Sprawozdania Przewodniczących Rady i Zarządu Dzielnicy Białobrzegi

Sprawozdania Przewodniczących Rady i Zarządu Dzielnicy Białobrzegi

W latach ubiegłych, mniej więcej o tej porze, zapraszaliśmy na „Ogólne Zebranie Sprawozdawcze” podsumowujące pracę Rady i Zarządu naszej Dzielnicy. W spotkaniach udział brali przedstawiciele Urzędu Miasta Krosna – Prezydent, naczelnicy wydziałów i miejskich spółek. W trakcie spotkań mieszkańcy mogli zgłaszać swoje wnioski (zobacz podsumowanie roku 2019 – tutaj), zapoznać się z tym co udało się w dzielnicy zrealizować, a co nie. W porównaniu do 2020, biegły rok i tak był bardzo owocny. Odbyło się bardzo wiele imprez, jednak wiele spraw nie zostało zrealizowanych. Realizacja wniosków z roku na rok jest odkładana na bok.

Wirus pokrzyżował wiele planów.

W tym roku, ze względu na epidemię, „Zebranie Sprawozdawcze” nie może się odbyć. Zostały więc przygotowane sprawozdania z którymi zapoznać się można w krośnieńskim Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na naszej stronie. Poniższe sprawozdania rozpoczniemy od podsumowania Zarządu Dzielnicy, a następnie przejdziemy do sprawozdania Rady Dzielnicy.


SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DZIELNICY BIAŁOBRZEGI
za okres od 22.XI.2019 do 31.X.2020 roku.

 1. Zarząd pracował w niezmienionym składzie:
  Andrzej Wilk – przewodniczący
  Stanisław Jakóbski – zastępca przewodniczącego
  Jadwiga Krawczyk – sekretarz
  Sebastian Wieczorek – członek
  Stanisław Wróbel – członek
  Posiedzenia Zarządu do dnia 27 lutego 2020 r. odbywały się w ostatni wtorek miesiąca. Regularność odbywania posiedzeń Zarządu została zburzona po wprowadzeniu pandemii koronowirusa SARS – CoV-2 w dniu 11 marca 2020r. Do regularnych spotkań wrócono od września. W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń Zarządu. Omawiane są i analizowane problemy i sprawy bieżące wynikłe z Planu Pracy, z życia Dzielnicy i Miasta Krosna – m. innymi sprawy poruszane na sesjach Rady Miasta i sprawy zgłaszane przez mieszkańców.
 2. Na ostatnim Zebraniu Mieszkańców Dzielnicy Białobrzegi w dniu 22.XI.2019r. zgłoszono 19 wniosków, które zostały przesłane do Urzędu Miasta Krosna. Z przykrością stwierdzam, że do dnia dzisiejszego nie ma żadnego odzewu ze strony Urzędu na zgłoszone problemy. Chcę zaznaczyć , że niektóre wnioski powtarzają się z roku na rok, np. remont ul. M. Kopernika, termomodernizacja Domu Ludowego, naprawa mostu na ul. Drzymały, problem z ul. Szuby i ul. Skrajną czy problem na ul. Białobrzeskiej od skrzyżowania z ul. Moniuszki do ZUO – brak chodnika i oświetlenia ulicznego. Podejrzewam, że wnioski i problemy przedstawiane na zebraniach mieszkańców są wpinane do segregatorów i nikt z pracowników Urzędu Miasta do nich nie zagląda i nie są tematem analizy przy układaniu kolejnego budżetu Miasta.

