Od dziś zmiany dla pieszych i kierowców

Od dziś zmiany dla pieszych i kierowców

Przedstawiamy Państwu zmiany, jakie od dnia dzisiejszego dotyczą kierowców i pieszych.

Pieszy ma pierwszeństwo

Zgodnie z nowymi regulacjami pieszy, który znajduje się już na przejściu ma od dziś pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem za wyjątkiem tramwaju. Jednocześnie, kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego.

Ustawa wprowadza również zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową w trakcie przechodzenia przez jezdnię.

W obszarze zabudowanym 50km/h przez całą dobę

Dopuszczalna prędkość pojazdów w obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h niezależnie od pory dnia. Dotychczas w porze nocnej (w godzinach 23-5) dopuszczalna prędkość na takim obszarze wynosiła 60 km/h.

Koniec z tzw. jazdą na zderzaku

Ustawa wprowadza także obowiązek zachowania odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego na autostradach i drogach ekspresowych. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową powinien zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach powinien pozostawać nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Obowiązek zachowania minimalnego odstępu nie będzie stosowany tylko podczas manewru wyprzedzania.

To nie jedyne zmiany w kodeksie drogowym w ostatnim czasie. Od 20 maja obowiązują:

Hulajnogi elektryczne:

Zgodnie z nowym prawem kierujący hulajnogą będzie mógł korzystać z drogi dla rowerów bądź pasa ruchu dla rowerów, zachowując na nich szczególną ostrożność i poruszając się z prędkością do 20 km/h. Jeśli w kierunku, w jakim poruszać się kierujący hulajnogą, nie będzie drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, skorzysta on z jezdni, ale pod warunkiem, że to droga z ograniczeniem prędkości do 30 km/h.

Sieć tras rowerowych w Krośnie

Wyjątkowo kierujący hulajnogą może poruszać się po chodniku lub drogą dla pieszych, gdy chodnik znajduje się przy jezdni, gdzie pojazdy mogą poruszać się z prędkością powyżej 30 km/h i brakuje tam wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla tych pojazdów. Na chodniku lub drodze dla pieszych użytkownik hulajnogi będzie musiał zachować dużą ostrożność, ustępując pierwszeństwa pieszym oraz dostosowując tempo do ich prędkości.

Zakazane jest:

  • ciągnięcie lub holowanie innego pojazdu
  • przewóz innych ludzi, zwierząt czy ładunku
  • zakaz kierowania hulajnogą dotyczy także dzieci do lat 10.

Wyjątkiem jest jazda na hulajnodze elektrycznej w strefie zamieszkania i pod okiem opiekuna. Wówczas prawo zezwoli na to także w przypadku dzieci młodszych niż 10-latki. W końcu niepełnoletni będą musieli mieć kartę rowerową lub jedną z następujących kategorii prawa jazdy: AM, A1, B1 lub T.

Kierowcy podczas wyprzedzania hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch będziemy musieli zachować odstęp minimum 1 metra. Z kolei piesi poruszający się po drodze dla rowerów, jeśli nie są osobami niepełnosprawnymi muszą ustąpić pierwszeństwa kierującym hulajnogą.

Grafiki: pixabay.com, krosno.pl

SW