Zadecydujmy o dalszym rozwoju Krosna - UM zbiera wnioski

Zadecydujmy o dalszym rozwoju Krosna - UM zbiera wnioski

Prosimy mieszkańców Dzielnicy Białobrzegi o zapoznanie się z Pismem Prezydenta Miasta i o skorzystanie z możliwości składania indywidualnych lub zbiorowych wniosków dotyczących uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna.

Wnioski w pierwszym etapie prac składać można do dnia 11 grudnia 2020 r. w następujący sposób:

  • na adres e-mail: pb@um.krosno.pl
  • na adres Urzędu Miasta KRosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
  • za pośrednictwem platformy ePUAP

Na podstawie zebranych wniosków powstanie projekt, z którym będą się mogli Państwo zapoznać i wnieść uwagi.

W imieniu Rady Dzielnicy Krosno-Białobrzegi
Sekretarz Rady Sebastian Wieczorek

Więcej informacji na stronie www.krosno.pl.