Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 11 września 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszej jednostki. W zebraniu uczestniczyli strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno-Białobrzegi oraz zaproszeni goście: Marek Toropolski, Szymon Twardzik – przedstawiciele Urzędu Miasta Krosna i prezydenta Piotra Przytockiego, mł. bryg. Piotr Szydło – Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP Krosno i jednocześnie Komendant Gminny ZOG ZOSP RP w Krośnie.

W czasie zebrania udzielono absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy i przyjęto plan działalności i finansowy na 2021 rok. Dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.

W skład nowego Zarządu weszli:

  • dh Witold Mossor – Prezes
  • dh Marcin Mikosz – Wiceprezes, Naczelnik JOT
  • dh Kornel Galant – Wiceprezes ds. rozwoju
  • dh Łukasz Pelczar – Wiceprezes ds. technicznych
  • dh Jacek Habrat – Skarbnik
  • dh Stanisław Jakóbski – Zastępca Skarbnika
  • dh Adrianna Bąk – Sekretarz

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

  • dh Krystian Kolanko – Przewodniczący
  • dh Michał Zajdel – Sekretarz
  • dh Grzegorz Jasiewicz – Członek

Cukiernia „Jagusia” – dziękujemy za słodkie pyszności

❤