XXI posiedzenie Rady Dzielnicy

XXI posiedzenie Rady Dzielnicy

Z małym opóźnieniem prezentuję efekty XXI posiedzenia Rady Dzielnicy Białobrzegi. Posiedzenie odbyło się 31 sierpnia 2021 roku i toczyło się głównie wokół inwestycji i spraw okołobudżetowych. Mowa więc było o rzeczach na które nie mamy wpływu, ponieważ nasze wnioski są w mieście ignorowane. Nie tylko nasze. Mieszkańcy zgłaszający swoje uwagi indywidualnie, również poznają gorzki smak porażki, ale o tym dalej. W każdym z tematów zaobserwować można, że pomimo upływu tygodni, a nawet miesięcy nasza dzielnica jest miejscem w którym nic się nie robi. Co gorsza, za tę bierność obwiniani są często Radni Dzielnicy Białobrzegi – niesłusznie.

Budżet Obywatelski

Na pierwszy ogień poszedł temat Budżetu Obywatelskiego. Termin zgłaszania pomysłów upłynął 12.09.2021 r.

Kwota przydzielona dzielnicy Białobrzegi jest najwyższą w historii i wynosi 211.000 zł. Zapadła decyzja, że w tym roku Rada Dzielnicy nie będzie sugerować żadnych projektów i zgłaszanie propozycji pozostawia mieszkańcom. Z poprzednich lat wiemy już, że ta pomoc nic nie wnosiła. Mało tego, nawet nasze propozycje co do zmiany regulaminu nie zostały w Urzędzie Miasta wysłuchane. Nadal obowiązuje on w takiej formie, jak w latach ubiegłych.

Gościem posiedzenia był Pan Witold Mossor z OSP-Białobrzegi, który przedstawił propozycję modernizacji i rozbudowy remizy. Planuje się obniżenie podłogi o 20cm, aby w remizie mógł się zmieścić większy samochód. Na mniejszy ma zostać dobudowana wiata. Szacowana wartość inwestycji to 105.000 zł, czyli połowa przyznanego budżetu. Radni poparli pomysł strażaków.

Na dopuszczone do głosowania projekty będzie można oddać głos od 19 października 2021 r. do 9 listopada 2021 r.

ul. Jeleniówka

Pan Andrzej Wilk przypomniał, że w ubiegłym roku zgłoszony został projekt modernizacji ul. Jeleniówka. Remonty tego typu dróg zawsze realizowane były ze środków na remonty bieżące. Do tej pory jedyną przeszkodą był brak środków w budżecie miasta. Rok temu projekt ten był „pewniakiem”, dlatego zgłoszono go do Budżetu Obywatelskiego, aby przyspieszyć realizację zadania – w końcu dla naszej dzielnicy przyznane zostały środki, które można było wykorzystać. Projekt niestety niespodziewanie „utrącono” w ostatnim dniu bez możliwości naniesienia ewentualnych poprawek i nie poddano go nawet pod głosowanie, a powodem stał się brak projektu. Do dnia 31 sierpnia nie oczyszczono nawet przydrożnej fosy, choć prośba ta była zgłaszana kilka miesięcy temu. Choć Pan Andrzej Wilk namawiał, żeby projekt ponownie złożyć w tym roku, to jednak autor projektu Pan Kazimierz Zdziarski był innego zdania. Mieszkańcy liczą na to, że w końcu doczekają się realizacji zadania.

ul. Drzymały

Do Pana Andrzeja Kątnego zgłosił się mieszkaniec ul. Drzymały z informacją, że złożył projekt do Budżetu Obywatelskiego wykonania obejmujący wykonanie oświetlenia i chodnika, ponieważ jest to szczególnie niebezpieczna droga dla pieszych, ze względu na wzmożony ruch samochodów ciężarowych. Przedstawił również korespondencję pomiędzy nim i Urzędem Miasta. W ostatniej odpowiedzi Urząd Miasta skierował mieszkańca do Rady Dzielnicy. Tym samym cierpliwość jego się skończyła. Wiadomo przecież, że „ciało doradcze” jakim jest Rada Dzielnicy istnieje, ale nie ma żadnej siły sprawczej.

Taka gra na zwłokę jest zawsze na korzyść magistratu… a rusz petentowi się znudzi i da sobie spokój. Jakakolwiek współpraca z Urzędem Miasta przypomina bicie głową w mur. Radni zasiadający w ławach Rady Miasta kompletnie nie interesują się sprawami dzielnicy Białobrzegi. Jedynym wyjątkiem jest Radny Adam Przybysz, który regularnie pyta o sprawy bieżące. Jeden Radny to jednak stanowczo za mało. Mieszkańcy naszej dzielnicy powinni więc wiedzieć, kto ich faktycznie reprezentuje. Choć zapraszano pisemnie Radnych wybranych z naszej dzielnicy na posiedzenia naszej lokalnej społeczności, żaden z Radnych nie pojawił się na żadnym posiedzeniu. Dla porównania była już Radna, Pani Maria Moskal uczestniczyła w posiedzeniach Rady i Zarządu Dzielnicy regularnie. Warto o tym pamiętać przy następnych wyborach.

ul. Mostowa

Pojawiły się progi zwalniające (jak sugerowali mieszkańcy tej ulicy), które mają poprawić bezpieczeństwo wśród pieszych i rowerzystów.

