OŚWIADCZENIE OSP KROSNO-BIAŁOBRZEGI

OŚWIADCZENIE OSP KROSNO-BIAŁOBRZEGI

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno-Białobrzegi pragnie wydać oświadczenie dotyczące nieprawdziwych informacji na temat jednostki, które zostały wygłoszone na Sesji Rady Miasta Krosna w dniu 30 listopada 2023 r.

Jednostka od 2022 roku czyni starania o pozyskanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wodnym. W związku w powyższym jednostka skierowała łącznie trzy petycje do Prezydenta Miasta Krosna oraz Rady Miasta Krosna.

Pierwsza petycja w 2022 roku została odrzucona przez brak środków finansowych, zakładała ona zarezerwowanie w budżecie miasta na rok 2023 środków na wkład własny do zakupu w/w pojazdu. Środki musiałby zostać zarezerwowane w budżecie, aby jednostka mogła starać się o drugą część środków z Komendy Głównej PSP przez tzw. promesę.

Druga petycja trafiła do krośnieńskiego urzędu w 2023 r., która zakładała wsparcie finansowe na zakup używanego już średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego, z czego jednostka zadeklarowała, że wkład własny jednostki wyniesie 75 000 zł, gdyż takie środki udało się pozyskać z różnych Fundacji i Instytucji.

Petycja ta trafiła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji głosami 2 za i 1 przeciw został skierowany wniosek do Rady Miasta o nieuwzględnienie petycji.

Podczas komisji głos zabrali m.in. Radny Pan Zdzisław Dudycz cyt. „Ja też jestem za poparciem tej petycji, ale Prezydent wskazał, że w przyszłym roku będą pieniądze, więc ja jestem za tym, aby to finansowanie przełożyć na przyszły rok”.

Radny Pan Stanisław Czaja cyt. „Popieram wypowiedź Pana Dudycza i twierdzę, że należy odłożyć realizację zakupu tego samochodu do przyszłego roku. Obecnie to brak jest przesłanek ekonomicznych do poparcia tego wniosku”.

Radny Pan Zdzisław Dudycz dodał: cyt. „Uważam, że w obecnej sytuacji ekonomicznej Miasto nie ma takiej możliwości finansowej byśmy poprali ten wniosek. My nie jesteśmy przeciwni tej petycji, ale popieramy wniosek Pana Prezydenta Miasta Krosna o tym, aby ewentualny zakup zrealizować ze środków budżetowych 2024 roku”.

Nasza druga petycja trafiła również do Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta Krosna, która jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała, że w/w samochód jest potrzebny i aby poprzeć petycję naszej jednostki.

Petycja trafiła na Sesję Rady Miasta, lecz głosami 9 głosami za 9 głosami przeciw nie została rozstrzygnięta i uwzględniona.

Wnioskując słowa członków Komisji Skarg Wniosków i Petycji, żeby zrealizować zakup ze środków na rok 2024, zarząd ponownie skierował trzecią już petycję do Prezydenta Miasta Krosna i Rady Miasta Krosna.

Ponownie trafia pod opinię Komisji Skarg Wniosków i Petycji i ponownie padają słowa, by jej nie uwzględnić: głosami 2 (Zdzisław Dudycz, Stanisław Czaja) za 1 przeciw (Paweł Krzanowski). Było to zaskakujące, gdyż podczas poprzedniej Komisji Panowie Radni Zdzisław Dudycz i Stanisław Czaja mieli całkowicie odrębną opinię

Petycja numer trzy trafia na Sesję Rady Miasta Krosna w dniu 30.11.2023 r. i ponownie nie została uwzględniona głosami 10 za nieuwzględnieniem petycji, 5 przeciw, 4 głosy wstrzymujące. Radni, którzy do tej pory popierali naszą jednostkę, albo się wstrzymali od głosu, albo zagłosowali przeciwko. Jesteśmy przekonani, że to za sprawą Przewodniczącego Rady Miasta Krosna Pana Zbigniewa Kubita, który w swoim wystąpieniu w bardzo złym świetle przedstawił naszą jednostkę oraz naszych druhów. Otrzymaliśmy głosy wsparcia od innych jednostek OSP z terenu Krosna, powiatu krośnieńskiego oraz z Polski, czy też strażaków zawodowych PSP, z którymi na co dzień uczestniczymy w wielu akcjach ratunkowych.

Pan Zbigniew Kubit wielokrotnie minął się z prawdą. Podczas swojego wystąpienia pokazał, że niestety nie ma wiedzy na temat teraźniejszego pożarnictwa, choć powoływał się na swoją karierę zawodową w PSP, od ponad 20 lat jest emerytem pożarnictwa.

Cytując Zbigniewa Kubita: „Bo siłę jednostki stanowi JOT, JOT to jest Jednostka Operacyjno-Techniczna kategorii jest IV i jeżeli chodzi o Białobrzegi, to jest to jednostka IV kategorii, kilku strażaków, którzy mają przeszkolenie, badania, itp”.

