XVII Posiedzenie Rady Dzielnicy

XVII Posiedzenie Rady Dzielnicy

Po bardzo długiej przerwie, dnia 12 lutego br. odbyło się XVII Posiedzenie Rady Dzielnicy Białobrzegi. Tematów zebrało się naprawdę sporo, dlatego w tym artykule przedstawimy najważniejsze z nich.

Sprawozdanie Rady i Zarządu Dzielnicy „Białobrzegi” za rok 2020

Przewodniczący Rady Dzielnicy Andrzej Kątny przedstawił Radzie sprawozdanie z przełomu roku w którym odniósł się do takich spraw jak:

 • podsumowanie roku 2020 w formie pisemnych sprawozdań (ponieważ Ogólne Zebranie Mieszkańców się nie odbyło), które zostały opublikowane na naszej stronie (tutaj) oraz w 5 numerze Pisma Białobrzeskiego. Ze względu na obszerność i dublowanie się treści w Piśmie Białobrzeskim pojawiło się tylko jedno z nich;
 • 8 stycznia odbyło się zebranie Zarządu, w którym rozważane było ustąpienie przewodniczących ze swoich funkcji, Powodem jest bezsilność działania z powodu chronicznego „braku pieniędzy” w kasie miejskiej;
 • zarzucanie przez mieszkańców Przewodniczącym Rady i Zarządu, że nic nie robią dla dzielnicy.

Najważniejszym punktem było spotkanie z Panem Prezydentem m. Krosna Piotrem Przytockim, które odbyło się 12 stycznia. Zebranie było protokołowane. A. Wilk przygotował swoje uwagi pisemnie, które odczytał w trakcie spotkania, zaś A. Kątny rozwijał punkty, które go interesowały na bieżąco.

Dzielnica Białobrzegi w Budżecie Miasta Krosna. Aktualne informacje.

Rozwijając punkt braku pieniędzy, inwestycje zaplanowane na rok 2021 wyglądają podsumować można następująco: na rok 2021 Urząd Miasta nie planuje żadnych inwestycji.

Bardziej szczegółowo, poniższe inwestycje w tym roku nie doczekają się realizacji:

 • planowane remonty dróg, nawet te wpisane do ubiegłorocznego budżetu zostały zawieszone (np. droga do Państwa Gorczyców);
 • kładka obok oczyszczalni na Białobrzegach w tym roku nie doczeka się remontu;
 • obwodnica Północna upadła. Rada Dzielnicy nie otrzymała z Urzędu Miasta żadnej oficjalnej informacji w tej sprawie;
 • remont ul. Jeleniówka – wniosek o remont ulicy nie uwzględniał odprowadzenia wody deszczowej, choć przy wcześniejszych wycenach nie było to wymagane i nie uwzględniano takich kosztów. Aktualnie trzeba by najpierw wykupić działki oraz zaprojektować i wykonać odwodnienia.
 • jest jednak cień szansy na plac zabaw. Niby jest już wszystko uzgodnione, ale wciąż dokumenty nie mogą doczekać się podpisu. Jest wrażenie, że odwlekane jest to tak bardzo, by nie wydawać pieniędzy i nie realizować tej inwestycji.

W trakcie spotkania z Panem Prezydentem w dniu 12.01.2021, Przewodniczący Rady i Zarządu dowiedzieli się, że planowana jest inwestycja Obwodnicy Północnej po mniej kolizyjnej trasie. Szczegółów jednak nie poznaliśmy. Jedno jest pewne, za tej kadencji Rady inwestycja ta na pewno nie zostanie zrealizowana. W dalszej części artykułu zapoznać się będzie można z pomysłem poprowadzenia obwodnicy po nowym śladzie, zgłoszonym przez naszego Sekretarza jako wniosek dotyczący uwarunkowań i nowych kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna. Każdy mieszkaniec miał możliwość zgłaszania wniosków – pisaliśmy o tym tutaj.

Projekt nakładki bitumicznej wzdłuż rz. Wisłok i projekt „Aktywne Białobrzegi” wpisane są na ten rok jako jedyne inwestycje do realizacji, ale czy zostaną zrealizowane – trudno powiedzieć.

