XXIV posiedzenie Rady Dzielnicy

XXIV posiedzenie Rady Dzielnicy

Zapraszamy do krótkiego podsumowania XXIV posiedzenia Rady Dzielnicy, które odbyło się 1 lutego 2022 r. W posiedzeniu brali udział wszyscy Radni oraz gościliśmy p. Adriana Tabaka – sekretarza SRL „Białobrzegi”.

Poznaliśmy pulę środków przyznanych Dzielnicy z budżetu partycypacyjnego 50/50

Dzielnicy Białobrzegi przyznana została kwota 59.950 zł na rok 2022, do której należy dodać 23.955 zł środków niewykorzystanych w 2020 roku. Ponieważ koszty utrzymania Dzielnicowego Domu Ludowego to 21.398 zł, a szacunkowe dochody wyniosą 1411 zł, do dyspozycji na inwestycje pozostanie 63.888 zł. Realnie do wykorzystania dla dzielnicy Białobrzegi przysługuje 127,776 zł.

W trakcie posiedzenia przyjęta została uchwała nr XXIV/24/22 zatwierdzająca wydatki dzielnicy z puli budżetu partycypacyjnego 50/50.

Pierwszą inwestycją przyjętą jednogłośnie będzie wykonanie oświetlenia ul. Drzymały + 1 latarnia doświetlająca skrzyżowanie ul. Białobrzeskiej i Goszczyńskiego.

Uzasadnienie: Zwiększony ruch samochodów osobowych i ciężarowych znacznie obniżył bezpieczeństwo na ul. Drzymały. Potrzebne jest wykonanie oświetlenia oraz chodnika. Mieszkańcy zamieszujący przy tej ulicy zgłosili swój pomysł na doświetlenie ulicy do Budżetu Obywatelskiego, jednak nie uzyskali wystarczającej ilości głosów. Inwestycja ta nie ma szansy pozyskania środków na realizację ze względu na zbyt małą ilość mieszkańców, dlatego jedynym wyjściem jest przyznać na inwestycję część środków z puli budżetu 50/50. Docelowo przy ul. Drzymały powinien w przyszłości powstać również chodnik oraz ścieżka rowerowa. Niestety środku przyznane dzielnicy na inwestycje są w tej kwestii zbyt skromne, dlatego pierwszym krokiem będzie wykonanie oświetlenia.

Szacowana wartość doświetlenia ulicy Drzymały to 50.000 zł. Połowa tej kwoty przekazana jest z puli dzielnicy, a drugą połowę dołoży UM.

Ul. Elizy Orzeszkowej

Problemy mieszkańców ul. Orzeszkowej są od lat znane. Jest szansa, że w końcu część problemów uda się rozwiązać, ponieważ ul. Orzeszkowej od strony ul. Konopnickiej mniej więcej do połowy długości wykupiono części działek na poszerzenie drogi i obecnie istnieje kolizja tylko z jednym fragmentem działki. Niestety właściciele tej działki nie odpowiadają na pisma Urzędu Miasta. Co gorsza, nie mieszkają na ul Orzeszkowej, a ich brak odpowiedzi i zgody uniemożliwia ruszenie z pracami modernizacyjnymi. Sprawa wydaje się być do uregulowania, ponieważ ten fragment działki znajduje się poza ogrodzeniem i do jej pozytywnego rozwiązania wystarczy jedynie dobra wola obecnych właścicieli. Niestety druga połowa ulicy od strony ul. Krakowskiej wygląda o wiele gorzej, a do tego ulica wymaga doświetlenia. Słupy oświetleniowe muszą zostać zainstalowane na prywatnych działkach i przez nie przeciągnąć trzeba przewody zasilające. Jeśli właściciele nie wyrażą zgody, nie będzie oświetlenia.

Planujemy zorganizowanie spotkanie z mieszkańcami ul. Orzeszkowej i właścicielami gruntów. O terminie będziemy informować z wyprzedzeniem.

Ul. Jeleniówka

W części rowów przy ul Jeleniówka zostało dokonane odmulenie i rowy udrożniono.

W pozostałej części niestety nie. Wydział Gospodarki Komunalnej tłumaczy, że nie wykonano tego, ponieważ przeszkadzają drzewa i gałęzie. Przedstawiamy zdjęcia na których widoczna jest stojąca w fosie woda opadowa oraz to jak rowy melioracyjne są zarośnięte.

Ul. Skrajna

Jakość dróg w Krośnie pozostawia czasem wiele do życzenia. Część wymaga solidniejszych i kosztownych remontów, ale są też takie, które wymagają jedynie utwardzenia klińcem lub żwirem, a pomimo tego od wielu miesięcy mieszkańcy nie mogą się doczekać takiej „drobnostki”.

Plan Pracy na rok 2022

Z kalendarzem imprez była możliwość się zapoznać już 6 lutego. Dla przypomnienia Plan Pracy znajduje się tutaj. Plan Pracy został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich Radnych.

Ostrzeżenie przed oszustami i naciągaczami

Pan Adrian Tabak przestrzegł w sprawie zagrożeń i oszustw dokonywanych m.in. na przysklepowych parkingach. Mężczyźni zaczepiają kierowców z pytaniem o legalność gaśnicy. Wmawiają, że za brak legalnej gaśnicy jest mandat i proponują legalizację za 50zł. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że gaśnica jest obowiązkowym elementem wyposażenia samochodu i w przypadku kontroli sprawdzane jest czy jest na wyposażeniu, a nie czy jest legalna. Za przeterminowaną gaśnicę nikt nie wystawi nam mandatu. Dla własnego bezpieczeństwa warto jednak zadbać, aby gaśnica byłą sprawna, gdy będzie wymagane jej użycie. Warto wiec pilnować terminów przeglądów gaśnicy. Druga kwestia jest taka, że w lokalnych firmach legalizacji można dokonać za część tej wartości. Kwota 50 zł to jawne oszustwo.

Pan Andrzej Wilk poinformował, że tabliczki z nazwami ulic i oznaczeniami numerów domów przy ul. Białobrzeskiej i Moniuszki będę ujednolicane. Oznacza to wymianę wszystkich tabliczek na miejskich drogowskazach.

Sekretarz Rady Dzielnicy,
Sebastian Wieczorek