Poznaj projekty - Budżet Obywatelski 2022

Poznaj projekty - Budżet Obywatelski 2022

Budżet Obywatelski – znamy projekty!

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego do głosowania zostało dopuszczonych 17 projektów ogólnomiejskich i 25 dzielnicowych. 14 projektów zostało odrzuconych na etapie weryfikacji. Wpłynęły również pomysły zgłaszane przez mieszkańców naszej dzielnicy.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO GŁOSOWANIA?

Najprostszą formą głosowania jest głosowanie przez internet. Wypełniając prosty formularz szybko i łatwo można oddać ważny głos. Oprócz imienia i nazwiska, uczestnik głosowania przygotować musi jedynie PESEL. Przede wszystkim należy pamiętać, że głos można oddać łącznie na 2 projekty – jeden ogólnomiejski i jeden dzielnicowy. W tej kwestii nic się nie zmieniło. Jeśli odda się głos tylko na 1 projekt (np. na projekt dzielnicowy) to ten drugi przepada. Dlatego prosimy uważnie czytać ankietę. Głosować mogą WSZYSCY mieszkańcy Krosna! Nie ważne czy mają 1 czy 101 lat.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

L.p.Nazwa projektuKoszt
1„Moje Miasto – Mój Dom”20 000 zł
2Bezpieczne Żwirki – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz infrastruktury drogowej na ulicy Żwirki i Wigury oraz Podkarpackiej456 240 zł
3Budowa i remont alejek cmentarnych – cmentarz komunalny w Krośnie, ul. Wyszyńskiego175 625 zł
4Edukacyjny Plac Zabaw Na Zielonym Wzgórzu458 000 zł
5Fragmenty z życia w Polance20 000 zł
6Koncert muzyki katolickiej z okazji 365 rocznicy obrony m. Krosna przez MB Murkową oraz 680 rocznicy lokacji m. Krosna20 000 zł
7Książki przez cała dobę…- zakup i instalacja książkomatu190 000 zł
8Książkomat w Krośnie385 000 zł
9Modernizacja infrastruktury „Elektryka” oraz strażnicy OSP Krosno-Turaszówka452 702 zł
10Muzyczne Klimaty Krosno4You – całoroczny fortepian Cadenza165 000 zł
11Park doświadczeń w Ogródku Jordanowskim176 000 zł
12Rynek jak dawniej – zielone strefy wypoczynku223 500 zł
13Wierzę w jeże32 000 zł
14Zainwestuj w bezpieczeństwo mieszkańców Krosna458 000 zł
15Zakup elektrycznych łóżek ortopedycznych dla wypożyczalni miejskiej60 000 zł
16Zdrowe Zawodzie10 250 zł
17Zielona Brama Bieszczad – zagospodarowanie terenów zieleni przy drodze krajowej 28175 000 zł

Aby przejść do zaakceptowanych projektów ogólnomiejskich, aby poznać szczegóły, kliknij tutaj.

PROJEKTY DZIELNICOWE

PONIŻEJ PREZENTUJEMY PROJEKTY DOTYCZĄCE NASZEJ DZIELNICY:

Projekt nr 5 – Doświetlenie ulicy Drzymały

Opis projektu

Od skrzyżowania ul. Drzymały z ul. Krakowską do budynku przy ul. Drzymały 5 należy postawić 5 lamp oświetleniowych .Ulica Drzymały jest ścieżką spacerową i trasą rowerową .Nie posiada chodników ani utwardzonego pobocza .Dlatego spacerowicze , przechodnie oraz rowerzyści narażeni są na niebezpieczeństwo wypadku ,gdyż po zmroku panują „ciemności egipskie”

Uzasadnienie projektu

Jest dla mieszkańców dzielnicy Białobrzegi , którzy robią zakupy w sklepie przy ul. Krakowskiej oraz dla rowerzystów i spacerowiczów z całego Krosna

Projekt nr 15 – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez modernizację obiektu remizy i zakup sprzętu dla OSP Krosno-Białobrzegi

Opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna w szczególności dzielnicy Białobrzegi poprzez modernizację budynku oraz zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno – Białobrzegi.
Zadanie zakłada wykonanie remontu pomieszczenia garażowego oraz zakup potrzebnego na wyposażenie jednostki sprzętu.

