Usuń azbest za darmo

Usuń azbest za darmo

W Krośnie po raz kolejny prowadzona będzie bezpłatna akcja usuwania azbestu. Mieszkańcom Krosna Urząd Miasta sfinansuje załadunek, transport i utylizację materiałów zawierających azbest. Będzie można się pozbyć m.in. pokryć dachowych z eternitu lub elementów elewacji zawierających azbest.

Aby skorzystać z tej możliwości wystarczy wypełnić wniosek i formularz inwentaryzacyjny. Wypełnione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna w terminie do dnia 30 kwietna 2020 r. Wnioski rozpatrywane będą w Wydziale Ochrony Środowiska mieszczącym się przy ul. Staszica 2, pok. nr 15 (parter) w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek – 7.30 – 16.30, wtorek – czwartek – 7.30 – 15.30, piątek – 7.30 – 14.30.

Szczegółowe informacje w sprawie akcji można uzyskać także
pod numerem telefonu 13 47 43 666.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy, ponieważ do końca 2032 roku azbest musi zniknąć ze wszystkich budynków w Polsce.

Źródło informacji: www.krosno.pl