3.1 Zadania inwestycyjne realizowane z budżetu Miasta, a zgłoszone przez Radę Dzielnicy na rok 2020.

 • termomodernizacja Domu Ludowego,
 • remont ulicy Kopernika——- zadanie nie weszło do realizacji

3.2 W planie budżetu Miasta na rok 2020 zaplanowano

 • remont mostu ul. Drzymały – 18 500zł – nie zrealizowano
 • termomodernizacja Domu Ludowego 15 000 zł. – wymieniono 11 okien za 13 800 zł

3.3. zadania z budżetu obywatelskiego:

 • nakładka bitumiczna na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok – 70 200zł – nie zrealizowano
 • aktywne Białobrzegi – 40 000 zł – nie zrealizowano

3.4. zadania w systemie 50/50 zgłoszone przez Radę Dzielnicy:

 • plac zabaw przy ul. Konopnickiej – 25 000 zł – nie zrealizowano
 • nakładka bit. i utwardzenie drogi bocznej od ul. Kopernika /do p. Gorczyców+ 8 domów/ – 30 000zł – nie zrealizowane,
 • dobudowa trzech pkt-ów świetlnych – 12 500 zł – nie zrealizowano,

4. Inne zadania wykonane:

 • pomalowano w systemie gospodarczym hol przed dużą salą w Domu Ludowym,
 • pomalowano miejsca parkingowe na parkingu wokół Domu Ludowego.

5. Wydarzenia kulturalne

– 6.XII. – Mikołaj dla dzieci
– 31.XII./1.I. – bal sylwestrowy,
– 5.I. – koncert kolęd dzieci ze szkoły Krzysztofa Zajdla / kościół/,
– 11.I. – zabawa karnawałowa dla dzieci,
– 19.I. – opłatek
– 25.I. – zabawa karnawałowa dla dorosłych
– 26.I. – Jasełka
– 7.II. – dla Dziadka i Babci – uczniowie SP-3
– 9.II. – dla dziadka i Babci uczniowie szkoły Krzysztofa Zajdla
– 25.II. – śledzik
– 1.III. – msza św. za niezłomnych Białobrzeżan
– 8.III. – piosenki dla Pań – uczniowie szkoły Krzysztofa Zajdla
– 30.VI – 4.VII – plener rzeźbiarski piłą i siekierą – „W Białobrzegach wióry lecą”

Od 11 marca z powodu pandemii imprezy kulturalno – oświatowe w Domu Ludowym zawieszono. Zrealizowano jedynie plener rzeźbiarski na wolnym powietrzu z zachowaniem wszystkich zalecanych obostrzeń sanitarnych. W plenerze wzięło udział czterech artystów rzeźbiarzy Paweł Leszega, Piotr Staruchowicz, Piotr Michna, Jan Stachyrak. Owocem pleneru jest sześć rzeźb, które stoją przed Domem Ludowym i kapliczka, która stanęła przed naszym kościołem. Było to główne wydarzenie w tym roku na Białobrzegach, a możliwe do zrealizowania dzięki wydatnej pomocy Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Białobrzegi, Koła Gospodyń Białobrzeskich i lokalnych sponsorów, ale bez wsparcia finansowego Urzędu Miasta.

