VI Międzyszkolny Konkurs Piosenki Polskiej „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

VI Międzyszkolny Konkurs Piosenki Polskiej „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

W dniu 19 maja 2022 roku w Dzielnicowym Domu Kultury w Krośnie – Białobrzegach odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Piosenki Polskiej „Cudze chwalicie, swego nie znacie” pod patronatem Prezydenta Miasta Krosna Piotra Przytockiego.

Konkurs odbył się w 3 kategoriach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-5 oraz klasy 6-8.

Każdy uczestnik wykonał jedną piosenkę polską. Jury przy ocenie brało pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację treści, muzykalność oraz poczucie rytmu.

W poszczególnych kategoriach przyznano następujące nagrody.

I kategoria- uczniowie klas 1-3

miejsce-  Maja Giemza  SP 3

II miejsce- Kaja Wojtuń  SP 14

III miejsce- Mikołaj Jastrzębski  SP 3

II kategoria – uczniowie klas 4-5

I miejsce- Martyna Zbaraza  SP 7

II miejsce- Nikola Olszewska  SP 8

III miejsce-  Magdalena Hagel  SP 7

III kategoria- uczniowie klas 6-8

I miejsce- Lilianna Lonc Kapłon SP 10

II miejsce- Aleksandra Urban  SP 7

III miejsce-  Nina Brongel SP 3

Wyróżnienie:

Marcin Łajdanowicz –  SOSW

Na zakończenie zaprezentowała się grupa śpiewacza ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Turaszówki.

Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi, Szkoła Podstawowa nr3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie,  Zarząd Dzielnicy Białobrzegi oraz  Koło Gospodyń Białobrzeskich.

Współorganizatorem był również Urząd Miasta Krosna, który przyznał środki na zorganizowanie tej imprezy i symboliczne upominki. Wszystkim, którzy pomogli zorganizować tę imprezę bardzo serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania należą się Magdalenie i Sebastianowi Wieczorek za bardzo ładne magnesy. Na Konkursie byli obecni  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 p. Maciej Żółkoś i Naczelnik Wydziału i Sportu Urzędu Miasta Krosna p. Grzegorz Półchłopek.

Wszyscy wykonawcy  otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz  pamiątkowe magnesy z logo konkursu a laureaci w poszczególnych kategoriach dyplomy i nagrody rzeczowe. Paniom z Koła Gospodyń dziękujemy za smaczny poczęstunek i napoje. 

Urszula Wysocka