Poradnik - gdzie szukać pomocy medycznej w czasie pandemii

Poradnik - gdzie szukać pomocy medycznej w czasie pandemii

Nagle rozbolał Cię ząb, złamałeś rękę albo kończą Ci się leki, które przyjmujesz stale, a jest epidemia. Poniżej znajdziecie kilka podstawowych informacji co zrobić, gdzie zadzwonić i do kogo się udać w tym specyficznym czasie.

Ze względu na stan epidemii w Polsce, lekarze, pielęgniarki i położne POZ świadczą usługi w postaci teleporad.

Każdy mieszkaniec chcąc udać się do swojego lekarza, w pierwszej kolejności powinien zadzwonić do przychodni. Po konsultacji telefonicznej (teleporada) personel medyczny może podjąć decyzję o ewentualnej konieczności stawienia się pacjenta osobiście na wizytę. Przypominamy! W ramach teleporady lekarz ma możliwość elektronicznego wystawiania E-RECEPT oraz zaświadczeń lekarskich (L4).

UWAGA: ta zmiana NIE OZNACZA, ŻE PO PODSTAWOWĄ PORADĘ LEKARSKĄ IDZIEMY NA SOR. Osoby potrzebujące porady lekarskiej, powinny kierować się do swoich lekarzy rodzinnych. NIE BLOKUJMY DZIAŁALNOŚCI SOR-u − tam trafiają osoby, które potrzebują natychmiastowej pomocy medycznej, niejednokrotnie zabiegu ratującego życie.

Przy szpitalnym oddziale ratunkowym został ustawiony specjalistyczny namiot w którym odbywa się weryfikacja pacjenta przed wprowadzeniem go na teren szpitala. Przez namiot musi przejść każda osoba udająca się na SOR, w tym pacjenci udający się do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia (bez objawów towarzyszących koronawirusowi), urazu, porodu, bólu zęba w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie nadal normalnie funkcjonują:

 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna: Porady udzielane są w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy: udziela niezbędnej pomocy chorym w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia, chorym, którzy doznali urazu w dniu zgłoszenia się do oddziału.
 • Ambulatorium Stomatologiczne: Pomoc w stanach pilnych udzielana jest w dni robocze w godzinach od 19:00 do 7:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy – całodobowo.
  Telefon: 13 43 78 655

Pacjenci ubezpieczeni w ramach stomatologicznej pomocy doraźnej mogą korzystać ze świadczeń wyłącznie w przypadku: nagłego, ostrego bólu zęba, obrzęku twarzy spowodowanego bólem zęba, krwawienia po usunięciu zęba, urazu zębów.

Lista przychodni, które udzielają teleporad:

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów:

 • REJESTRACJA PACJENTÓW TYLKO TELEFONICZNA
 • PACJENTOM UDZIELANE BĘDĄ TELEPORADY W GODZINACH PRACY PRZYCHODNI
 • W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA
 • NIE NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ PO RECEPTY – PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁOSIĆ TELEFONICZNIE

1. Przychodnia Medicus, Krosno ul. Wojska Polskiego 43:
POZ – 13-43-215-23
POZ – 13-43-211-03
POZ dla Dzieci 13-43-211-13
Kontakt mailowy w spawie recept: przychodnia_medicus_krosno@op.pl
Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00

2. NZOZ HIPOKRATES ul. Naftowa 2b
tel. 13 43 221 03, 664 994 410
Od poniedziałku do piątku od 7:30 do 18:00

3. NZOZ „KROSNO – ZDROWIE” ul. Tysiąclecia 13
tel. 13 43 280 71    
od poniedziałku do piątku od 7:30 – 17:00

4. Centrum Usług Medycznych ESKULAP ul. Kletówki 52
tel.13 43 64948  lub 698 513 397
Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00

5. Przychodnia w Krośnie (SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie)
Wojciecha Roberta Portiusa 2
tel. 13 43 09 810 – Rejestracja
13 43 09 815 – Informacja
Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00

6. SPECMED sp. z o.o.

Tabela - godziny przyjęć pacjentów - Specmed

Kliknij aby powiększyć

Informacja dotycząca Centrum Medycznego na ul. Grodzkiej 47A Aby zminimalizować potencjalne ryzyko pojawienia się pacjenta zakażonego prosimy o niezgłaszanie się do Poradni Specjalistycznych i Poradni Medycyny Pracy osób z objawami grypy i infekcjami grypopochodnymi, a także powracających z krajów, w których występuje transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

 • Osoby zgłaszające się z objawami grypy i infekcjami grypopochodnymi nie będą przyjmowani.
 • Podczas wizyt w przychodni prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz mycie rąk.
 • Jeżeli nie wymaga tego sytuacja prosimy o ograniczenie ilości kierowanych pracowników na badania profilaktyczne.

Uruchomiony został specjalny numer telefonu dla pacjentów którzy chcą skorzystać z TELEPORAD w poradniach specjalistycznych znajdujących się przy ulicy Grodzkiej 47A – tel. 13-43-97-125 w godzinach od 8:00 do 15:00

Przed wykonaniem połączenia prosimy o przygotowanie numeru PESEL

Źródło informacji: www.krosno.pl, ilustracja: pixabay.com