 1. W dniu 30 czerwca w Domu Ludowym odbyła się społeczna konsultacja Planu zagospodarowania Przestrzennego dotycząca terenu wokół ZUO. Stanowisko Zarządu wystosowałem do Prezydenta Miasta / nie zostało zaakceptowane/.
 2. 30 września zostało zorganizowane spotkanie zainteresowanych mieszkańców Białobrzegów posiadających działki na styku ul. Skrajnej i rzeki Wisłok z przedstawicielami Wydziału Geodezji Urzędu Miasta p. Bogusławem Mokrzyckim i Marcinem Weronem. Tematem tego spotkania była sprawa linii brzegowej rzeki Wisłok, przebiegu ul. Skrajnej i kolizji z działkami prywatnymi. Nasze stanowisko i zainteresowanych stron jest jednoznaczne – ślad ul. Skrajnej powinien być w terenie wyznaczony aby można było przejechać ciągnikiem i wykosić. Kiedyś istniała tam utwardzona ścieżka od mostu od ul. Drzymały do mostu na ul. Konopnickiej. Obecnie gdy jest sucho nadal mieszkańcy i dzieci idące do i ze szkoły oraz uprawiający spacery i marszobiegi korzystają z tego przejścia po wydeptanej ścieżce.
 3. W tym roku 11 listopada przypada 100 rocznica wybudowania pomnika ku czci poległych Białobrzeżan na frontach I Wojny Światowej. Pomimo moich wcześniejszych pism, próśb i monitów do dnia dzisiejszego nie zostały uregulowane sprawy własnościowe działki na której stoi pomnik.
 4. W naszym Dzielnicowym Domu Ludowym ćwiczy Kapela Białobrzeżanie, zespół IWO Dixie Jazz Band, zespół muzyczny „OKAY” , odbywa regularne zbiórki bardzo prężna 40 osobowa 2 Drużyna Harcerska im. płk. Jana Piwnika „Ponurego”, siedzibę ma Stowarzyszenie Gospodyń Białobrzeskich, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi, filia Biblioteki Publicznej i świetlica MOPR-u pobytu dziennego dla młodzieży i dwa razy w tygodniu ćwiczyły dzieci ze Stowarzyszenia Tanecznego GRACJA.
  W ramach Klubu Seniora, z przerwą w marcu i kwietniu raz w tygodniu na dużej sali odbywała się gimnastyka dla pań. Uczestniczyło średnio 15 osób. Działa aktywnie sekcja brydża sportowego 12 – 16 osób spotyka się raz w tygodniu.
 5. W dalszym ciągu dokonujemy przeglądy wiosenne i jesienne ulic, chodników i oświetlenia ulicznego
 6. Prowadzona jest strona internetowa Dzielnicy – www.dom-ludowy.pl, finansowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi. Bardzo dziękuję kol. Sebastianowi Wieczorkowi za włożoną pracę i profesjonalne jej prowadzenie.
 7. Będziemy nadal dążyć do wypracowania ciekawszych form i metod współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3, Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego, Kołem Gospodyń, OSP, Drużyną Harcerską i Redakcją Pisma Białobrzeskiego, zakładami z terenu Dzielnicy i Parafią. Chcemy jeszcze bardziej ożywić i urozmaicić działalność w naszym DL aby każdy mieszkaniec dzielnicy znalazł coś dla siebie.
 8. W sprawach bezpieczeństwa współpracujemy z dzielnicowym policjantem, Strażą Miejską i OSP .
 9. W tym miejscu chcę bardzo serdecznie podziękować za współpracę Paniom z Koła Gospodyń Białobrzeskich z jej przewodniczącą P. Renatą Zawiszą za wielki wkład pracy przy organizacji imprez, Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego Białobrzegi z jej przewodniczącym Zdzisławem Krawczykiem szczególnie za pomoc finansową przy organizacji imprez, księdzu Proboszczowi za głoszenie naszych ogłoszeń, redakcji Pisma Białobrzeskiego, Państwu Michałowi i Marii Łuczajom i pracownikom drukarni za drukowanie plakatów i innych materiałów, zawsze gotowych do pomocy harcerzom, Pani dyrektor SP-3 Dorocie Patejko, Stanisławowi i Elżbiecie Wróbel naszej wspaniałej dekoratorce P. Celince Findysz, opiekunowi świetlicy pobytu Wsparcia Dziennego P. Pawłowi Krochmalowi, Krzysztofowi Zajdlowi za imprezy, kapeli Białobrzeżanie.
  Szczególne słowa podziękowania kieruję na ręce przewodniczącego Rady Dzielnicy Andrzeja Kątnego za wnikliwe analizowanie problemów Dzielnicy i doradzanie we wszystkich inicjatywach Zarządu. Wszystkim Koleżankom i Kolegom z Zarządu i Rady Dzielnicy, którzy ze zrozumieniem i aktywnością reagowali na moje telefony, prośby i pomagali mi w różnych pracach, poświęcali swój czas i siły, bardzo serdecznie dziękuję za współpracę.
 10. Na koniec tego sprawozdania pozwolę sobie wyrazić kilka słów goryczy od siebie i całego Zarządu dotyczących środków finansowych skierowanych w tym roku na naszą Dzielnicę. Przez ile lat należy zgłaszać i powtarzać te same zadania. Niejednokrotnie podkreślałem, że z racji położenia i usytuowania zakładów komunalnych tzn. Oczyszczalni i ZUO i znoszonymi przez mieszkańców uciążliwościami, Dzielnica Białobrzegi powinna mieć pewne priorytety przy zgłaszanych przez nas inwestycjach. Znając wszystkie trudności związane z obecną sytuacją epidemiczną w tym roku Urząd Miasta na Dzielnicę Białobrzegi z wydatków inwestycyjnych wydał 13 800zł /wymiana brakujących okien w DL/. To co się stało z naszymi wnioskami z Funduszu Obywatelskiego za 2020 rok to jest delikatnie mówiąc wielki skandal. Przecież widzimy, że zostają uruchamiane środki na innych dzielnicach. Zaciągane są kredyty na kolejne zadania ale Białobrzeg tam nie widać. Jeżeli tak ma wyglądać dalsza współpraca na linii jednostki pomocniczej jakim jest Zarząd i Rada Dzielnicy a Urzędem Miasta to najlepiej będzie to ciało rozwiązać bo nie jest Wam w Urzędzie Miasta do niczego potrzebne.

