XIII posiedzenie Rady Dzielnicy

XIII posiedzenie Rady Dzielnicy

9 czerwca 2020 roku odbyło się XIII posiedzenie Rady Dzielnicy Białobrzegi w tej kadencji. Po 3 miesięcznej przerwie nasi Radni (zachowując wymogi sanitarne) przedstawili efekty swoich działań. Lista wcale nie jest tak krótka, jak mogłoby się wydawać. W tym dniu mieliśmy, aż troje gości, dlatego tematów było sporo.

Pierwszym gościem była Pani Naczelnik Wydziału Drogownictwa, Beata Pawłowska-Nicałek. Poznaliśmy aktualne informacje, które zapewne interesują naszych mieszkańców. Pani Naczelnik rozpoczęła spotkanie od tego, że sytuacja miasta w okresie pandemii na tyle „namieszała” w inwestycjach, że z części z nich miasto zostało zmuszone odłożyć w czasie, zawiesić lub z nich zrezygnować. Wiemy, że z większych inwestycji w mieście realizowana jest rozbudowa drogi krajowej nr 28 oraz budowa łącznika w Polance, pomiędzy ul. Ks. J. Popiełuszki, a DK28.

A co u nas?

“Obwodnica Północna”

Zebrani Radni zostali poinformowani, że nurtujący mieszkańców temat Obwodnicy Północnej odcinka przebiegającego przez dzielnicę Białobrzegi od ul. Białobrzeskiej do ul. Krakowskiej nie zostanie zrealizowany. Przynajmniej na razie. Zerwana została umowa z projektantem, ponieważ ten nie złożył dokumentów w wyznaczonym terminie i nie uzyskał wymaganych pozwoleń.

W związku z tym nie wiadomo jeszcze jakie będą jego dalsze losy. Projekt na razie trafi do szuflady i poczeka na dogodniejszy czas. Wiadome jest natomiast, że wszelkie prace związane z tą drogą wraz z wszystkimi procedurami muszą rozpocząć się od nowa. Jeśli cokolwiek ruszy, to w dalszych pracach miasto ma podpisać umowę z nową firmą.

Na pewno jeśli pomysł budowy drogi powróci, warto będzie zasięgnąć opinii mieszkańców i nie wykluczać ich z dyskusji oraz analizować ich pomysły i uwagi. Każda z inwestycji powinna, być przede wszystkim nastawiona na potrzeby ludzi. Przepychanie na siłę pewnych koncepcji, które nie służą ludziom ma zawsze negatywny wydźwięk. Do tego powrócimy w dalszej części artykułu przy okazji rzeźby Pana Witolda Śliwińskiego.

Pozostały fragment „obwodnicy” od ul. Białobrzeskiej do ul. Korczyńskiej jest realizowany wg. planu.

Bezpieczeństwo na ul. Białobrzeskiej

Przewodniczący A. Kątny zapytał czy w związku z tym, że przebudowa ul. Białobrzeskiej była częścią projektu, który nie trafi do realizacji będzie można rozpocząć prace nad poprawą bezpieczeństwa na ul. Białobrzeskiej. Jest to bardzo niebezpieczny fragment, który wymaga budowy chodnika i oświetlenia. Pani Naczelnik poinformowała, że teraz nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć pracę nad poprawą bezpieczeństwa tego odcinka.

Remont kładki na Wisłoku obok oczyszczalni ścieków

Wiemy już, że wykonana została ekspertyza kładki przez Politechnikę Rzeszowską, która może wydłużyć istnienie tego obiektu mostowego nawet o następne kilkanaście lat – oczywiście po wykonaniu remontu. Przygotowano dwa warianty odrestaurowania mostu. Jedną, w której uwzględniono remont podpór, piaskowaniem konstrukcji i jej malowaniem oszacowano na 400 tysięcy złotych. Drugi wariant dotyczy wymiany samego pomostu – koszt ok. 250-300 tys. zł.

