Od 8 stycznia e-skierowanie

Od 8 stycznia e-skierowanie

Od 8 stycznia 2021 r. skierowania na część świadczeń będą obligatoryjnie wystawiane w postaci elektronicznej. E-skierowanie jest kolejnym elektronicznym dokumentem wprowadzonym zaraz po e-recepcie. Umożliwi ono pełną obsługę procesu skierowania na leczenie: od wystawienia dokumentu do realizacji. E-skierowania przynoszą realne korzyści, gdyż pozwalają m.in. na skierowanie pacjenta w trakcie teleporady na kolejną wizytę czy badanie oraz umożliwiają zdalną rejestrację bez konieczności osobistego dostarczania skierowania.

Jakie są korzyści z e-skierowania:  

  • pacjent nie musi już dostarczać oryginału skierowania w terminie 14 dni — wystarczy podczas rejestrowania się do poradni specjalistycznej lub na badanie, podać 4-cyfrowy kod i swój PESEL (to ważne szczególnie dla osób samotnych i schorowanych)
  • e-skierowanie czeka w systemie informatycznym, aż pacjent zarejestruje się na jego podstawie do danej poradni specjalistycznej lub pracowni diagnostycznej
  • e-skierowania nie można zgubić, nie trafi ono w niepowołane ręce — jest zapisane na IKP – Internetowym Koncie Pacjenta; świadczeniodawca zawsze może odtworzyć kod e-skierowania, które wystawił, a pacjent może sprawdzić jego kod na swoim IKP
  • zmniejszą się kolejki spowodowane tym, że na podstawie jednego skierowania pacjenci zapisują się do kilku placówek; e-skierowanie może być zarejestrowane tylko w jednej placówce 

Jak wygląda proces wystawiania i realizacji e-skierowania?

E-skierowanie wystawiane jest przez uprawnioną osobę, a następnie dokument elektroniczny trafia do systemu e-zdrowie (P1). Pacjent otrzymuje SMS-em lub e-mailem informacje umożliwiające zapisanie się na badanie lub wizytę. Wydruk informacyjny należy przekazać na żądanie pacjenta, a także w przypadku gdy chory nie wskazał w IKP numeru telefonu lub adresu e-mail.

Pracownik, który dokonuje wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, określa status e-skierowania jako „Zarejestrowane”, uniemożliwiając zapisanie się na jego podstawie do innej placówki.

Czy jest możliwość wystawiania e-skierowania zdalnie?

Tak, zarówno po osobistym zbadaniu pacjenta, jak i w trakcie teleporady lub e-wizyty.

Na jakie świadczenia będzie wystawiane e-skierowanie?

Lekarz może wystawić e-skierowanie na takie świadczenia, jak:

  • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, finansowane ze środków publicznych (np. wizytę w poradni diabetologicznej, kardiologicznej, poradnia okulistyczna, ortopedyczna)
  • leczenie szpitalne w placówce, która zawarła umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotne,
  • specjalistyczne badania: medycyny nuklearnej oraz tomografii komputerowej, finansowane ze środków publicznych i niepublicznych,
  • badanie rezonansu magnetycznego,
  • endoskopowe przewodu pokarmowego
  • echokardiograficzne płodu, finansowane ze środków publicznych.

Na pozostałe świadczenia lekarz wystawi skierowanie w postaci papierowej.

Czy e-skierowanie wskazuje konkretną placówkę?

Wskazuje ono, jak w przypadku skierowań w postaci papierowej, rodzaj placówki, do której pacjent powinien się udać (np. poradnia kardiologiczna). Pacjent sam może zadecydować, do której konkretnie placówki chce się zapisać.

Czy pacjent ma dostęp do e-skierowania online?

Pacjent ma dostęp do swoich e-skierowań na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) dostępnym na www.pacjent.gov.pl. Na IKP można się zalogować, za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub konta PKO BP, Inteligo lub banku spółdzielczego. Jeśli pacjent chciałby założyć sobie profil zaufany, który potrzebny jest także w innych urzędowych sprawach, może to zrobić za pomocą strony: www.pz.gov.pl.

Zdarzy się, że pacjent zgubi wydruk informacyjny, na którym były kody dostępowe. Jak może je odzyskać?

Najprościej można sprawdzić swoje kody dostępowe, logując się na IKP. Kody są też podawane w wiadomościach SMS lub e-mail, jeśli pacjent na IKP zaznaczył takie opcje. W przypadku gdy pacjent nie ma dostępu do IKP, może skontaktować się (osobiście lub telefonicznie) z placówką, w której zostało wystawione e-skierowanie i poprosić o podanie kodu.