Dziękuję Wszystkim za współpracę Andrzej Wilk


Krosno 30.10.2020

Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy „Białobrzegi” za okres od 22 listopada 2019 do 31 października 2020 r.

Ostatnie Ogólne Zebranie Mieszkańców, odbyło się 22 listopada 2019 roku. Obecne sprawozdanie obejmuje zatem roczny okres działalności, z tą tylko różnicą, że kończymy go tym sprawozdaniem, bo Ogólne Zebrania Mieszkańców w tym roku decyzją Prezydenta Miasta Krosna się nie odbędą.

W okresie od listopada 2019 r. do początku marca 2020 r. Rada Dzielnicy pracowała systematycznie. Zebrała się na 4 posiedzeniach. Były to posiedzenia o numeracji od IX do XII. W późniejszym okresie  pracę  zakłóciła pandemia. Mimo wszystko zebraliśmy się w tym okresie na 4 posiedzeniach o numeracji XIII do XVI. Posiedzenia odbyły się przy zachowaniu rygorów sanitarnych w tym czasie obowiązujących. W tym okresie rada podjęła 5 uchwał o kolejnej numeracji od 13 do 17.

Uchwały dotyczyły zatwierdzania propozycji do zadań inwestycyjnych na rok 2020 i w systemie partycypacyjnym 50/50%, Planu Pracy Zarządu w roku 2020, wydano również opinię dotyczącą zmiany projektu uchwały Rady Miasta Krosna dotyczącą zmiany liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w Gminie Miasto Krosno.
Z inicjatywy Rady Dzielnicy odbyła się wizja lokalna w terenie dotycząca budowy placu zabaw dla dzieci. Mediacje doprowadziły do tego, że jest szansa na ponowne nadanie biegu sprawie, a w konsekwencji wykonanie placu według pierwotnego planu o co nam chodziło, a co zostało zablokowane przez decyzje P.P. Wody Polskie.

W składzie rady nie nastąpiły żadne zmiany.

Frekwencja na posiedzeniach rady była bardzo wysoka.

Aktualny skład Rady przedstawia się następująco:

Findysz Czesława, Foryś Stanisław, Gaj Adam, Habrat Jacek, Jakóbski Stanisław, Kątny Andrzej, Krawczyk Jadwiga, Machnik Eugeniusz, Socha Zdzisław, Tuleja Stanisław, Wieczorek Sebastian, Wilk Andrzej, Wróbel Stanisław, Zajdel Wiesław, Zdziarski Kazimierz.