Urząd Miasta skłania się ku droższej opcji, jednak na ten moment nie wiadomo, czy remont uda się wykonać w tym roku – najprawdopodobniej nie, ponieważ już musiałby zostać ogłoszony przetarg. W trakcie posiedzenia zgłoszone zostały do wymiany 3 płyty, które są w najgorszym stanie. Mają zostać wymienione w najbliższym możliwym terminie.

Nakładka bitumiczna na ścieżce wzdłuż Wisłoka

Realizacja zadań wybranych w Budżecie Obywatelskim została zawieszona ze względu na finanse miasta i paraliż pracy urzędu w czasie największych obostrzeń związanych z pandemią.
Radny Wiesław Zajdel zwrócił uwagę, że tę nakładkę warto wykonać jak najszybciej, zanim kamienie ze ścieżki rozjeżdżą się na boki. W odpowiedzi Pani Naczelnik wyraziła sceptyczne stanowisko odnośnie wykonania nakładki, argumentując to niewiadomymi warunkami jakie zostaną nałożone na UM. Cała procedura i przygotowanie dokumentów wraz z uzyskaniem zgód to więcej pracy niż fizyczne wykonanie nakładki. Radny W. Zajdel poprosił, aby temat ten pociągnąć do końca.

Rada Rozwoju Miasta Krosna. Aktualne informacje.

Nasza dzielnica ma jedynego przedstawiciela w Radzie Rozwoju Miasta Krosna. Jest nim Pan Adrian Tabak, nasz drugi gość – Sekretarz i członek SRL „Białobrzegi”. Jednym z pierwszych zadań jakie otrzymali Radni jest wypełnienie ankiety z której wyłoniona ma być lista zasobów miasta Krosna. Wypełnić ją mogą również inni mieszkańcy miasta. Jej wyniki mają być pomocne do przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem projektu pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” jest kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb obywateli. Dla jego realizacji zostaną zaplanowane kompleksowe, zintegrowane działania, umożliwiające spójny rozwój miasta i poprawę sytuacji mieszkańców w następujących obszarach problemowych: środowiskowym, społecznym, gospodarczym, przestrzennym, kulturowym, finansowania rozwoju miasta, inteligentnego zarządzania miastem.

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie dostępnej na stronie UM Krosna – link.

Petycja w sprawie przeniesienia rzeźby Witolda Śliwińskiego

Trzecim gościem była Pani Małgorzata Sawicka. Zdeterminowana działaczka społeczna, która walczy o nie niszczenie skwerku. Radni dowiedzieli się o problemie umiejscowienia rzeźby na skwerku, która jej zdaniem burzy ład i funkcję komunikacyjną. Oszpecono również to miejsce elewacją nowo wybudowanego budynku TBS. Kolejne problemy dotyczą rewitalizacji Placu Konstytucji 3-maja, czy nowy chodnik usiany przeszkodami na ul. Grodzkiej. Są to przykłady kolejnych inwestycji, które zrealizowano bez konsultacji z mieszkańcami i bez zapoznania się opinią Rady Osiedla Śródmieście, bez analizy potrzeb oraz bez spojrzenia na funkcję i estetykę. Obszerny artykuł p.t.: Mieszkańcy nie chcą “Labiryntu historii”. Rzeźba zniszczyła ich skwerek. Zbierają podpisy o jej usunięcie – znajduje się na portalu krosnocity.pl opublikowany 7 czerwca 2020 r.

Radni dzielnicy Białobrzegi przyznali, że w naszej dzielnicy również borykamy się z tymi samymi problemami, tzn. konsultacje stanowią wyjątek, a dla dzielnicy niczego nie da się wywalczyć. Pieniądze wydane na rozbudowę wysypiska i oczyszczalni ścieków traktowane są tak, jakby były zainwestowane w dzielnicę. Z kolei Śródmieście ma wszystko – tam inwestuje się ogromne pieniądze w rewitalizację, nowe chodniki, ławki, etc. To, że część inwestycji w samym centrum wykonana jest bezmyślnie to już inna kwestia.

Konsultacje Społeczne Planu zagospodarowania przestrzennego „Białobrzegi IV”

Kolejny punkt obrad dotyczył obwieszczenia jakie opublikował UM Krosno. Chodzi o utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna “Białobrzegi IV”.

