XXIII posiedzenie Rady Dzielnicy

XXIII posiedzenie Rady Dzielnicy

Zapraszamy do lektury sprawozdania z XXIII Posiedzenia Rady Dzielnicy, które odbyło się 21 grudnia 2021 r. Było to o tyle ważne posiedzenie ponieważ podsumowuje cały 2021 rok pracy Rady i Zarządu Dzielnicy Białobrzegi.

Sprawozdania zamiast spotkania z mieszkańcami

Nasi Radni otrzymali pismo adresowane do Przewodniczących Rad Dzielnic i Osiedli, które odczytał Pan Andrzej Kątny. Dokument informuje, że nie będzie bezpośredniego spotkania Prezydenta Miasta Krosna z mieszkańcami, czyli tak jak miało to miejsce w latach sprzed pandemii. Do 31 stycznia Przewodniczący Rad i Zarządów przygotować mają sprawozdania za rok 2021, które opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej m. Krosna oraz na łamach naszego portalu. Odczytane zostały w trakcie posiedzenia obydwa sprawozdania, które poddane zostały pod głosowanie. Uchwałę nr XXIII/12/21 przyjęto większością głosów. Za głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, 1 osoba była nieobecna. Link do sprawozdań na końcu artykułu. Zainteresowanych zapraszamy do lektury.

Przewodniczący Zarządu podsumował inwestycje w naszej dzielnicy:

Sprawozdanie z realizacji inwestycji, zadań i remontów przeprowadzonych w 2020 i do 15 X 2021.

  • zrealizowano remont kładki przy oczyszczalni ścieków – pisaliśmy o tym tutaj;
  • Powstał plac zabaw dla dzieci – pisaliśmy o tym tutaj;
  • oddano nowoczesną sortownię odpadów (powinien zniknąć problem smrodu) – pisaliśmy o tym tutaj;
  • zaległe inwestycje mają być kontynuowane. Bierze się pod uwagę: chodnik na ul. Białobrzeskiej, przebudowę przejścia dla pieszych na wysokości Kościoła i remont ul. Kopernika – to jedno z najnowszych aktualności o której pisaliśmy tutaj.
  • od ul. Moniuszki, do ul. Cichej (ścieżka nad  Wisłokiem realizowana z puli środków Budżetu Obywatelskiego na rok 2020) – brak dokumentacji, inwestycja nie została do tej pory zrealizowana. Spotkanie bez efektu. Wydział komunalny wycofał się z ustaleń.

Pomysły na inwestycje z puli budżetu 50/50

Z zamrożonych środków na inwestycje z puli 50/50 zostało do wykorzystania 28.954 zł. Wśród pomysłów na co środki przeznaczyć padła propozycja wykonania oświetlenia przy ul. Drzymały. Również wykonanie chodnika w tej lokalizacji byłoby uzasadnione, jednak środki na tak dużą inwestycję są zbyt skromne. Nie wiemy jeszcze ile pieniędzy zostanie przyznane w 2022 roku. Proponowano również oświetlenie na ul. Orzeszkowej oraz doświetlenie skrzyżowania ul. Białobrzeskiej z Goszczyńskiego.

Planuje się, aby zorganizować spotkanie dla mieszkańców ul. Orzeszkowej w sprawie przebudowy drogi i jej doświetlenia. O szczegółach będziemy informować.

Plan imprez w Domu Ludowym

  • odbyło się spotkanie z Mikołajem dla dzieci;
  • Bal Sylwestrowy został odwołany;
  • Biesiada Białobrzeska przeniesiona na maj;
  • na 19 lutego planowany jest Bal Karnawałowy. To, czy się odbędzie, zależeć będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej;
  • Dom Ludowy wynajmowany jest głównie na 18-tki. Niestety zdarza się, że uczestnicy nie zbają o lokal i jego posprzątanie, dlatego rozważa się rezygnację z wynajmowania Sali pod tego typu imprezy.

Sprawozdania za rok 2021 można przeczytać w osobnym artykule – tutaj.

Sekretarz Rady
Sebastian Wieczorek