Naszą siłę JOT nie stanowi kilku strażaków, a dokładnie 21 członków przeszkolonych z odpowiednimi badaniami mogący brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W tym mamy czterech strażaków przeszkolonych w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, 7 kierowców pojazdów uprzywilejowanych powyżej 3,5 tony. Jednostka owszem znajduje się w IV kategorii JOT, ale tylko ze względu na brak średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego, bo on jest wymogiem, aby być, chociażby w JOT III kategorii. Dla porównania przedstawiamy liczebność członków JOT-ów krośnieńskich jednostek na dzień 1 grudnia 2023 r.: OSP Krosno-Turaszówka: 23, OSP Krosno-Suchodół: 22, OSP Krosno-Polanka: 19, więc mówienie z przekąsem, że jednostkę w Białobrzegach tworzy kilku druhów „po przeszkoleniach”, nie jest prawdą.

Na 94 jednostki OSP na terenie Krosna i powiatu krośnieńskiego, od kilku lat jesteśmy jedną z kilkunastu OSP, które współpracują z Państwowym Ratownictwem Medycznym.

W swoim wystąpieniu Pan Zbigniew Kubit dalej brnął w dezinformowaniu radnych, tak by zdyskredytować naszą jednostkę w ich oczach: „W systemie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na kilkadziesiąt tysięcy jednostek OSP jest kilkaset… To nie jest tak. Żeby być w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym trzeba mieć Jednostkę Operacyjno-Techniczną liczącą 30 osób trzeba mieć przynajmniej dwa samochody gaśnicze jeden ciężki jeden średni więc o tym, żeby Białobrzegi, Suchodół czy Polanka weszły w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego można sobie tylko pomarzyć”. Swoją wypowiedzią zdyskredytował również kilka tysięcy jednostek OSP w KSRG. Na dzień 1 grudnia 2023 r. w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym znajduje się 5030 jednostek OSP.

Tymi słowami okłamał Pan Przewodniczący wszystkich będących na Sali obrad i oglądających obrady, ponieważ nie ma takiego wymogu, aby mieć wyszkolonych 30 strażaków. Wyjaśniamy: aby stworzyć JOT, wystarczy 10 osób, które czynnie biorą udział w działaniach ratowniczych. Kolejnym kłamstwem jest wymóg ciężkiego i średniego pojazdu ratowniczo-gaśnicznego. Na dzisiaj wymogiem jest tylko posiadanie jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wodnym, wyposażonym w narzędzia hydrauliczne, czy torbę medyczną i aparaty powietrzne. Nasza jednostka w pełni spełnia kryteria wejścia w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, prócz jednego elementu, jakim jest średni lub ciążki samochód ratowniczo-gaśniczy.

Co więcej, jednostka przez ostatnie lata doposażyła się w sprzęt nieodbiegający od innych jednostek działających w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Są to m.in.

• Sprzęt ratownictwa technicznego m.in.:

o narzędzia hydrauliczne,

o poduszki pneumatyczne.

o zestaw do wyważania drzwi

• Pompy pływające i szlamowe – z przyczepką

• Kamera termowizyjna

• Detektor wielogazowy

• Aparaty powietrzne

• Torba medyczna PSP R1

• Defibrylator AED

• Wentylator oddymiający

Część sprzętu, który mógłby nieść pomoc potrzebującym, znajduje się w remizie, a nie tam, gdzie jego miejsce, czyli na pojeździe. Obecny nasz lekki pojazd Ford Transit nie jest w stanie już więcej pomieścić sprzętu, jak również ze względów bezpieczeństwa druhów nie możemy przeciążać pojazdu.

Jednak, gdy jest taka potrzeba, przezbrajamy nasz pojazd w potrzebny sprzęt – co też wydłuża czas wyjazdu do zdarzenia.

W obecnym roku, na dzień 15 grudnia 2023 r. mamy 106 wyjazdów do działań ratowniczych różnego typu: od pożarów po wypadki samochodowe. W związku ze specyfiką położenia w centrum miasta jesteśmy jednostką jedną z najczęściej interweniujących na terenie Krosna i powiatu krośnieńskiego. W ubiegłym roku byliśmy również jedną z 10-ciu najczęściej interweniujących jednostek w powiecie krośnieńskim.

W roku 2022 w odpowiedzi na nasze pismo do KG PSP dotyczące bezpłatnego pozyskania średniego samochodu ze struktur PSP dostaliśmy odpowiedź negatywną od Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Andrzeja Bartkowiaka ze względu na brak rezerwowych samochodów.

Jest nam niezmiernie przykro, że Przewodniczący Rady Miasta Krosna Pan Zbigniew Kubit, który jednocześnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Krośnie i jest emerytowanym funkcjonariuszem PSP, jest przeciwko strażakom, którym zależy na bezpieczeństwie miasta oraz jego mieszkańców. Na koniec oświadczenia dziękujemy wszystkim Radnym, którzy nas popierają i tym samym dbają o bezpieczeństwo Krosna.

Zarząd OSP Krosno-Białobrzegi

Krosno112.pl, Strażacki.pl – Portal Strażaków, Polski Serwis Pożarniczy – Remiza.pl, KrosnoCity.pl, Krosno24.pl, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, Onet Wiadomości