Neutralizacja plamy ropopochodnej

Neutralizacja plamy ropopochodnej

Plama ropopochodna na ul. Białobrzeskiej. Niewielkie utrudnienia. Neutralizujemy ją 💪