Wydzielono miejsca postojowe na placu przy DDL

Wydzielono miejsca postojowe na placu przy DDL

Na placu przy Dzielnicowym Domu Ludowym zostały wymalowane linie parkingowe o które wnioskowali strażacy OSP Białobrzegi oraz Radni naszej dzielnicy. Powtarzający się wielokrotnie problem zastawiania bramy wyjazdowej wozu bojowego straży pożarnej mógł być powodem opóźnień udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych powodując potencjalne zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców.

Mamy nadzieję, że dzięki wyznaczonym miejscom postojowym problem ten zniknie. Wyznaczonych zostało 38 miejsc, które nie będą kolidowały z dojazdem mieszkańców do swoich posesji oraz wyjazdem strażaków na interwencje. To, czy sytuacja się poprawi, zależy już tylko od uczestników biorących udział w imprezach DDL.

Sebastian Wieczorek