Urząd Miasta chce zmienić adresy mieszkańcom ul. Skrajnej

Urząd Miasta chce zmienić adresy mieszkańcom ul. Skrajnej

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w ostatnich dniach dostarczył mieszkańcom pisma w których informuje, że z powodu braku możliwości odtworzenia przebiegu ulicy Skrajnej rozważa zmianę adresów mieszkańcom, którzy faktycznie dojeżdżają do swoich domów od ul. Kopernika, natomiast mieszkańcom mającym dojazd od ul. Skrajnej zmienione zostałyby numery porządkowe ich domów według nowej numeracji. Argumentem na który powołują się pracownicy UM są:
– skargi mieszkańców na brak dojazdu od ul. Skrajnej;
– utrudniony dojazd karetek pogotowia, czy straży pożarnej, jak również kurierów oraz innych dostawców.

Zarząd Dzielnicy Białobrzegi w ostatnich latach zainwestował w tabliczki informujące do jakich numerów domów można dojechać korzystając z poszczególnych dojazdów. Obecnie możliwość pomyłki została zredukowana do minimum.

Należy mieć również na uwadze, ze wraz ze zmianą nazwy ulicy oraz numeru domu, należy wszędzie, gdzie to możliwe zaktualizować dane adresowe. Koszty oraz wszelkie niedogodności z tym związane spoczywają na mieszkańcach. Należy więc się gruntownie zastanowić, czy taka zmiana przyniesie mieszkańcom korzyści. Każdy przypadek jest indywidualny, dlatego jeśli przeciwskazań jest więcej, to warto swoją opinię wyrazić.

Pozwolimy sobie wymienić długą listę niedogodności z tym związanych, która dotyczyć może nas osobiście, a są to:

– wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu – 54,50 zł / szt.
– prawo jazdy – 100,50 zł (nowe prawo jazdy ma ważność tylko 15 lat, to problem dla tych, którzy mają wydany dokument bez terminu ważności)
– legitymacji szkolnych (dzieci)
– ZUS, KRUS
– MOPR
– Urząd Skarbowy
– Krajowy Rejestr Sądowy (dotyczy przedsiębiorców, stowarzyszeń, etc.)  koszt od 250 zł

Urząd Miasta zapewnia, że część instytucji może poinformować za mieszkańców. To jednak kropla w morzu zmian, ponieważ urzędnicy nie wiedzą o nas wszystkiego, więc nie wiedzą, że aktualizować należy również dane w:  

– stowarzyszeniach, klubach, związkach i innych organizacjach
– instytucjach finansowych, np. banki, biura maklerskie
– towarzystwach ubezpieczeniowych
– gazownictwie, wodociągach i energetyce
– w kartotekach lekarzy i w przychodniach, u dentysty
– u pracodawcy
– u dostawców usług takich jak: internet, telefon komórkowy i stacjonarny, platformy cyfrowe i inne
– w firmach dostarczających prenumeraty czasopism
– w bibliotekach i czytelniach

To niestety nie jedyne niedogodności związane ze zmianą adresu zamieszkania, ponieważ dodatkowym kosztem będzie wymiana szyldu i tabliczki z nazwą ulicy i numerem domu. Przedsiębiorcy muszą liczyć się również z wymianą materiałów promocyjnych, papierów firmowych, wizytówek, itp. To są duże koszty, a przecież straty czasu nikt nie liczy. Galopujące ceny benzyny na pewno nie sprzyjają tego typu podróżom.

Jeśli Państwa zdaniem taka zmiana adresu nie jest czymś potrzebnym i wyczekiwanym, nie poprawia Państwu jakości życia, a jedynie generuje niepotrzebne koszty i wprowadza chaos, prosimy nie pozostawiać tego pisma bez odpowiedzi. Nie zabranie głosu oznaczać będzie cichą zgodę mieszkańców na tego typu zmiany. Do Zarządu Dzielnicy już dochodzą sygnały, że po zmianie adresu, część mieszkańców nie ma zamiaru wyrabiać nowych dokumentów i dalej chce posługiwać się starymi danymi. Takie postępowanie wprowadzi totalny chaos. Prosimy więc o poważne podejście do tematu, wyrażenie swojej opinii i nie pozostawianie tego tematu bez odpowiedzi.

Na wszelkie sugestie mieszkańców Urząd Miasta oczekuje do 30 czerwca osobiście lub kontaktując się telefonicznie pod numerem tel.: 13 474 31 24.

Zarząd Dzielnicy Białobrzegi