Budżet partycypacyjny 50/50, Budżet Obywatelski 2020/2021

Przewodniczący Rady Andrzej Kątny wyraził opinię podsumowującą ubiegłoroczne wyniki Budżetu Obywatelskiego, gdzie podkreślił, że nie powinno być sytuacji w której dzielnica, która zgarnia całą kwotę w jednym roku, w drugim łączy siły z sąsiednia dzielnicą i wspólnie zgarniają kolejną pulę w całości. Projekt ten nie zasługiwał na miano projektu ogólnomiejskiego ponieważ łączył w sobie 4 projekty dzielnicowe. Choć regulamin nie zakazuje współpracy pomiędzy dzielnicami, to jednak skazuje na porażkę takie, jak projekt dla naszej dzielnicy – „Rowerem na boisko”. W trakcie spotkania również Pan Prezydent przyznał rację, ale w sprawie zmian w statucie do Budżetu Obywatelskiego kazał siebie jeszcze  przypomnieć za kilka miesięcy.

Ze wszystkimi poruszanymi kwestiami w trakcie spotkania Pan Prezydent się zgodził. Jednak żadne obietnice nie padły. Spotkanie mimo tego odbyło się w przyjaznej atmosferze.

Andrzej Wilk w dniu 7 stycznia 2021 r. wysłał do UM pismo z prośbą o przedstawienie harmonogramu prac nałożenia nakładki bitumicznej na ścieżce. Do dnia 12 lutego odpowiedzi nie otrzymał. Zagadkowy jest fakt, że w 2019 roku ścieżkę można było utwardzić, a już w 2020 roku kwestie te należy uzgadniać z Ochroną Środowiska i Wodami Polskimi. Padło retoryczne pytanie: „kto i kiedy uzgadniał z tymi organami położenie asfaltu od ul. Cichej do ul. Okrzei. To również ten sam teren zalewowy. Wydział Drogownictwa twierdzi, że budowa nakładki wymaga uzgodnień. A. Wilk nie wie czy te uzgodnienia się zaczęły, ale sam dowiedział się w Wodach Polskich, że ze ścieżkami do 1 km nie ma problemów i nie potrzeba żadnych uzgodnień (ścieżka ma 800m). Jeśli coś ruszy z miejsca to najpierw zorganizowany zostanie przetarg na wykonanie projektu. Do realizacji jeszcze długa droga.

W budżecie partycypacyjnym 50/50 naszej dzielnicy powinny przysługiwać środki w wysokości 86441 + 86441zł. W tym roku nie wiadomo czy zostaną przyznane. Prawdopodobnie przepadną te i tak skromne środki dla naszej Dzielnicy. Jak wszyscy doskonale wiemy, bez pieniędzy trudno cokolwiek zrobić.

Informacje o bieżącej sytuacji w dzielnicy

Z informacji dotyczących dzielnicy Radni dowiedzieli się o tym, że:

