Krosno się powiększy

Krosno się powiększy

Historyczna chwila dla Krosna. Miasto od 1 stycznia 2021 r. powiększy się o obszar ok. 122 ha, obejmujący byłe lotnisko w Targowiskach i przyległe tereny. 31 lipca Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie.

Do Krosna zostanie przyłączonych ok. 96 ha z gminy Krościenko Wyżne i ok. 26 ha z Gminy Miejsce Piastowe.

– Plany związane z tym terenem są bardzo ambitne – informuje prezydent Piotr Przytocki. – Obejmują bezpośrednie skomunikowanie Krosna z drogą krajową nr 19 i projektowaną drogą ekspresową S19. Kolejnym celem jest stworzenie świetnie przygotowanej, dużej strefy biznesowej, do której będziemy zapraszać innowacyjne firmy, oferujące atrakcyjne miejsca pracy dla mieszkańców – dodaje prezydent.

– Wyzwanie, jakie podejmujemy jest wynikiem perspektywicznego spojrzenia na przyszłość nie tylko Krosna, lecz także sąsiednich samorządów funkcjonalnie z nim związanych, które poparły zmianę granic. Powiększenie Krosna oraz planowane inwestycje są miastu niezbędne, by tworzyć atrakcyjne warunki do życia i sprostać zadaniom subregionalnego ośrodka wzrostu – mówi zastępca prezydenta dr Tomasz Soliński.

Starania dotyczące zmiany granic były prowadzone od ponad dwóch lat. W grudniu 2017 r. miasto nabyło prawo użytkowania wieczystego terenu po zlikwidowanym lotnisku „Iwonicz”. Pierwszy wniosek Krosna w sprawie zmiany granic, złożony w 2019 r., Rada Ministrów rozpatrzyła negatywnie, ze względu na brak zgody gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe. Kolejny wniosek, przygotowany w 2020 r. uzyskał pozytywne opinie rad gmin oraz powiatu krośnieńskiego i akceptację Rady Ministrów.

Źródło informacji: www.krosno.pl