Nakładka na ścieżce wzdłuż Wisłoka

Emocje wzbudza nadal niezrealizowane zadanie wykonania nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż Wisłoka. Wydział Drogownictwa zasłania się pismem które rzekomo wysłane zostało do Wód Polskich, na które wciąż nie dostał odpowiedzi, jednak Pan Andrzej Wilk w Wodach Polskich był dwukrotnie i ww. pisma nie odnaleziono. Kolejna kwestia dotyczy warunków jakie określił Wydział Architektury. Traktuje się tam ścieżkę tak, jak budowę drogi, czyli określone zostały warunki, których nie da się w tej lokalizacji spełnić. W tym roku znów nic nie udało się zrobić. Andrzej Wilk złożył pismo do Pana Prezydenta dotyczące niezrealizowanych wniosków takich jak: ścieżka wzdłuż Wisłoka i ul. Jeleniówka. Na dzień 31 sierpnia Pan Prezydent nie uzgodnił terminu spotkania wciąż czekając na odpowiedź Wód Polskich.

Uchwała w sprawie zadań inwestycyjnych i remontowych na 2022 r.

Pod głosowanie poddano uchwałę nr XXI/21/21, z następującymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi:

  • Wykonać nakładkę bitumiczną na ulicy M. Kopernika – zadanie zgłaszane od kilku lat.
  • Rozpocząć prace związane z termomodernizacją Domu Ludowego – zadanie zgłaszane od kilku lat
  • Zmodernizować ulicę Drzymały tak, aby spełniała wymogi bezpiecznego z  niej korzystania.

W/w droga w sytuacji gdy upadła na przynajmniej kilkuletni okres budowa Północnej Obwodnicy Miasta pomiędzy ul. Krakowską, a Kopernika i po wyremontowaniu i dopuszczeniu do użytkowania istniejącego mostu na rzece Wisłok musi przejąć wzmożony ruch rekreacyjny pieszy i rowerowy. Przy braku chodników, ścieżki rowerowej i oświetlenia na całej długości przy istniejącym dwustronnym ruchu pojazdów samochodowych wymaga bardzo pilnego rozwiązania o co w imieniu interweniujących do nas mieszkańców prosimy.

  • Rozwiązać kompromitującą sytuację z odkrytą kanalizacją wzdłuż ul. Jeleniówka doraźnie i kompleksowo oraz wykonać nakładkę asfaltową na odcinku tej ulicy między numerami 38 – 48. Nasza  próba pomocy w ramach Budżetu Obywatelskiego nie została przyjęta
  • Prosimy o pomoc Szkole Podstawowej Nr.3 przy przekształceniu wyeksploatowanego boiska ze sztucznej trawy w boisko wielozadaniowe. Próby wykonania zadania z puli miejskiej Budżetu Obywatelskiego nie powiodły się już dwukrotnie. Dotyczy to również dodatkowych miejsc parkingowych i zatoki dla samochodów wzdłuż ul. M. Konopnickiej naprzeciwko szkoły. Teren jest do wykorzystania, a odpowiednie argumenty aby przekonać właścicieli ma Urząd Miasta.
  • Proponujemy przejść od słów poparcia do czynów, a dotyczy to trawiastego boiska pełnowymiarowego ogólnodostępnego dla Szkoły Podstawowej i mieszkańców Krosna. My ze swojej strony deklarujemy pomoc. Może zacznijmy od wykupu gruntów. Inicjatywa musi być chyba jednak po stronie Urzędu Miasta. Są to tereny zalewowe obok Mostu Białobrzeskiego idealnie na tego typu inwestycję odpowiednie.
  • Znamy bardzo dobrze problemy z ul. E. Orzeszkowej, ale jej aktualny stan nie pozwala nam jednak aby przyglądać się tylko. Spróbujmy może jeszcze raz przekonać niezdecydowanych właścicieli, że czasem warto w dobrym celu ustąpić. My w miarę swoich możliwości pomożemy.
  • Należy ze względów bezpieczeństwa wykonać na odcinku ul. Białobrzeskiej do skrzyżowania z ul. Moniuszki do ZUO chodnik i oświetlenie, aby nie doszło do tragedii.
  • Wykonać  po śladzie ul. Wierzbowej nakładkę asfaltową zgodnie ze wcześniejszymi obietnicami składanymi mieszkańcom.

Uchwała została odczytana i przyjęta jednogłośnie.

Wydarzenia kulturalne

W najbliższym czasie w Dzielnicowym Domu Ludowym zorganizowane zostaną:

WIECZOREK TANECZNY

19 września 2021 – ODWOŁANE
Cena biletów 60zł / os.
Sprzedaż biletów odbyła się 7, 8 i 13 września w godzinach 17-19. O wydarzeniu informowaliśmy tutaj i na plakatach.
Zabawę uświetni zespół OKAY. W cenie również ciepła kolacja i zimna płyta.

KONCERT SLAVIA DIXIELAND BAND Krosno

3 października 2021 o godz. 16.00
Wstęp wolny

Skład:
Beata Oliwa – wokal
Michał Golenia – fortepian
Jan Prajsnar – trąbka
Dominik Banaś – klarnet
Wiktor Bochenek – puzon
Adam Zajdel – gitara, banjo
Zachariasz Jupowicz – bas
Andrzej Wais – perkusja

Zapraszamy!

Sekretarz Rady Dzielnicy,
Sebastian Wieczorek