Ostatnie Posiedzenie Rady kadencji 2019-2024

Ostatnie Posiedzenie Rady kadencji 2019-2024

2 tygodnie temu, 5 kwietnia odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Dzielnicy Białobrzegi, której kadencja minęła 7 kwietnia. Gościliśmy Przedstawicielki Koła Gospodyń Białobrzeskich, Panie R. Zawiszę i E. Wróbel oraz Członków Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi”, Z. Krawczyka i A. Tabaka. Miniony czas był bardzo angażujący dla naszych przedstawicieli. Zrealizowane zostało bardzo wiele nowych zadań oraz pomysłów, również tych oryginalnych i nowatorskich – nie tylko małych, ale i tych z dużym rozmachem. Kadencja kiedyś się musi skończyć, dlatego i ta jest już historią, choć dość nieoczekiwanie zakończoną. Zapoznajmy się z ważniejszymi tematami poruszanymi na ostatnim posiedzeniu rady.

Zapoznanie radnych z Oświadczeniem Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27.03.2024 komunikujące o wygaśnięciu mandatów radnych Rad Dzielnic i Osiedli.

Przewodniczący Rady Andrzej Kątny odczytał oświadczenie Prezydenta Miasta Krosna o wygaśnięciu mandatów radnych. Aby zapewnić kontynuację zadań na rzecz dzielnic i osiedli powołani zostają Pełnomocnicy, którzy w imieniu Prezydenta opiekować się będą majątkiem miasta oraz podpisywać będą np. umowy na wynajem sal w DDL. Funkcję Pełnomocników objęli Przewodniczący Zarządów Dzielnic i Osiedli i obowiązki te będą wypełniać w pojedynkę do czasu wyłonienia nowych radnych w wyborach.
Prawdopodobne terminy wyborów to druga połowa czerwca lub wrzesień.

Po odczytaniu oświadczenia nie zabrakło komentarzy m.in. tych dotyczących formy w jakich poinformowano o wygaśnięciu mandatu radnych. Przede wszystkim Prezydent nie przedstawił podstawy prawnej. Po drugie, kompetencje Pełnomocników będą bardzo mocno ograniczone, a swoje zadania będą musieli wykonywać przez kilka miesięcy „bez wsparcia”.

Z powodu przedwczesnego wygaśnięcia mandatów radnych bardzo spadło zaufanie do panów Radnych: Dudycza i Kubita. Pan Dudycz zupełnie niepotrzebnie jeszcze jesienią obiecywał, że problem zostanie rozwiązany. Tymczasem nasze uwagi do statutu w ogóle nie zostały wzięte pod uwagę. Z kolei Przewodniczący Rady, Pan Zbigniew Kubit, ostatnio bardzo nieprofesjonalnie potraktował Przewodniczącą osiedla Tysiąclecia, która z marcowego posiedzenia Rady wyszła trzaskając drzwiami. Tak nie powinno się traktować mieszkańców, ale niestety ten sposób rządzenia stał się pewnym standardem obecnej władzy.

Ścieżka nad Wisłokiem – przed wyborami udało się zasypać kałuże

Sytuacja dotycząca ścieżki nad Wisłokiem spędza sen z powiek Przewodniczącego Zarządu. A. Wilk 22 marca wysłał do Urzędu Miasta pismo z prośbą o załatanie w ścieżce dziur w których gromadzi się deszczówka. Naliczył na całej jej długości, aż 42 kałuże. Wydział Drogownictwa obiecał że zostanie to naprawione, jednak przyszła pisemna odpowiedź, że tutejszy Urząd dokonał już naprawy ścieżki i naprawy te wykonywane są na bieżąco. Zapewniono w piśmie, że we wrześniu wysypano 15 m³ kruszywa, a w grudniu kolejne 3m3. Skąd więc te kałuże? Widocznie, jak tłumaczono w UM, wspomniane 18m3 kamienia już „weszło w grunt”.

Na szczęście wybrnięto z sytuacji i już następnego dnia cała ścieżka wysypana została kruszywem i „utwardzono” ją walcem – tym razem naprawdę, a nie na papierze. Firma, która wykonała zadanie podobno dobrze policzyła sobie za tę usługę inwestując w ścieżkę na koszt UM ponad 40 m3 kamienia. Z jednej strony problem kałuż zniknął, jednak z drugiej strony ze ścieżki ciężko korzystać. Mieszkańcy jadący na rowerach starają się jechać brzegiem ścieżki ponieważ po luźno wysypanych kamieniach nie da się bezpiecznie przejechać. Cieszy jednak fakt, że kałuże zniknęły, a kamień z czasem pewnie się ułoży.

