Krośnieński Program Pomocowy dla przedsiębiorców

Krośnieński Program Pomocowy dla przedsiębiorców

Urząd Miasta przedstawił Krośnieński Program Pomocowy dla przedsiębiorców. Jeżeli Twoja firma ma problemy z powodu koronawirusa, możesz liczyć na wsparcie.

Formy wsparcia dla przedsiębiorców:

 • ulgi w podatku od nieruchomości – planowane do wprowadzenia uchwałą Rady Miasta Krosna:
  • zwolnienie z podatku od nieruchomości,
  • przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
 • ulgi w czynszu najmu miejskich lokali użytkowych,
 • ulgi w czynszu dzierżawy oraz z tytułu użytkowania nieruchomości,
 • przedłużenie terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • pomoc de minimis,
 • bezpłatne porady prawne dla mikro i małych przedsiębiorców,
 • maksymalne skrócenie terminów płatności za zobowiązania miasta na rzecz przedsiębiorców,
 • przyspieszenie realizacji inwestycji miejskich.

W większości przypadków uzyskanie wsparcia wymaga złożenia wniosku lub odpowiedniego oświadczenia. Każda sprawa zostanie rozpatrzona indywidualnie, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz analizę dokumentów przedstawionych przez przedsiębiorcę. Badane będą m.in. dokumenty finansowe firmy. 

Kto może skorzystać ze wsparcia, za jaki okres ono przysługuje, jakie dokumenty należy przedstawić i z kim skontaktować się w razie wątpliwości?

Wszystkich szczegółów można się dowiedzieć na stronie www.krosno.pl