Kolejna podwyżka przesądzona - teraz o 33%

Kolejna podwyżka przesądzona - teraz o 33%

Od stycznia 2020 roku czeka na mieszkańców kolejna podwyżka za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Tym razem wzrosty cen będą już bardzo odczuwalne. Podczas XIV sesji Rady Miasta, która odbyła się 29 listopada podjęto uchwałę o podwyżce cen za wywóz śmieci.

Podwyżka ta może być dla mieszkańców zaskoczeniem, ponieważ w tym roku wprowadzono już dwie podwyżki. Okazuje się, że to wciąż za mało. Dla segregujących odpady cena wzrośnie teraz o ok. 33%. Mało tego, do segregowania zobligowani będziemy wszyscy, a w przypadku niestosowania się do obowiązujących przepisów, w wyniku przeprowadzanych kontroli, będzie można nakładać sankcje na gospodarstwa domowe, które uparcie będą wyrzucały zmieszane odpady. Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki zaproponował, aby sankcje te stanowiły 3-krotność opłaty podstawowej. Radni Samorządnego Krosna oraz PO zdecydowali jednak, aby karać dotkliwiej. Przegłosowano 4-krotność opłaty podstawowej, choć ustawa daje samorządom możliwość swobodnego ustanowienia czy będzie to dwu, trzy, czy czterokrotność stawki jak za odpady segregowane. Przeciwko byli radni PiS, którzy poprzez głosowanie pokazali, że mają inne zdanie na temat wysokości kar.

Jak Wam nie idzie, to najłatwiej uderzyć w mieszkańca. Ja do tej pory nie dostałem odpowiedzi: kto zapłaci, jeżeli kilku mieszkańców w bloku nie segreguje?

pytał Adam Przybysz

Padła odpowiedź, że decyzję o naliczeniu karnej opłaty w wysokości 96 zł od osoby otrzyma zarządca budynku. Kara ta zostanie przez zarządcę budynku nałożona na wszystkich mieszkańców – wyjaśniał Zbigniew Kubit z Klubu Samorządne Krosno.

Kara za przyłapanie na niesegregowaniu odpadów ma być karą jednorazową – dyscyplinującą mieszkańców. Jeśli w toku kolejnych kontroli ujawnią się uchybienia, to karę tę można będzie nakładać wielokrotnie.

Od 1 stycznia 2020 roku wejdą w życie następujące stawki za wywóz śmieci:

odpady segregowanesankcja za odpady niesegregowane
24 zł / os96 zł / os

Jak łatwo wyliczyć, kara nałożona na gospodarstwo domowe, które zostanie przyłapane na niesegregowaniu odpadów będzie mnożona przez ilość mieszkańców danego gospodarstwa, dlatego w przypadku rodzin liczących np. 4, 5 i więcej domowników będą naprawdę bardzo wysokie. Jeszcze dotkliwsze będą kary w przypadku budynków wielorodzinnych, ponieważ tutaj stosowana będzie odpowiedzialność zbiorowa.

Ulga za posiadanie kompostownika

Pocieszeniem na otarcie łez będzie wprowadzona ulga dla posiadaczy kompostownika. Ulga wyniesie 2 zł. Wiązać się to jednak będzie z ponownym wypełnieniem deklaracji. Wydział Komunalny będzie o tym oficjalnie informował mieszkańców m.in. poprzez swoją stronę internetową.

Pomysł na alternatywne metody naliczania opłat

Pojawił się również temat innego sposobu naliczania opłaty za śmieci – na przykład w powiązaniu z ilością zużytej wody (pomysłodawca Stanisław Czaja). Pomysł skrytykowała radna Anna Dubiel.

Postaram się skomentować to skąd biorą się takie pomysły. Prawdopodobnie stąd, że w statystykach brakuje ok. 4000 mieszkańców, którzy „ukrywają się” przed płaceniem tejże daniny. Być może część tych osób faktycznie oszukuje system, ale czy ktoś w tych obliczeniach bierze pod uwagę mieszkańców, którzy choć zameldowani są w Krośnie, na stałe mieszkają np. poza granicami Polski? Z jednej strony widnieją jako mieszkańcy miasta, zaś z drugiej nie zostali ujęci w deklaracjach odbioru odpadów. Może stąd ta luka?

W mojej opinii użycie wody, czy metraż mieszkania, nie mają żadnego związku z rzeczywistą ilością wytwarzanych śmieci. Za rosnącą ilość śmieci jest odpowiedzialna konsumpcja oraz fakt, że przetwarzane są odpady od coraz większej ilości gmin, które podpisały z Krosnem umowy.

Sebastian Wieczorek