Dom Ludowy – co jest planowane, a co w trakcie

Kalendarz imprez jest już mocno zaawansowany. Obchody stulecia przyłączenia wsi Białobrzegi do m. Krosna nie będą jednak obchodzone na Rynku ze względów organizacyjnych. To zbyt poważne przedsięwzięcie. A.Kątny stwierdził, że im szybciej odbędą się wybory tym będzie lepiej. Zrzucenie obowiązków na jedną osobę będzie rodziło problemy przy tak rozbudowanym kalendarzu. Stowarzyszanie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi zgłosiło gotowość wsparcia działań. W związku z tym obchody rocznicy odbędą się w naszej dzielnicy. W zależności od pogody mamy do dyspozycji scenę zewnętrzną oraz dużą salę.

W sąsiedztwie DDL w ostatnim czasie wycięto 2 modrzewie, których igły zatkały rynny. Poproszeni o pomoc strażacy poinformowali, ze nie dysponują wystarczającej długości drabiną, by rynny oczyścić. Radny Stanisław Wróbel poprosił, by to Urząd Miasta wysłał odpowiednie służby ponieważ my nie dysponujemy ani możliwościami, ani sprzętem, ani ludźmi, którzy mogliby tego dokonać. Andrzej Wilk zgłosił w Urzędzie Miasta potrzebę doprowadzenia rynien do właściwego stanu, aby dłużej nie cierpiała na tym elewacja budynku.

Stanowisko Rady Dzielnicy

W trakcie posiedzenia odbyło się również głosowanie dotyczące pisma skierowanego do Prezydenta Miasta Piotra Przytockiego. Rada wyraża zdecydowaną dezaprobatę dla sposobu zakończenia kadencji Rad Dzielnic i Osiedli. Sposób działania z którym, jako Radni się nie zgadamy, to:

1.Oświadczenie nie jest prawną formą rozwiązania Rad Dzielnic i Osiedli. Innych dokumentów ani Rada ani Przewodniczący rady nie otrzymaliśmy.

2.Dlaczego dopiero 27 marca sprawa ujrzała oficjalnie światło dzienne, gdy od 23.02 2024 było znane Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Podkarpackiego stwierdzające nieważności uchwał. Był wtedy czas na przygotowanie odpowiednich dokumentów.

3.Dlaczego kiedy znane są Kodeksy Wyborcze  Rad Dzielnic i Osiedli  Rada Miasta nie podjęła żadnych decyzji, aby do minimum ograniczyć czas bez jednostek pomocniczych.

4.Ustanowienie  bezterminowych pełnomocników, jest rozwiązaniem wygodnym dla Prezydenta. Stwarza pozory prawidłowego działania, ale czy dobre dla tych osób i mieszkańców Dzielnicy śmiemy wątpić. Do dnia 05.04.2024 osoby te nie otrzymały pełnomocnictw, tylko informację, że tak będzie. Tak się sprawy nie załatwia.

5.Wiemy, że wszystkiemu „winne” są Wybory, ale gdy zostanie już wybrany nowy Prezydent i nowa Rada Miasta prosimy Was zacznijcie poważnienie traktować Rady Dzielnic i Osiedli.

Prosimy Uchwalcie przystające do życia Statuty i Uchwalcie regulacje które usprawnią działanie Rad i Osiedli Miasta Krosna.

Po odczytaniu treść pisma została poddana pod głosowanie.

Wynik głosowania:

Za: 14                   Przeciw: 0                           Wstrzymało się: 0

Jednogłośnie Radni stwierdzili, aby Oświadczenie wysłać do Pana Prezydenta. Wszyscy Radni obecni na posiedzeniu podpisali się również własnoręcznie pod Oświadczeniem. Pełna treść pisma dostępna jako załącznik.

Podziękowanie Radnym, Kołu Gospodyń Białobrzeskich, Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi” oraz strażakom OSP

Zdzisław Krawczyk podziękował za 9 lat wspólnych działań. W imieniu Stowarzyszenia zaprosił na wycieczkę która jest jednocześnie pielgrzymką. Powiedział przy tym, że w Domu Ludowym spotykamy się na poważnie, a moglibyśmy się również spotykać towarzysko. Stąd propozycja, by razem wybrać się na kilka wycieczek. Warto więc pojechać, by się może bardziej zintegrować.

Na koniec Przewodniczący Andrzej Kątny i Andrzej Wilk wręczyli własne podziękowania radnym za pracę na rzecz dzielnicy. Niestety do dnia dzisiejszego Rada Miasta Krosna nie podziękowała Przewodniczącym Rad oraz Przewodniczącym Zarządów Dzielnic i Osiedli za 5 lat pracy na rzecz miasta, dzielnicy i jego mieszkańców.

Na koniec, ze swojej strony pragnę również bardzo dziękować Państwu za poświęcony czas oraz poparcie w wyborach do Rady Miasta Krosna. Postaram się dalej działać na rzecz naszego miasta i naszej dzielnicy.

Sekretarz Rady Dzielnicy Białobrzegi
Sebastian Wieczorek