Podsumowanie działalności Rady i Zarządu Dzielnicy Białobrzegi w 2022 roku

Podsumowanie działalności Rady i Zarządu Dzielnicy Białobrzegi w 2022 roku

3 stycznia odbyło się XXXII posiedzenie Rady Dzielnicy Białobrzegi w tej kadencji i dotyczyło podsumowania działalności w 2022 rok. Podjęte zostały również uchwały dotyczące działalności Zarządu Dzielnicy Białobrzegi na rok 2023. Kalendarz wydarzeń jest bardzo bogaty.

Z uwagi na wojnę, kryzys i inflację, ten rok był równie trudny (o ile nie trudniejszy) od lat w których panował Covid-19, i chyba dobrze, że już się skończył.

– rozpoczął Andrzej Kątny

Mamy głęboką nadzieję, że ten rok okaże się bardziej łaskawy.

Sprawozdania za rok 2023

Trzeba jednocześnie dodać, że obecna kadencja Rady będzie trwałą rekordowo długo, bo aż 5,5 roku – zamiast 4 lat, a to z powodu zmian w kalendarzu wyborczym. Obecnie praca na rzecz dzielnicy jest niezwykle trudna i uciążliwa. Pomimo przeciwności należy docenić ilość włożonej pracy i trud w organizacji wydarzeń. To dzięki samozaparciu członków Rady, a w szczególności przewodniczącego Zarządu Dzielnicy – Andrzeja Wilka, wiele wydarzeń odbywa się cyklicznie i przygotowane są z wielką starannością. W tym miejscu zapraszamy do przeczytania sprawozdań z działalności Rady i Zarządu Dzielnicy Białobrzegi. Sprawozdania opublikowane zostanie również na stronie BIP UM Krosna. W przygotowanych sprawozdaniach zawarte zostały również podziękowania dla osób zaangażowanych w kulturę i działania społeczne w naszej dzielnicy.

Inwestycje w dzielnicy Białobrzegi w 2022 roku

Jeśli ktoś nie chce czytać pełnego sprawozdania do poniżej wymieniamy zadania inwestycyjne zrealizowane w ubiegłym roku.

Wydatki poniesione w 2022r. w Dzielnicy Białobrzegi na zadania inwestycyjne, remontowe oraz zakupy z budżetu Miasta Krosna /stan na 9 listopada 2022 r./:

 • przeprowadzono długo oczekiwany remont ulicy Mikołaja Kopernika. Położono nową nakładkę bitumiczną na całej długości. Koszt inwestycji – 574 971,04 zł 
 • przebudowa remizy OSP – 41 440,63 zł,
 • osuszanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – 211 493,37 zł,
 • zakup pochłaniacza wilgoci – 3 700 zł
 • czyszczenie rowu i wycinka drzew przy ul. Jeleniówka  –  5 576,02 zł,
 • przebudowa przejścia przez ul. Moniuszki przy kościele – 40 000 zł
 • doświetlenie ulic w dzielnicy –  12 495, 43 zł
 • doświetlenie ul. Drzymały – 69 000 zł / zadanie w realizacji/,
 • remont krzeseł w DL /wymiana tapicerki/  –  10 664, 10 zł,
 • przegląd okresowy budynku DL  –  1275, 10 zł,
 • nasadzenia drzew w dzielnicy  –  3 387, 60 zł,
 • remont przystanków MKS   –   3 000 zł
 • wykup działki dla potrzeb MPGK Krosno  –  4 610 zł         

Razem     –    912 577 zł 

W imieniu Rady Dzielnicy i mieszkańców dziękujemy za te inwestycje.

 • Zadania inwestycyjne  zgłoszone przez Radę Dzielnicy w systemie 50/50 (do rozdysponowania mieliśmy na rok 2022 – 63 888 zł) : 
  zadysponowaliśmy na remont krzeseł – 5 420 zł, a na doświetlenie ul. Drzymały – 34 500 zł
 • Pozostałe 23 920 zł do wykorzystania w 2023 roku
Ul . Drzymały – Widok od strony skrzyżowania z ul. Krakowską
Ul. Drzymały – Nowe oświetlenie i nasadzenia.
ul. Drzymały – widok w stronę skrzyżowania z ul. Krakowską

Plany na rok 2023

Planuje się dalej współpracować ze Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi, Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Białobrzeskich, Redakcją Pisma Białobrzeskiego, zespołami muzycznymi, Szkołą Podstawową nr 3, Harcerzami, Druhami OSP Krosno-Białobrzegi. Jesteśmy otwarci na nowe formy współpracy.

Wydarzenia w 2022 roku są już historią i skupiamy się teraz na najbliższych 12 miesiącach. Na 2023 rok zaplanowanych zostało bardzo wiele wydarzeń. Dominują w tym roku koncerty organizowane przez Szkołę Krzysztofa Zajdla. Jeśli ktoś o tym jeszcze nie wie informujemy, że uczniowie Zajdel Studio są nagradzani w każdym konkursie wokalnym, zajmując czołowe lokaty. Kalendarz imprez na rok 2023 dostępny jest tutaj:

Ciekawe pomysły, które zostały zaprezentowane na ostatnim posiedzeniu rady:

 • Ozdoby świąteczne wykonane dla naszej Parafii przez mieszkankę z ul. Hutniczej zainspirowały Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, że może z udziałem prowadzącej udałoby się zrealizować warsztaty rękodzieła. Dzięki organizacji warsztatów w ramach programu Aktywne Białobrzegi nabraliśmy doświadczenia w tego typu zajęciach.
 • Być może uda się nawiązać współpracę z Radą Seniorów przy Urzędzie Miasta Krosna, dzięki której być może uda się przygotować wieczorki taneczne w Sali DDL.
 • Pojawiła się również sugestia związana z działalnością Etnocentrum. Zajęcia, które się tam odbywają powinny zdaniem niektórych osób się odbywać również w Domach Ludowych w innych dzielnicach i forma funkcjonowania tej jednostki kultury powinna wychodzić poza mury własnej placówki. Wtedy jej działalność miałaby większy sens, ponieważ na dzień dzisiejszy oferta kierowana jest jedynie do najbliższych mieszkańców osiedla.
 • Pojawiło się zapotrzebowanie na Paczkomat przy Domu Ludowym. W naszej dzielnicy nie ma żadnego i specjalnie trzeba dojeżdżać do sąsiednich dzielnic. Bez wątpienia najlepsza lokalizacja na paczkomat znajduje się przy Dzielnicowym Domu Ludowym.

Jesteśmy otwarci na wszelakie propozycje, które sprawią, ze życie w naszej dzielnicy będzie ciekawsze, bezpieczniejsze itd. Zapraszamy do korzystania oferty kulturalniej przygotowanej dla mieszkańców naszej dzielnicy. Życzymy sobie i Państwu, aby Dzielnicowy Dom Ludowy tętnił życiem, śmiechem i dobrą zabawą, a okazji w tym roku będzie bardzo wiele.

Sekretarz Rady Dzielnicy Białobrzegi,
Sebastian Wieczorek