Planowana inwestycja obejmuje:

– Obniżenie i wykonanie nowej posadzki, ułożenie płytek ściennych w pomieszczeniu garażowym remizy, wyprofilowanie wjazdu do remizy po obniżeniu posadzki w remizie OSP Krosno – Białobrzegi
– Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu garażowym remizy OSP Krosno – Białobrzegi.

Wyposażenie samochodu pożarniczego w specjalistyczny sprzęt:

– Zestaw pompowy o napędzie elektrycznym o minimalnej wydajności 700 l/min, z przełącznikami bezpieczeństwa oraz pływakiem, przystosowany do działań wewnątrz budynków mieszkalnych,
– Zestaw pompowy pływający o minimalnej wydajności 2400 l/min, pozwalający na usunięcie znacznej ilości wody z rozlewisk,
– Kamera termowizyjna do lokalizacji miejsc ognisk pożaru oraz poszukiwanie osób zaginionych,
– Zestaw Ratownictwa Technicznego służący do uwalniania osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych,
– Zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych do uwalniania osób znajdujących się pod pojazdami,
– Zestaw do wyważania drzwi w budynkach mieszkalnych oraz cięcia pedałów w pojazdach.

Uzasadnienie projektu

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno – Białobrzegi jest stowarzyszeniem finansowanym głównie ze środków publicznych. Wszyscy druhny i druhowie stowarzyszenia działają dla naszej społeczności dzielnicy Białobrzegi jak i miasta Krosna społecznie, poświęcając swój prywatny czas. Strażnica OSP jest wykorzystywana przez strażaków do szkoleń, spotkań, ale głównie do akcji ratowniczo – gaśniczych na terenie dzielnicy Białobrzegi i miasta Krosna.
Remont obecnego boksu garażowego poprzez obniżenie posadzki, wpłynie na to, iż do strażnicy wejdzie sprzęt o wyższych wymiarach niż obecnie.
Dodatkowy sprzęt ratowniczy, który jednostka chciałaby zakupić to zestawy pompowe, które zastąpiłby te obecne na samochodzie ratowniczo – gaśniczym Ford z OSP Krosno – Białobrzegi ze względu na okres i długość eksploatacji, lepsze parametry ratownicze oraz sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego.
W ostatnim czasie występuje coraz więcej anomalii pogodowych: różnego rodzaju powodzie, nawalne opady deszczu, które powodują znaczne szkody. Obecny sprzęt brał i bierze udział w działaniach likwidacji skutków ulew. Częste naprawy pomp, które druhowie wykonują we własnym zakresie, pokazują, że czas na wymianę, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy i miasta Krosna. Dodatkową poprawą bezpieczeństwa naszych mieszkańców miasta Krosna i dzielnicy Białobrzegi będzie zakup profesjonalnej kamery termowizyjnej do lokalizacji ognisk pożaru oraz poszukiwania osób zaginionych, a także profesjonalne zestawy ratownictwa technicznego, które służyć będą do uwalniania osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych, w których na co dzień nasza jednostka OSP bierze udział.  
Jednostka OSP nie posiada źródeł finansowania, a jedyną szansą na rozwój strażaków z dzielnicy Białobrzegi jest udział w projekcie budżetu obywatelskiego.

Projekt nr 16 – Remont ulicy Elizy Orzeszkowej

Opis projektu

Remont nawierzchni ulicy Elizy Orzeszkowej. Stan techniczny ulicy uniemożliwia bezpieczny i wygodny dojazd do posesji znajdujących się przy ulicy Orzeszkowej.

Uzasadnienie projektu

Jest to ostatnia niewyremontowana ulica w Śródmieściu Krosna. W jej obecnym kształcie nie ma możliwości dojazdu służb miejskich, karetki pogotowia oraz straży pożarnej.
W przypadku pożaru lub innej poważnej awarii mienie skazane jest na całkowite zniszczenia, a życie mieszkańców jest poważnie zagrożone.
Mieszkańcy odsprzedali już część gruntów pod remont i rozbudowę ulicy.

Aby przejść do zaakceptowanych projektów dzielnicowych kliknij tutaj.

Głosowanie potrwa

od 19 października 2021 r. do 9 listopada 2021 r.