XI posiedzenie Rady Dzielnicy

XI posiedzenie Rady Dzielnicy

4 lutego 2020 roku odbyło się jedenaste w tej kadencji posiedzenie Rady Dzielnicy. Zatwierdzono Plan Pracy Zarządy Dzielnicy oraz poruszonych zostało wiele spraw bieżących. Kluczowa w budżecie dzielnicy jest kwestia obcięcia środków o połowę. O zaplanowanych inwestycjach i wielkim deficycie pisaliśmy tutaj.

W budżecie na 2020 rok dla dzielnicy Białobrzegi zaplanowane są następujące środki i inwestycje (jako uzupełnienie informacji o inwestycjach miejskich z linku podanego powyżej), lecz niestety nie wszystkie służą mieszkańcom. Cześć po prostu tylko znajduje się na terenie naszej dzielnicy. Są to:

 • „obwodnica” północna (wynagrodzenie dla projektanta) – 430.000 zł
 • obwodnica łącząca ul. Białobrzeską z Korczyńska (wynagrodzenie dla projektanta) – 500.000 zł
 • remont kładki – 18.500 zł
 • budowa lokali na wynajem na ul. Białobrzeskiej – 692.958 zł
 • modernizacja w SP3 – 120.000 zł
 • poprawa jakości powietrza w Krośnie – 8.366.770 zł
 • budowa schroniska dla zwierząt – 20.000 zł
 • modernizacja DDL – 15.000 zł

Czasami trzeba się po prostu upomnieć

Przewodniczący Rady Dzielnicy – Andrzej Kątny – złożył w UM Krosna pismo w którym prosił o powrót do poprzedniej puli środków przyznawanych w ramach budżetu partycypacyjnego 50/50, zważywszy na to, że środki te były i tak bardzo skromne, jak na potrzeby dzielnic. Zaakcentował również fakt, że przez galopujące ceny możliwości decydowania, na co te pieniądze wydawać, zostały drastycznie obniżone. Radni jednogłośnie poparli pomysł wysłania pisma w przedstawionej formie. Liczymy na to, że znajdzie się w budżecie możliwość powrotu do ubiegłorocznej puli jakimi dysponowały dzielnice. Przemilczenie utraty tych środków byłoby cichą zgodą na takie postępowanie Magistratu, dlatego p. Andrzej Kątny daje w ten sposób do zrozumienia, że sytuacja ta nie jest mu obojętna.

To, jak temat budżetu się rozwinie, tego nie wiadomo. Wiadomo, że na ten moment trzeba podzielić te środki, które zostały przydzielone, dlatego radni starali się rozdysponować je jak najbardziej racjonalnie. Ponieważ część pieniędzy nie została w pełni wykorzystana w roku ubiegłym, w tym roku mamy możliwość ich rozdysponowania. Na tym posiedzeniu podjęte zostały, aż 4 uchwały związane z inwestycjami i remontami. Są to:

Remont drogi dojazdowej od ul. Kopernika, stanowiącej dojazd do domów nr: 96, 92, 90, 90a, 86, 84b

Mieszkańcy na przebudowę tej drogi czekają trzecią kadencję. Nadszedł więc najwyższy czas, aby przeprowadzić gruntowny jej remont, ze względu na spływającą deszczówkę ze wzgórza, która w czasie opadów deszczu zalewa przyległe działki. Droga zostanie m.in. wyasfaltowana.

 • kwota przydzielona przez dzielnicę: 30.000 zł
 • kwota przydzielona przez miasto: 30.000 zł

Zaplanowano na inwestycję łącznie: 60.000 zł

Wykonanie placu zabaw oraz wyposażenie placu w stojak na rowery i zadaszenie

Jest to inwestycja, która przesunięta została z ubiegłego roku. Nieopodal plenerowej siłowni planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci. Planowana inwestycja nie zostanie jednak wykonana w całości.

Zestaw placu zabaw – Nigel, na montaż którego nie udzielono zgody

Wody Polskie wykreśliły 2 bardzo ważne, jak nie najważniejsze, obiekty. Zdaniem Wód Polskich Zestaw o nazwie „Nigel” oraz „Domek letniskowy” nie mogą stanowić wyposażenia placu zabaw.

Zezwolono natomiast na montaż: huśtawki, małej piramidy – linarium, karuzeli i bujaka żyrafy.

Plac, który powstanie, wyposażony będzie ponadto w 2 ławki, 2 stojaki rowerowe i tablicę informacyjną.

 • kwota przydzielona przez dzielnicę: 25.000 zł
 • kwota przydzielona przez miasto: 25.000 zł

Zaplanowano na inwestycję łącznie: 50.000 zł

ul. Ks. Sarny

Dokończenie wykonania oświetlenia przy ul. Wł. Sarny

Dokończona zostanie inwestycja z ubiegłego roku w postaci uzupełnienia brakujących punktów świetlnych.

