XII posiedzenie Rady Dzielnicy

XII posiedzenie Rady Dzielnicy

3 marca 2020 roku odbyło się XII posiedzenie Rady Dzielnicy. Jednym z najważniejszych punktów było przedstawienie sprawozdania z Posiedzenia Zarządu Dzielnicy, które odbyło się 27 lutego 2020 r. W tym dniu miało miejsce pierwsze z zaplanowanych spotkań z Naczelnikami Wydziałów UM Krosna. Problemy geodezyjne przedstawione zostały Naczelnikowi Wydziału Geodezji – Panu Krzysztofowi Wilkowi. Nie zabrakło tematów bieżących z których większość niestety ma wydźwięk negatywny. W artykule przedstawimy tylko niektóre z nich. Zapraszamy do artykułu.

Petycja do Wód Polskich i Prezydenta m. Krosna w sprawie placu zabaw

Przewodniczący Rady A. Kątny odczytał petycję jaką przygotował do RZGW w Rzeszowie. Wszyscy Radni jednogłośnie poparli petycję. Chodzi o absurdalne wytyczne dotyczące montażu wyposażenia placu zabaw oraz kwestię wykreślenia dwóch najważniejszych obiektów dla dzieci.

Poddano pod głosowanie propozycję, aby kopię petycji wysłać również do wiadomości Pana Prezydenta Piotra Przytockiego. Radni jednogłośnie zaakceptowali tę propozycję. Trudno powiedzieć czy pismo da jakiś pozytywny oddźwięk. Drażni jednak, że tylko na Białobrzegach mieszkańcy napotykają na ciągłe utrudnienia.

Przebieg granic dzielnicy pomiędzy dzielnicą Zawodzie i Białobrzegi – szczególnie w okolicy ul. Karłowicza i Goszczyńskiego

W dokumentach miasta granica ta jest nieścisła. W zależności od sytuacji: cześć mieszkańców przynależy do jednego zaś druga część do innego okręgu wyborczego, w geodezji podział jest inny, w parafii jest inny, obwód szkolny jest inny, zaś na wykazie ulic strony Urzędu Miasta jest też inny. Granica między dzielnicami przebiega przez osiedle pomiędzy budynkami, rozdzielając jedną wspólną zabudowę na dwie części. Aby wyprostować tę granicę Rada Miasta na prośbę Rady i Zarządu Dzielnicy może zmienić przebieg granicy, po przeprowadzeniu wcześniej konsultacji z mieszkańcami lub referendum.

Mapa z granicami prezentowana na oficjalnej stronie UM.
Powiększony fragment mapy prezentujący podziały granic pomiędzy dzielnicami i obrębami ewidencyjnymi.

Przebieg ul. Skrajnej

Jak wszyscy wiemy ulica Skrajna jest ulicą tylko z nazwy. Nigdy nie spełniała kryteriów ani drogi, ani ulicy. Drogi, szczególnie te położone nad rzekami, narażone są na podmywania i często zmieniają położenie lub przestają istnieć. Ulica Skrajna, a właściwie ścieżka wzdłuż Wisłoka, narażona jest na destrukcyjne działanie wody. Pamiętamy również, że w 2008 roku przeprowadzona została regulacja brzegów, podczas której zmieniono ukształtowanie terenu. Teren w części obniżono, likwidując na jednym z zakoli spory fragment ścieżki We fragmencie tym ścieżka zwana ul. Skrajną biegnąca przy ogrodzeniach po prostu przestała istnieć. Aktualnie wydeptany został nowy jej bieg, jednak formalnie na mapach widnieje stary ślad. Zrodził się więc pomysł, aby tę kwestię uregulować.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Oznacza to, że w związku z pomiarami, których dokonano jesienią konieczne jest w obecności przedstawiciela Wód Polskich, geodety z UM oraz zainteresowanych stron ponownie wytyczenie linii brzegowej. Otworzy to drogę, by z jednej strony utracone przez właścicieli fragmenty działek mogły zostać wykupione przez UM (co wpłynie również na niższe podatki), a z drugiej strony pozwoli ustalić, czy da się tam usytuować ścieżkę. Aby jednak zapewnić dostęp odpowiednim służbom do brzegu musi zostać pozostawione minimum 1,5 metra szerokości, licząc od krawędzi brzegu.