Obecnie  5 osobowy Zarząd Dzielnicy  pracuje nadal w następującym składzie:

przewodniczący Zarządu p. Andrzej Wilk, zastępca przewodniczącego p. Stanisław Jakóbski, sekretarz p. Jadwiga Krawczyk oraz członkowie p. Sebastian Wieczorek oraz p. Stanisław Wróbel.

Rada zajmowała stanowiska w istotnych dla dzielnicy sprawach oraz opiniowała zgłaszane do niej na bieżąco wnioski. W posiedzeniach rady brał systematyczny  udział p. Zdzisław Krawczyk Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego oraz p. Adrian Tabak społeczny konsultant prawny rady.

W posiedzeniach rady dzielnicy brali udział w zależności od potrzeb przedstawiciele innych organizacji działających w dzielnicy oraz zainteresowani mieszkańcy.

Członkowie rady dzielnicy w zależności od potrzeb pełnili dyżury przed posiedzeniami rady i zarządu. O najistotniejszych wydarzeniach w dzielnicy informuje „Pismo Białobrzeskie” z którym współpraca układa się bez zastrzeżeń za co redakcji składam serdeczne podziękowania.

Muszę w tym miejscu podzielić się niewątpliwym sukcesem medialnym jakim jest strona internetowa www.dom-ludowy.pl. Prowadzona w sposób profesjonalny przez sekretarza Rady Dzielnicy p. Sebastiana Wieczorka, ma już ponad rok, okrzepła i zbiera tylko pochlebne opinie.

Właścicielem witryny jest Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego. Strona rozwija się prężnie ma już swoich fanów, jeśli powiem, że jest aktualizowana na bieżąco i zawiera mnóstwo wiadomości ważnych dla dzielnicy i miasta jest to zasługą p. Sebastiana, któremu serdecznie dziękuję i polecam naprawdę warto na nią kliknąć. Pracujemy przy otwartej kurtynie zamieszczając protokoły z posiedzeń rady i jak dotąd czynimy to na bieżąco.

Pragnę podziękować Przewodniczącemu Rady Miasta za przeprosiny wygłoszone na sierpniowym Posiedzeniu Rady Miasta które definitywnie i z klasą zakończyły nieporozumienie związane z Oświadczeniem Rady Dzielnicy „Białobrzegi” z dnia 4.08.2020 r.

Dobrze układa się współpraca z duszpasterzami naszej parafii co ma szczególnie znaczenie przy wspólnie organizowanych przedsięwzięciach. Dziękujemy również za możliwość przekazywania w ramach ogłoszeń parafialnych informacji o wydarzeniach, które są organizowane w DDL.

W tym miejscu pragnę podziękować paniom z KGB, wszystkim radnym i nie tylko, którzy bezinteresownie pomagają w organizacji imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym dla mieszkańców dzielnicy i Krosna. Bez zaangażowania tej grupy trudno byłoby pomyśleć o zorganizowaniu Obchodów 26-lecia Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, których uwieńczeniem było poświecenie Kapliczki z figurą Chrystusa Frasobliwego w 1 rocznicę Konsekracji Kościoła, Pleneru rzeźbiarskiego „Białobrzegi 2020”  Obchodów Święta 3 Maja i wielu innych imprez. Dziękuję również za owocną współpracę Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego oraz Dyrekcji Szkoły podstawowej Nr 3, na druhów z OSP Białobrzegi też możemy w razie potrzeby liczyć. Do końca bieżącego roku planujemy organizację 100-lecia powstania pomnika upamiętniającego Poległych Białobrzeżan w walce o odzyskanie niepodległości, oraz jubileuszu 35-lecia Kapeli Białobrzeżanie. Porządek tych obchodów będzie w dużej mierze zależał od przebiegu pandemii COVID-19 w listopadzie 2020 r.