Z treścią Obwieszczenia i terminem zebrania w DDL zapoznać się można w tym artykule.

Z map dowiadujemy się, że na tym terenie znajduje się stanowisko archeologiczne – osada z okresu rzymskiego oraz ślady osadnictwa z okresu neolitu (wiedzieliście o tym?). Ponadto na terenie tym znajduje się cmentarz choleryczny. Jest więc nadzieja, że obiekty wpisane do rejestru zabytków zostaną właściwie zabezpieczone, oznaczone i miasto będzie o nie dbało. Aktualnie cmentarz jest zarośnięty, a dostęp do niego jest utrudniony.

Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy

Przewodniczący Zarządu przedstawił przedstawił listę spraw i zadań, które miały miejsce po 8 marca 2020 r. Najważniejsze z nich to:

 • Pomalowano hol w DDL (realizacja A.Wilk i St. Wróbel)
 • Podziękowania za roznoszenie maseczek seniorom
 • A. Kątny wysłał pismo do Wód Polskich w sprawie aktualizacji brzegów rzeki Wisłok. Wody Polskie przesłały pismo dalej, do RZGW w Rzeszowie
 • Na parkingu przy DDL namalowane zostały linie wyznaczające miejsca postojowe
 • Od 2 tygodni działa Biblioteka w DDL
 • Doczekaliśmy się wymiany pozostałych okien w DDL, niestety firma, która wygrała przetarg okazała się okropna
 • W dzielnicy wiosną załatano pozimowe dziury w asfalcie
 • Obkoszony został pas drogowy po raz drugi w tym roku
 • Obok ostatniego przystanku na górce w środę miała zostać zamontowana mała tablica informacyjna
 • Z okazji Dnia Matki odbył się koncert online przygotowany przez uczniów Szkoły Wokalno-Instrumentalnej Krzysztofa Zajdla. Koncert zmontował i umieścił na kanale You Tube Radny Sebastian Wieczorek
 • Zakupiono drewno na plener rzeźbiarski
 • Od 10 czerwca wznowione zostają zajęcia z gimnastyki
 • Ruszają również zajęcia szkoły tańca Państwa Orszulaków
 • Radny Sebastian Wieczorek skosił dwukrotnie trawę na ścieżce wzdłuż Wisłoka na odcinku ok 200m
 • W Dom Ludowy lub jego okolice uderzył piorun. Uszkodził między innymi komputer w bibliotece. Mieszkańcy mieszkający w pobliżu również ponieśli szkody materialne

6 lipca 2020 odbędzie się plener rzeźbiarski piłą mechaniczną z pomocą Koła Gospodyń Białobrzeskich i SRL „Białobrzegi”

Budżet Obywatelski – tematy, które “upadły”

Realizacja zadań wybranych w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego przez mieszkańców, czyli ścieżka wzdłuż Wisłoka i projekt Aktywne Białobrzegi została zawieszona. Wstrzymano również remont drogi bocznej od ul. Kopernika. Inwestycje miękkie zostały anulowane. Władzom miasta nie podoba się wydatkowanie pieniędzy z puli wydatków miękkich na „zabawy”.

Plac zabaw przy plenerowej siłowni – iskierka nadziei

I na koniec coś na pocieszenie. Czekamy na oficjalną odpowiedź RZGW w Rzeszowie w sprawie pisma, które przygotował Przewodniczący Rady, Andrzej Kątny. Nieoficjalnie wiemy, że argumenty wymienione w piśmie były w pełni uzasadnione. Daje to nadzieję, że negatywna decyzja w której wykreślono możliwość zakupu i instalacji 2 najważniejszych obiektów placu zabaw, była po prostu błędna. Czekamy na oficjalne pismo i liczymy na to, ze UM znajdzie pieniądze na szybką realizację tej inwestycji. Inwestycja miała mieć zarezerwowane środki z ubiegłego roku z puli 50/50.

Przybyłym gościom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział w posiedzeniu Rady.

Sekretarz Rady
Sebastian Wieczorek