Temat ten na pewno będzie się rozwijał, jednak w dalszym toku czynności już bezpośrednio dotyczyć będzie mieszkańców. Niestety pojawiła się również kwestia rzekomej likwidacji ul. Skrajnej, choć na poprzednim posiedzeniu Rady zdementowano tę pogłoskę. Radny Sebastian Wieczorek całkowicie sprzeciwił się takiej koncepcji. Zaznaczył, że jakiekolwiek zmiany adresowe powinny być konsultowane z mieszkańcami, ponieważ pociągają za sobą bardzo przykre konsekwencje związane z wymianą dokumentów i aktualizacją danych w szeregu instytucji, a wymienił ich ok. 30. Zmiana ta jest niepożądana, a wręcz szkodząca. W dzielnicy są o wiele pilniejsze problemy do rozwiązania.

Rada Rozwoju Miasta Krosna

Radni Dzielnicy Białobrzegi wystosowali zapytanie do Adriana Tabaka, czy zgodziłby się zostać kandydatem do ww. Rady. Rada Dzielnicy cieszy się z faktu, że Adrian Tabak, który jest członkiem SRL “Białobrzegi” wyraził zgodę. Radni jednogłośnie przyjęli jego kandydaturę. Od przychylności Pana Prezydenta zależeć będzie, czy Pan Adrian faktycznie w radzie zasiądzie. Będziemy o tym informować na bieżąco.

Sprawy bieżące

  • Problem zatkanej kanalizacji przez wsypywane tam popioły.
    Zarząd Dzielnicy wystosował apel do mieszkańców, aby nie wsypywać popiołów do studzienek kanalizacyjnych, ponieważ te zatykają rury. Zatkane studzienki przepełniają się, a następnie fekalia wypływają górą i przedostają się do rzeki. Wytypowane zostały nieruchomości, które zostaną skontrolowane. Osoba, która dopuszcza się tego czynu zostanie ukarana.
  • Problem zastawiania wyjazdy jednostki OSP Białobrzegi w trakcie imprez w DDL – pisaliśmy o tym tutaj.
    Strażacy na razie doraźnie mają zadbać o to, by nie zastawiać bramy remizy przez namalowanie oznaczeń oraz ustawienie pachołków. Jeśli kierowcy łamać będą przepisy, wprowadzą bardziej radykalne rozwiązania.
  • Ruszyła rozbudowa ZUO – inwestycja warta 25 mln złotych – pisaliśmy o tym tutaj.
    Aby nie było, że piszemy dziś prawie wyłącznie o złych rzeczach, na pocieszenie informujemy, że ruszyła budowa instalacji biologicznej. Nowoczesne technologie, które będą wykorzystywane w szczelnych bunkrach wpłynąć mają na poprawę powietrza. Z najnowszego filmu załączonego poniżej dowiadujemy się, że również opłaty za zagospodarowanie śmieci mają być dzięki tej inwestycji niższe. Liczymy, że po serii podwyżek, jakie miały miejsce w ostatnim czasie, w końcu doczekamy się obiecywanej od obniżki.
TVP3 Rzeszów – Krosno inwestuje w ekologię

"Krosno inwestuje w ekologię" – najnowsza inwestycja MPGK na terenie ZUO (ul. Białobrzeska) na antenie TVP3 Rzeszów

Opublikowany przez MPGK Krosno Czwartek, 5 marca 2020

Sekretarz Rady Dzielnicy
Sebastian Wieczorek