VI posiedzenie Rady Dzielnicy

VI posiedzenie Rady Dzielnicy

Nadzwyczajne zebranie Rady Dzielnicy odbyło się 24 września w związku z ogłoszeniem przez Urząd Miasta Krosna harmonogramu dotyczącego Budżetu Obywatelskiego. Ponieważ czasu na przygotowanie pomysłów, a następnie wypełnienie wniosków nie było zbyt wiele, musieliśmy działać prężnie. Projekty można składać do 7 października.

Do dyspozycji dzielnicy Białobrzegi mieszkańcy mają niemałą sumę, bo aż 120 000zł. Od zaangażowania mieszkańców zależy, czy środki te zostaną wykorzystane czy przepadną. Wyłonione pod głosowanie projekty muszą osiągnąć poparcie mieszkańców – im ono będzie większe, tym lepiej. Bez tego nawet najlepszy i najbardziej wyczekiwany projekt nie zostanie zrealizowany. W trakcie posiedzenia Rady dzielnicy przedstawiono następujące propozycje:

  • projekt 1 – modernizację wraz z pokryciem warstwą asfaltu ścieżki nad Wisłokiem, od Starej Kuźni w stronę Zawodzia.
  • projekt 2 – gry planszowe w Domu Ludowym
    Pan Damian Ziemba organizujący Krośnieńskie spotkania przy grach planszowych (i nie tylko) zaproponował wykorzystanie pomieszczeń Dzielnicowego Domu Ludowego na Białobrzegach do organizacji cyklu zajęć z wykorzystaniem gier planszowych, historycznych, sensorycznych, ruchowych itp. Zajęcia w tzw. Games Roomach prowadzić mają animatorzy. Do cyklu gier planszowych należeć mają warsztaty gry w brydża. Oprócz zajęć z gier planowane są warsztaty z modelarstwa i gra terenowa dotycząca osoby aptekarza Mirandoli Pika. Sama gra terenowa byłaby poprzedzona warsztatami teatralnymi i zajęciami z improwizacji. Organizacja GraTy chciałaby wykorzystać z puli dzielnicy na ten cel niecałe 20 000zł. Zajęcia prowadzone mają być przez cały rok i dla uczestników będą bezpłatne. Zebrani Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na takie wykorzystanie Domu Ludowego i środków przyznanych na dzielnicę.

Po przedstawieniu powyższych projektów zaproponowano następujące pomysły:

  • ponowne wyposażenie świetlicy, jak wnioskowano o to w ubiegłym roku, lecz projekt zyskał zbyt małą ilość głosów;
  • zakup sprzętów (np. mat) do ćwiczeń, na zajęcia gimnastyczne dla Pań;
  • dofinansowanie organizacji Biesiady Białobrzeskiej;

Pomysłów będzie na pewno więcej. Jak tylko zostaną ogłoszone wyniki, które z nich poddane zostaną pod głosowanie, opublikujemy informację o wszystkich.

Spawy bieżące

Bezdomne koty

Radny Sebastian Wieczorek zgłosił problem podrzucania na Białobrzegi kotów przez mieszkańców z całego miasta. Nieprzyjęte do „kociarni” zwierzaki są porzucane na Białobrzegach i pozostawiane same sobie. Wielu ludzi dobrego serca przygarnęło bezdomne koty jednak to nie rozwiązuje problemu, ponieważ zwierzaków przybywa, głównie dlatego, że nie są wysterylizowane.

Śmietnik pod mostem

Kompozycja pod mostem z cyklu:
“Martwa natura”

Teren pod mostem, który nasi mieszkańcy i harcerze w czynie społecznym na wiosnę wysprzątali, znów zaścielony jest śmieciami. Zastanawiające jest, że amatorzy dobrego jedzenia, potrafią przejechać pół miasta, by wyrzucić właśnie tutaj np. opróżnione opakowania z dużym żółtym logiem “M” na czerwonym tle. Nie brakuje też opakowań po energy-drinkach i niezliczonych ilości potłuczonego butelkowego szkła. Czy owi młodociani konsumenci naprawdę “myślą”, że opakowania te ulegną biodegradacji, a potłuczone szkło łatwiej się zbiera niż całe butelki? Po prostu brakuje słów.

Przydałby się kosz na śmieci.

Nadzieją jest, że są ludzie, którym przeszkadza taki stan rzeczy. Należą się podziękowania osobie/osobom, które wyzbierały część nieczystości do woreczków foliowych. Zdaniem Radnego Sebastiana Wieczorka, w tym miejscu ewidentnie brakuje pojemnika na śmieci. Rozważany jest pomysł postawienia w tym miejscu pojemnika na śmieci oraz montażu monitoringu.

Zaniedbana ścieżka przy ul. Szuby

Radna Celina Findysz zwróciła uwagę na kiepski stan ścieżki przy ul. Szuby. Tamtejsza ścieżka choć utwardzona, bo wyłożona płytami, zdeformowała się przez przerastającą trawę. Niestety są obawy, że remont ścieżki będzie utrudniany przez okolicznych mieszkańców. Trudno więc podejmować jakiekolwiek działania, gdy brakuje współpracy. Jeśli mieszkańcy tejże ulicy jednogłośnie popierają pomysł naprawy ścieżki, prosimy o kontakt z Radą Dzielnicy (najwygodniej mailowy lub przez formularz kontaktowy).

Sekretarz Rady Dzielnicy
Sebastian Wieczorek