Nie zapomnij o złożeniu deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw!

Nie zapomnij o złożeniu deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw!

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. można składać deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków o źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach. Ten obowiązek mają właściciele budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza i likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Program obejmuje budynki, które posiadają źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW. 

Deklarację składamy na odpowiednich formularzach – dla budynków mieszkalnych wypełniamy formularz A, natomiast dla budynków niemieszkalnych uzupełniamy formularz B. Wypełnione dokumenty można złożyć samodzielnie przez Internet jeśli mamy profil zaufany albo podpis elektroniczny. Jeśli nie masz możliwości złożenia deklaracji elektronicznie możesz to zrobić osobiście w Urzędzie Miasta Krosna lub wysłać listem tradycyjnym.

Deklaracja dla dla budynków mieszkalnych FORMULARZ – ADeklaracja dla dla budynków niemieszkalnych FORMULARZ – B
ZOBACZ WYPEŁNIONY WZÓRZOBACZ WYPEŁNIONY WZÓR


Chcesz złożyć deklarację przez Internet? Możesz to zrobić.
Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl,  i w zakładce ZŁÓŻ DEKLARACJĘ, wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji w formie tradycyjnej
Deklaracje w formie papierowej są dostępne w Biurach Obsługi Urzędu Miasta Krosna (ul. Bieszczadzka 5, Staszica 2 oraz Lwowska 28a).


Do kiedy należy złożyć deklarację?
Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy.
Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.


Czy to obowiązkowe?
Tak, każdy właściciel/zarządca ma obowiązek złożyć deklarację.


Kto musi złożyć deklarację?
Właściciel/zarządca budynku. W przypadku dwóch i więcej współwłaścicieli nieruchomości złożenie deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli oznacza spełnienie tego obowiązku. Jeśli jesteś członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej lub twoja wspólnota ma zarządcę – zrobią to za Ciebie.


Co jeśli nie złożysz deklaracji?
Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

Masz więcej pytań? Wejdź na stronę:
www.gunb.gov.pl lub zadzwoń do Urzędu Miejskiego – tel. 13 47 43 629. Pomożemy!