurs ten pozwoli dojechać mieszkańcom m.in. do Szpitala Wojewódzkiego, Targowicy i niemal wszystkich Urzędów bez przesiadki. Propozycja ta zostanie w imieniu Rady przedstawiona prezesowi MKS.

Znak kierujący na Jasło

Radna Pani Celina Findysz zaproponowała postawienie przy skrzyżowaniu ul. Konopnickiej z Kopernika znaku informującego o drodze na Jasło. Błędnie nawigowani kierowcy często kierują się na oczyszczalnię ścieków. Bywały w przeszłości sytuacje, że samochody ciężarowe kierowały się chcąc przejechać tym „skrótem”. Nawrócenie dużym samochodem w naszej dzielnicy stanowi wtedy bardzo duży problem.

Sekretarz Rady Dzielnicy
Sebastian Wieczorek