Nie byliśmy zadowoleni z wyników Budżetu Obywatelskiego 2019, ale to co wydarzyło się w tym roku przerosło nasze wyobrażenia. Obydwa nasze projekty dzielnicowe zakwalifikowane do realizacji na rok 2020  nie są realizowane i nie wiadomo kiedy to nastąpi. Projekt dzielnicowy zgłoszony w tym roku do Budżetu 2021 nie został pozytywnie zweryfikowany mimo, że według  zgłaszającego i tych którzy się z nim zapoznali twierdzą, że trzeba było złej woli żeby wydać taki werdykt. Efektem tego jest to, że dzielnica straciła 100000 zł.

Jeśli chodzi o projekt ogólnomiejski Nr.14 to został on zgłoszony przez przedstawicieli S.P.Nr.3. Jest to bardzo dobry i potrzebny szkole i dzielnicy temat polegający na modernizacji boiska ze sztuczną trawą, uzupełniony w stosunku do roku ubiegłego Jest mobilizacja myślę, że przekroczymy w głosowaniu wymagany do kwalifikacji limit głosów, ale czy to wystarczy już nie od nas zależy. Przyjęty został  np. projekt Nr.11 obejmujący 4 różne zadania obejmujący dwie dzielnice oczywiście po to aby koszt realizacji zamknął się piękną kwotą 995 000 zł. Mam pytanie do Komisji weryfikacyjnej czy jest pewna, że ten projekt nie przekroczy 1 mln. zł i czy realizacja zamknie się w roku kalendarzowym 2021. Następne pytanie czy te dwa opisane projekty starują w tej samej lidze, czy to czasem nie jest już wolna amerykanka przecież to nikt tego nie sprawdzi za rok, a przecież takie są wymogi regulaminowe.

Pragnę w imieniu mieszkańców którzy pozbawieni zostali bezpośredniego kontaktu z Władzami Miasta zapytać, bo jest to jedyna forma kontaktu o bulwersujące nas sprawy:

 1. Kiedy zapadnie decyzja w sprawie remontu mostu na rzece Wisłok, jest projekt, stan techniczny mostu zagrażał już dużo wcześniej bezpieczeństwu, groziło mu całkowite zamknięcie i co – nic. Można było zaciągnąć na wrześniowym posiedzeniu R.M.K. 10 zobowiązań kredytowych to może warto by było jeszcze jedno. W planowanym na 30.10.2020 posiedzeniu R.M. mamy dalsze, żadne jednak nie dotyczy naszej dzielnicy.
 2. Czy w gestii Urzędu Miasta  nie powinno być uporządkowanie spraw linii brzegowej rzeki Wisłok w ciągu ulicy (teoretycznej) Skrajnej i nieuregulowane w związku z tym granice działek prywatnych. Były to zaniedbania inwestycyjne i spychanie tego teraz na barki mieszkańców nie jest w porządku. Może czas na uporządkowanie tych zaniedbań.
 3. Czy podjęte zostaną kroki w celu wykupienia działek przy ul. M. Konopnickiej naprzeciwko S.P. Nr.3, aby wykonać tam tak potrzebne zatoki i miejsca parkingowe. Działki te są corocznie nie wykorzystywane i nieporządkowane. Najwyższy czas coś z tym zrobić. Mówienie, że to bardzo dobry pomysł się nam już naprawdę znudziły.
 4. Czy jest jakakolwiek koncepcja rozwiązania pata który powstał po fiasku powstania tak potrzebnej dla dzielnicy Obwodnicy Północnej na odcinku ul. Krakowska – Kopernika i mostu z prawdziwego zdarzenia na rzece Wisłok, a tak na marginesie może powinno się oficjalnie poinformować mieszkańców, bo to przecież cała długa ponad 10-letnia historia dotyczy tej inwestycji.
 5. Z poprzednim pytaniem współgra następne czy jest koncepcja upłynnienia ruchu na ul. Krakowskiej, korki w godz. szczytu są nagminne zwłaszcza na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej do skrzyżowania przy Starym Cmentarzu. Były plany, poszły do szuflady a problemy co roku większe. Włączenie się do ruchu kosztuje dużo nerwów. Nie ma świateł nie ma rond, nie koncepcji, czy też nie ma nadziei  na poprawę?
 6. Po kontrowersyjnym odrzuceniu wniosku p. Kazimierza Zdziarskiego zgłoszonego jako projekt dzielnicowy Budżetu Obywatelskiego 2021 r. na wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej na odcinku 200 mb ul. Jeleniówka od Nr.38 do 48 prosimy o szczegółowy harmonogram wykonania tych prac. Nie przyjmujemy tłumaczenia o braku funduszy bo my chcieliśmy pomóc przeznaczając z puli dzielnicy 100000 zł, ale nasza dobra wola została zaprzepaszczona.

