Nowe przepisy kontroli kierowców

Nowe przepisy kontroli kierowców

Od dziś wchodzą w życie nowe uprawnienia, które zdecydowanie zwiększą status funkcjonariuszy w starciu z kierowcami. Kto będzie mógł kontrolować kierowców? Do kontroli będą mogli, tak jak obecnie, zatrzymać kierowców: policjanci, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celno-Skarbowej, straży gminnych, straży leśnych oraz straży parku, jak również osoby działające w imieniu zarządcy drogi w obecności policjanta lub inspektora. Zobaczmy co jeszcze się zmieni:

Kontrole drogowe nawet “pod zakazem”.

Policjanci będą mogli przeprowadzać kontrole drogowe w niemalże dowolnym miejscu, nawet jeśli sami złamią w ten sposób obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Według nowego rozporządzenia: dopuszcza się postój pojazdu policyjnego w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Co ciekawe przepis dotyczy nie tylko oznakowanych i odpowiednio oświetlonych pojazdów służb, ale i samochodów nieoznakowanych oraz tych, które nie używają sygnałów świetlnych. Dla kierowców oznacza to np. możliwość zatrzymania przez policję w najmniej spodziewanym miejscu. Na tym jednak nie koniec planowanych nowości.

Usprawnienia kontroli

W przypadku prowadzenia akcji mających na celu wytypowanie kierowców jadących pod wpływem alkoholu czy narkotyków, policjant nie będzie musiał każdorazowo przedstawiać się kierowcy. To pozwoli na zaoszczędzenie czasu, który zostanie przeznaczony na zwiększenie liczby sprawdzonych zmotoryzowanych. Jeśli kierowcy z jakiegoś powodu będzie zależało na poznaniu personaliów funkcjonariusza, będzie mógł poprosić go o wylegitymowanie się.

Bat na drobnych cwaniaczków

Zwykła, rutynowa kontrola może zakończyć się mandatem, jeśli zachowanie kierowcy zostanie przez funkcjonariusza odebrane jako niestosowanie się do poleceń. Od teraz kontrola drogowa przypominać będzie tę znaną z amerykańskich filmów. Jeśli kierowca nie będzie trzymał rąk na kierownicy lub nie będzie wykonywał poleceń policjanta, zostanie ukarany mandatem w wysokości 500 złotych.

Terminal płatniczy w radiowozie

Nowością jest również możliwość zapłaty mandatu za pomocą karty płatniczej na miejscu w radiowozie.

Kontrola ładunku i stanu technicznego

Zawarte w rozporządzeniu nowe regulacje dotyczą ponadto zrywania plomb w celu kontroli przewożonych odpadów. W razie wątpliwości, co do przewożonego ładunku, wolno będzie kontrolującemu zerwać plombę zabezpieczającą. Przepisy określają także warunki wykonywania kontroli transportu odpadów przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska oraz procedury dotyczące kontroli pojazdów służb specjalnych.
Ponadto policjanci w przypadku zastrzeżeń po wstępnej kontroli technicznej pojazdu użytkowego, np. ciężarowego lub autobusu, będą mogli skierować go na bardziej szczegółowe badania. Te zapisy mają pomóc w eliminowaniu z dróg niesprawnych samochodów.

Rejestracja stanu licznika pojazdu

Kolejną nowością jest konieczność ewidencjonowania przebiegu kontrolowanego auta. Nowym obowiązkiem funkcjonariuszy stanie się zapisywanie przebiegu sprawdzanego pojazdu i wprowadzanie go do bazy CEPiK. Kierowca z kolei musi umożliwić wykonanie tej czynności pozwalając policjantom zajrzeć lub wsiąść do samochodu.