Wyniki egzaminu ósmoklasistów

Wyniki egzaminu ósmoklasistów

Przedstawiamy wyniki egzaminu ósmoklasistów. Krośnieńscy uczniowie po raz kolejny potwierdzili bardzo wysoki poziom swojej wiedzy i umiejętności.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty, do którego przystąpiło w tym roku 249 uczniów uczęszczających do szkół na terenie Miasta Krosna. Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 14 do 16 maja 2024 r. Składał się on z trzech przedmiotów obowiązkowych tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.


Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest w formie pisemnej i jest dla uczniów obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Uzyskane wyniki mają wpływ na rekrutację do szkół ponadpodstawowych.

 WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2024 Język polskiMatematykaJęzyk angielski
 Miasto Krosno725570
 Powiat krośnieński655262
 Województwo podkarpackie635467
 Polska615266

Opracowano na podstawie danych OKE i CKE


Analiza uzyskanych wyników egzaminu ósmoklasisty przez uczniów krośnieńskich szkół prowadzonych przez miasto Krosno wykazała, że:

Najwyższą skalę staninową średnich wyników uzyskały:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Miejskim Zespole Szkół Nr 8,
 2. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi oraz Szkoła Podstawowa Nr 6 w Miejskim Zespole Szkół Nr 6.

Najwyższe wyniki procentowe z przedmiotów zdawanych na egzaminie uzyskały:

 • z języka polskiego:
 1. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Miejskim Zespole Szkół Nr 8; [80%]
 2. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, [78%]
 3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Miejskim Zespole Szkół Nr 7; [76%]
 • z matematyki:
 1. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Miejskim Zespole Szkół Nr 8, [67%]
 2. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, [64%]
 3. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Miejskim Zespole Szkół Nr 6; [63%]
 • z języka angielskiego:
 1. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, [79%]
 2. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Miejskim Zespole Szkół Nr 6, [78%]
 3. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Miejskim Zespole Szkół Nr 8. [75%]


Te wyniki świadczą, o tym, że młodzi krośnianie bardzo dobrze poradzili sobie z każdym przedmiotem egzaminacyjnym – wyniki uzyskane przez nich są lepsze od wyników uczniów z powiatu krośnieńskiego, województwa oraz kraju.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zdającym uczniom oraz nauczycielom, którzy przygotowywali ich do tego egzaminu.

Źródło informacji: krosno.pl

Jak wypadki uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie?

Ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 3 w tym roku obciągnęli nieco gorsze wyniki:
– z języka polskiego: 67% (średnia w Polsce 67%)
– z matematyki: 49% (średnia w Polsce 52%)
– z języka angielskiego: 57% (średnia w Polsce 66%)

Z języka Polskiego wypadli bardzo dobrze nieznacznie poniżej średniej krośnieńskiej, ale powyżej średniej w powiecie krośnieńskim. Matematyka i j. angielski wypadły gorzej, bo poniżej średniej krajowej.