Prosimy o merytoryczne odpowiedzi Kierowników odpowiednich Wydziałów Urzędu Miasta Krosna w ustawowo przewidzianym terminie, a o koordynację prosimy Prezydenta Miasta Krosna.

Do wniosków które zapadły na poprzednim O.Z.M w ubiegłym roku odnosi się w swoim sprawozdaniu Przewodniczący Zarządu, ja mogę tylko z przykrością stwierdzić, że żadne z nich nie wnikając w szczegóły nie doczekała się realizacji może warto by było do tych segregatorów zaglądać w ciągu roku.

Podziwu godna konsekwencja, ignorowania wniosków mieszkańców to samo dotyczy zresztą propozycji inwestycyjnych i z funduszu partycypacyjnego 50/50%, które zgłaszaliśmy. Nasza cierpliwość naprawdę jest na wyczerpaniu.

W DDL działają aktualnie i pomagają w organizowaniu imprez zespoły: Kapela „Białobrzeżanie”, obchodząca w tym roku jubileusz 35-lecia i zespół muzyczny Okey. Z pomieszczeń DDL korzystają i działają bardzo prężnie harcerze i harcerki z II Drużyny Hufca Krosno, Koło Gospodyń Białobrzeskich, Klub seniora. Zajęcia prowadzi Szkoła Tańca „Gracja”, organizowana jest gimnastyka dla seniorów, organizowany jest kurs programowania komputerowego, grają brydżyści, nieprzerwanie działa świetlica terapeutyczna. Dziękuję Szkole Muzycznej p. Krzysztofa Zajdla za okolicznościowe koncerty w wykonaniu młodych artystów.

Organizowane są spotkania o charakterze religijnym oraz sala wynajmowana jest odpłatnie na organizowanie imprez okolicznościowych, jednak ich ilość jest niewystarczająca i ta tendencja się utrzymuje.

Szczegółowo o tym jak przebiegały prace Zarządu przedstawia w swoim sprawozdaniu Przewodniczący p. Andrzej Wilk, który na co dzień kieruje jego pracami. W imieniu Rady pragnę podziękować Przewodniczącemu za wyjątkowe zaangażowanie. Stwierdzam jednak, że wszystko to jest organizowane społecznym  zaangażowaniem Radnych Dzielnicy.

Pragnę w imieniu mieszkańców naszej dzielnicy podziękować wszystkim, którzy nam pomagają w tych trudnych czasach i podtrzymują na duchu w momentach zwątpienia. Znamy problemy finansowe jakie czekają Miasto Krosno w 2021 r.  Mamy mimo wszystko nadzieję, że jeszcze w tej kadencji dzielnica coś dostanie z ogólnej puli inwestycyjnej, przecież mieszkańcy Białobrzeg płacą podatki tak jak inni, nie mówiąc o tym że głosami dzielnicy obecne władze są tam gdzie są. Może warto wziąć to pod uwagę mimo, że do wyborów jeszcze daleko.

Dziękuję wszystkim za współpracę.

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Andrzej Kątny