Kara za nieprzerejestrowanie pojazdu

Kara za nieprzerejestrowanie pojazdu

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające kary pieniężne za nieprzerejestrowanie pojazdu. W tym  dniu zaczyna obowiązywać 30 dniowy termin na załatwienie formalności z tym związanych.  

Jak wynika z nowych przepisów, jeśli właściciel nie zarejestruje nabytego na terenie Unii Europejskiej używanego pojazdu albo nie powiadomi starosty o sprzedaży bądź nabyciu zarejestrowanego w Polsce pojazdu w ciągu 30 dni podlega karze w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

Aby uniknąć kary właściciel ma obowiązek w ciągu 30 dni:

  • od sprowadzenia używanego pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej zarejestrować go w Polsce,
  • po nabyciu bądź sprzedaży pojazdu zarejestrowanego w Polsce poinformować o tym starostę.

Źródło: https://www.powiat.krosno.pl/