 • kwota przydzielona przez dzielnicę: 12.000 zł
 • kwota przydzielona przez miasto: 12.000 zł

Zaplanowano na inwestycję łącznie: 24.000 zł

Plan Pracy Zarządu Dzielnicy Białobrzegi

To ostatnia uchwała przyjęta w trakcie posiedzenia Rady. Zakres zaplanowanych prac i konsultacji jest bardzo szeroki. Wśród pozycji znajdowały się również takie, które budzą zainteresowanie, ciekawość, a jeden z punktów nawet niepokój…

 • Spotkanie z zaproszonym przedstawicielem Wydziału Geodezji UM Krosna w celu omówienia ul. Skrajnej

Ten punkt zaniepokoił Sekretarza Rady Dzielnicy Sebastiana Wieczorka. Zapytał na czym ma polegać kwestia związana z uregulowaniem ul. Skrajnej, ponieważ doszły go słuchy, że ma być omawiana kwestia powstania drogi wzdłuż Wisłoka, aby domy leżące przy ul. Skrajnej miały bezpośredni dojazd od strony rzeki. Gdyby zaś drogi takiej nie dało się zrealizować podobno sama ulica miałaby być zlikwidowana, a mieszkańcom zmienione adresy zamieszkania. Radny wyliczył ile formalności trzeba wypełnić w związku z wymuszoną zmianą adresu. Była to lista ok. 30 pozycji, których nie da się załatwić przez telefon. Wszędzie trzeba stawić się osobiście, swoje odstać, a czasem również i zapłacić. Rachunek takiej zmiany jest bardzo wysoki. Do ul. Skrajnej przynależy ponad 30 adresów. Radny S. Wieczorek jest stanowczo przeciwny ewentualnej likwidacji ul. Skrajnej. Problemy ze znalezieniem konkretnego domu na ul. Skrajnej rozwiązać można przez postawienie znaków, tam gdzie jeszcze ich brakuje.

Nie o takie zmiany chodzi

Wiceprzewodniczący Stanisław Jakóbski przyznał, że spotkanie z przedstawicielem Wydziału Geodezji ma na celu uregulowanie kwestii biegu ścieżki po regulacji brzegów, której wykonano w 2010 roku i ewentualnym uzyskaniu odszkodowań przez mieszkańców, którym zabrano fragmenty działek, a za które wciąż muszą płacić podatki. Radny Stanisław Wróbel zaznaczył, że najważniejszą kwestią w tym momencie jest uaktualnienie granic działek oraz map po zmianie ukształtowania terenu i wytyczeniu nowego śladu ścieżki.

Ustalone zostało, że prowadzone będą konsultacje z wszystkimi mieszkańcami ul. Skrajnej, ponieważ kwestia ta bezpośrednio ich dotyczy.

 • Ułożenie planu wykorzystania środków na zadanie z Funduszu Obywatelskiego – AKTYWNE BIAŁOBRZEGI

Radni, Sebastian Wieczorek i Wiesław Zajdel, 4 lutego wstępnie omówili w UM Krosno projekt, który ma zostać zrealizowany. Po naniesieniu kosmetycznych zmian złożony ma zostać wniosek do P. Prezydenta dotyczący lekkich modyfikacji w projekcie. Wstępnie uzgodniono, że najlepszym rozwiązaniem byłoby podpisanie umów przez jednostkę taką jak stowarzyszenie (mając na myśli SRL Białobrzegi), które to pośredniczyłoby zawieraniu umów i rozliczaniu środków. Wszystkie procedury przetargowe muszą zostać spełnione, dlatego realizacja projektu ma zostać uruchomiona w drugiej połowie kwietnia. Ruszą wtedy pełną parą warsztaty i zajęcia skierowane w największym stopniu dla dzieci i seniorów.

Pozostałe tematy z gatunku „wielkich niewiadomych”
 • Spotkanie z zaproszoną Panią Naczelnik Wydziału Drogownictwa UM w sprawie stanu prac nad remontem kładki przy ul. Drzymały i omówienie stanu prac nad dokumentacją „Obwodnicy Północnej”. Informacje dotyczące planów, jak i realizacji, wyczekiwane są przez wielu mieszkańców dzielnicy.
 • Spotkanie z zaproszonym przedstawicielem Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w strawie stawek za odbiór śmieci (podobno planowane są dalsze podwyżki) i programów związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych – na kolejną edycję programu już byliby chętni, dlatego co rusz na sesjach Rady pojawiają się pytania o szczegóły związane z projektami proekologicznymi.

Informacja dla właścicieli i posiadaczy nieruchomości w Krośnie

Właściciele lub posiadacze powinni sprawdzić czy w związku z przeprowadzoną przez Magistrat ewidencją gruntów i budynków ich nieruchomości nie wymagają aktualizacji danych. Jeśli tak, to kolejnym krokiem będzie konieczność wypełnienia i złożenia nowych informacji / deklaracji podatkowych.

Więcej informacji tutaj.

Zmiana granic Krosna

Rada Dzielnicy poproszona została przez Prezydenta m. Krosna o aktywne wsparcie konsultacji w sprawie zmiany granic Krosna. Rozdane zostały m.in. formularze do głosowania. Wyniki tych konsultacji to bardzo ważny element wniosku poszerzenia granic, który złożony zostanie w Ministerstwie. W naszej dzielnicy jedyny punkt w którym głosować można wypełniając papierową ankietę znajduje się w Szkole Podstawowej nr 3. Wspierając inicjatywę, informowaliśmy o tym tutaj. W artykule tym informowaliśmy również o możliwości głosowania on-line – bez wychodzenia z domu, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach w ten właśnie sposób.

Sekretarz Rady
Sebastian Wieczorek

Tag: Plan Pracy Zarządu Dzielnicy Białobrzegi