 • od 13 stycznia 2021 wstrzymano działalność świetlicy w Dzielnicowym Domu Ludowym. A. Wilk napisał pismo w którym poprosił, aby do końca roku świetlica mogła działać, ponieważ korzysta z niej regularnie 10 chłopców. Jeśli się ją zamknie to prawdopodobnie już na zawsze. Prawdopodobnie zostanie jej działalność wznowiona, ale na razie pozostaje zamknięta.
 • poproszono UM, aby przejście przed kościołem wyposażone zostało w sygnalizacje świetlną sterowaną przyciskiem. Na wyniesione przejście dla pieszych, jak przy szkole Podstawowej nr 3, Wydział Drogownictwa nie udzielił zgody. Ba razie brak odpowiedzi.
 • na dzień 9 lutego zgłoszono niedziałające nowe lampy na ul. Goszczyńskiego. Na 10 lamp połowa przestała już działać. Większość awarii pojawiła się po upłynięciu gwarancji. Czy ten sam los czeka nowe oświetlenie miasta?
 • w listopadzie UM poprosił mieszkańców o wzięcie w składaniu wniosków dotyczących uwarunkowań i nowych kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna. Radny Sebastian Wieczorek przedstawił koncepcję budowy obwodnicy północnej wraz z siecią dróg umożliwiających sprawną komunikację i rozbudowę miasta o nowe strefy inwestycyjne i pozwalające na większą rozbudowę zabudowy jednorodzinnej. Zaletą tego rozwiązania jest ominięcie obecnej zabudowy bez niepotrzebnego wyburzania np. domów.
Kolor różowy – granice miasta, Kolor niebieski – Obwodnica od ul. Korczyńskiej do Białobrzeskiej, Kolor czarny – główne drogi w mieście, Kolor żółty – linia gruba propozycja obwodnicy północnej, cieńsze żółte linie to propozycja połączenia obwodnicy i skomunikowania jej z dzielnicą Białobrzegi oraz ul. Krakowską. W propozycji nie ujęto mostu przy oczyszczalni ścieków, jednak obiektywnie patrząc brakuje przeprawy dla pojazdów do 3,5t.
 • Białobrzeskiej młodzieży niestraszna pogoda. Niezależnie od warunków, boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 jest regularnie wykorzystywane, choć stan nawierzchni boiska jest fatalny. Nie wszyscy mają możliwość dojechania do dużych ośrodków, jak np. przy ul. Bursaki. Obszar w okolicach Mostu Białobrzeskiego mógłby się stać swoistym centrum sportowo-rekreacyjnym naszej dzielnicy. Stąd pomysł na wykupienie od właścicieli i zagospodarowanie nieużytkowanych pól w okolicach Mostu Białobrzeskiego pod stworzenie boiska z prawdziwego zdarzenia. Dzielnica ma tereny płaskie, niezagospodarowane, z potencjałem, które mogą pełnić rolę terenów rekreacyjnych z prawdziwego zdarzenia.
 • mieszkańcy zgłosili budowę chodnika przy ul. Drzymały ze względu na dość duży ruch samochodów ciężarowych w tej części dzielnicy. Pomysł ten Rada Dzielnicy będzie brała pod uwagę składając wnioski na przyszły rok.
 • odświeżona została jedna z sal w DDL (wykorzystywana m.in. na posiedzenia Rady Dzielnicy, na zbiórki 2 Drużyny Harcerskiej czy spotkania brydżowe). Radni, którzy pomalowali pomieszczenie to: Andrzej Wilk, Wiesław Zajdel, Stanisław Jakóbski i Stanisław Wróbel.
 • mieszkańcy zgłaszali liczne problemy z odśnieżaniem na terenie naszej dzielnicy. Radny S. Wieczorek zaznaczył, że ul. Skrajna nie była odśnieżana od ok. 4 lat. Odśnieżenie 40 metrów drogi zajmuje kierowcy pługa 15 sekund?, tymczasem z żywiołem on wraz z kobietami zamieszkującymi ulicę zmuszony jest odśnieżać tę zapomnianą przez miasto ulicę za każdym razem łopatami do śniegu. Zajmuje to nawet 2 godziny. Przez Radnych skomentowana została również sama jakość odśnieżania – oceniona bardzo słabo. Śnieg pozostawiany był każdorazowo w taki sposób, że uniemożliwiał wjazd i wyjazd z posesji. Korzystanie z przystanków również było bardzo utrudnione, ponieważ tam szczególnie tworzyły się wysokie zaspy przez spychany śnieg.
 • Na wjeździe ul. Kopernika pojawił się znak informujący o tym, że z tej ulicy nie ma innego wyjazdu – potocznie zwany „ślepa uliczka”. W tę część dzielnicy często kierowały się TIRY, chcące skrócić drogę przy oczyszczalni ścieków. Wydział Drogownictwa szybko zareagował na zgłoszenie. Pisaliśmy o tym tutaj.
 • W tym roku zmienione zostaną statuty Rad Miasta, Dzielnic i Osiedli. Obiecane w ubiegłym roku wynagrodzenie dla Przewodniczących Rad w wysokości 200 zł nigdy nie zostało przyznane i wypłacone. Z pomysłu tego władze miasta się wycofały.
 • Od jesieni zamknięta jest kładka przy oczyszczalni ścieków również dla ruchu pieszego.
Od jesieni kładka zamknięta jest również dla pieszych.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy finalnie pozostali na stanowiskach. Ich wielki trud, nie dla siebie, ale dla całej białobrzeskiej społeczności, często nie jest doceniany.

Sekretarz Rady Dzielnicy
Sebastian Wieczorek