XXVII posiedzenie Rady Dzielnicy

XXVII posiedzenie Rady Dzielnicy

23 czerwca 2022 odbyło się specjalne posiedzenie Rady Dzielnicy, aby w trybie pilnym podjąć uchwałę dotyczącą wymiany tapicerki na krzesłach w Dzielnicowym Domu Ludowym. Ze sprawozdania dowiemy się również czy na ul Kopernika zaplanowana jest budowa chodnika oraz czym zaskoczono mieszkańców ul. Skrajnej. Urząd Miasta zachęca mieszkańców do zgłaszania swoich propozycji w związku z pracami nad nowym Studium. Zapraszamy do lektury.

Wymiana tapicerki na krzesłach

Radni przyjęli jednogłośnie uchwałę dotyczącą wymiany tapicerki na krzesłach w Domu Ludowym. Ponad 200 krzeseł zostało wyremontowanych za kwotę 8670 zł netto. Prezydent Miasta nie wyraził zgody na użycie mechanizmu 50/50%, dlatego całość wydatku została pokryta z budżetu dzielnicy Białobrzegi, uszczuplając i tak skromne środki. Mamy nadzieję, że nowa tapicerka będzie służyć długo.

ul. Kopernika – czy będzie chodnik po drugiej stronie ulicy?

W poniedziałek 20 czerwca odebrany został remontowany odcinek ul. Kopernika. inwestycjach w dzielnicy pisaliśmy tutaj. W związku z tym, że mamy piękną drogę, mieszkańcy dopytują radnych o drugą nitkę chodnika. W chwili obecnej nie ma na to szans – przede wszystkim dlatego, że ruch pieszy jest marginalny. Taka inwestycja nie poprawi niczego, a jest bardzo kosztowna. Środki te lepiej przeznaczyć tam, gdzie chodnika wcale nie ma, a być powinien – chodzi o ul. Białobrzeską w stronę ZUO.

Chodnika po drugiej stronie ulicy nie będzie.

Co się dzieje na ul. Skrajnej

Przewodniczący Zarządu, Andrzej Wilk dowiedział się o pomyśle Urzędu Miasta od mieszkańców. Pisaliśmy o tym tutaj. Nagłośnienie sprawy spowodowało, że część mieszkańców wyraziła stanowczy sprzeciw, a w ślad za tym Zarząd Dzielnicy poinformował mieszkańców na stronie internetowej i plakatach, że koszty zmian będą musieli mieszkańcy pokryć z własnej kieszeni.

Przewodniczącego Zarządu udał się do Wydziału Geodezji i dowiedział się, że tylko Ci mieszkańcy, którzy wyrażą chęć zmiany adresu, będą mieli zmieniony. Z ciekawością będziemy wyczekiwali informacji zwrotnej, jak wielu mieszkańców popiera takie zmiany. Prawdopodobnie takie dane uda się zebrać na następne posiedzenie rady. Wiemy natomiast, że reakcja przeciwników była szybka i stanowcza.

Tabliczki z adresami

Tabliczki, które zostały zamontowane przy zjazdach z ul. Kopernika, a których funkcją było ułatwienie dojazdu do domów przy ul. Skrajnej, kosztowały niemal tyle co nowa tapicerka na krzesłach. Poszło to oczywiście ze środków dzielnicy. Zmiana adresów oznaczałaby, że praktycznie nowe tabliczki trafiłyby na złom, a to spora niegospodarność. Jeśli jakichś tabliczek brakuje, to może wystarczy je dodać?

Nowe punkty sprzedaży alkoholu w Krośnie

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta podejmowane były m.in. 2 uchwały dotyczące zwiększenia liczby punktów w których zakupić będzie można alkohol. Wyniki głosowania można sprawdzić w BIP m. Krosna. W uchwale zaplanowano zwiększenie ilości punktów sprzedaży alkoholu do 4,5% z 100 do 110 punktów, powyżej 4,5% z 90 do 100 punktów oraz mocnego alkoholu z 90 do 100 punktów. Jeśli chodzi o naszą dzielnicę zgłoszono 2 punkty sprzedaży piwa z alkoholem do 4,5% obj. Jeden punkt znajdować ma się przy ul. Tysiąclecia, drugi zaś na końcu ul. Krakowskiej przy skrzyżowaniu w Polance. Nikt z zebranych radnych naszej dzielnicy nie był przeciwny.

Nowe Studium

23 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie STUDIUM uwarunkowań i kierunków rozwoju m. Krosna. Zaprezentowano mapę z terenami przyłączonymi do miasta. W związku ze Studium można zgłaszać „bolączki”, które dotyczą dzielnicy. Oficjalna strona dostępna jest tutaj: www.krosno.pl/nowestudium

Radny Sebastian Wieczorek przedstawił pomysł budowy ronda „biszkoptowego” w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Krakowskiej i M. Konopnickiej. Taki typ ronda rozwiązałby wiele problemów, zwiększyłby bezpieczeństwo, obniżył prędkość pojazdów w obrębie skrzyżowania poruszających się ul. Krakowską. Szczegóły przedstawimy, gdy do pomysłu odniesie się Pan Prezydent, Radni lub pracownicy Urzędu Miasta. Pomysł został przedstawiony na posiedzeniu Rady Dzielnicy i zyskał akceptację. Autora poproszono, aby zgłosił swoją koncepcję do nowego Studium.

Sekretarz Rady Dzielnicy
Sebastian Wieczorek