Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi”

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju i ochrony infrastruktury dzielnicy Białobrzegi oraz wspieranie aktywności mieszkańców i organizacji działających na jej terenie do integracji i współdziałania w procesie globalnego i długofalowego rozwoju dzielnicy.

Nazwa Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego
„Białobrzegi”
ul. M. Kopernika 17
38-400 Krosno

Regon, NIP, KRS

REGON: 370490753,
NIP: 6842203592
KRS: 0000220537

Rok założenia

Jako Stowarzyszenie funkcjonujemy nieprzerwanie od 1999 roku.

Zasięg

Działamy na rzecz mieszkańców dzielnicy Białobrzegi

Zarząd i Komisja Rewizyjna - obecnie

Skład Zarządu

Prezes Zarządu – Zdzisław Krawczyk
Wiceprezes Zarządu – Stanisław Jan Wróbel
Sekretarz – Adrian Tabak
Skarbnik – Elżbieta Helena Bobowicz
Członek Zarządu – Andrzej Eugeniusz Wilk

Komisja Rewizyjna

Bogdan Lawera
Marian Moskal

Zarząd i Komisja Rewizyjna - kadencja 2015-2019

Skład Zarządu

Prezes Zarządu – Zdzisław Krawczyk
Wiceprezes Zarządu – Stanisław Jan Wróbel
Sekretarz – Paweł Wilk
Skarbnik – Elżbieta Helena Bobowicz
Członek Zarządu – Andrzej Eugeniusz Wilk

Komisja Rewizyjna

Andrzej Marek Janocha
Marek Tenerowicz
Zofia Kubit

Informacja o działalności Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi”

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi” powstało w dniu 5 października 1999 r wskutek działań ówczesnej Rady Dzielnicy, w celu ratowania przede wszystkim majątku Kółka Rolniczego oraz działania w imieniu i na rzecz mieszkańców jako osoba prawna, gdyż statutowe Władze Dzielnicy były jej pozbawione. Zostało zarejestrowane na czas nieograniczony. w Wydziale I Cywilnym Sądu Okręgowego w Krośnie, w rejestrze stowarzyszeń pod numerem 633, a po zmianach ustawowych pod numer KRS 0000220537. W skład Zarządu wchodzili:

Eugeniusz Bobowicz – Prezes Stowarzyszenia
Bogdan Lawera – Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Kolanko – Sekretarz
Zdzisław Krawczyk – Skarbnik
Marian Samborski – Członek

Eugeniusz Bobowicz
Bogdan Lawera
Małgorzata Kolanko
Zdzisław Krawczyk
Marian Samborski

Prezes Stowarzyszenia
Wiceprezes Zarządu
Sekretarz
Skarbnik
Członek

Wskutek zdarzeń losowych zmieniał się skład Władz lecz przez cały ten okres Stowarzyszenie prowadziło działalność zgodną ze statutem i dbałością o przekazany kiedyś majątek. Do końca 2011 r., dopóki istniało zapotrzebowanie wśród mieszkańców, prowadzone były usługi rolne. Natomiast podnajem części budynków garażowych stanowi gwarantowane źródło dochodów umożliwiających utrzymanie substancji w stanie niepogorszonym i przeprowadzania prac remontowych, bez pomniejszenia funduszy dla prac na rzecz Dzielnicy i Środowiska, w ramach działalności statutowej.

W związku z przejęciem prowadzenia świetlicy środowiskowej przez miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i RCKP zmniejszyły się też wydatki na ten cel, a wprowadzenie Internetu Miejskiego zlikwidowało utrzymywanie przez Stowarzyszenie sieci radiowej. W tym czasie różny był poziom współpracy z Radą i Zarządem Dzielnicy. Stąd różna skala wydatków na cele statutowe. Większe lub mniejsze, przeznaczone były tylko na imprezy cykliczne, których współorganizatorami były organizacje dzielnicowe.

Również nowe inicjatywy mieszkańców znajdują odzwierciedlenie w wydatkach Stowarzyszenia, jak „Śpiewniki Białobrzeskie” , Monografia „85 lat Koła Gospodyń”.
Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi” kontynuując swoją pracę na rzecz Dzielnicy i jej mieszkańców uzupełnia działania Rady i Zarządu Dzielnicy oraz  wszystkie inicjatywy w zakresie kultury, dzieci i młodzieży.

Za Zarząd:
Zdzisław Krawczyk