Znamy projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

Znamy projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

W rzeczywistości tytuł tego artykułu powinien brzmieć Znamy już jednego zwycięzcę projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego, ale o tym dlaczego tak jest piszemy w dalszej części artykułu.

Za 8 dni ruszy możliwość oddawania swojego głosu na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszonych zostało wiele ciekawych inicjatyw i pomysłów. Przypomnijmy, że program został odrobinę zmodyfikowany ponieważ zamiast dwóch, mamy aż 3 kategorie.

 • biorący udział w głosowaniu musi być mieszkańcem Krosna, zameldowanym w mieście przynajmniej dzień wcześniej niż chcesz wziąć udział w głosowaniu;
 • nieważnie ile mieszkaniec ma lat – możesz zagłosować nawet w imieniu swojego nowonarodzonego dziecka – każdy głos się liczy;
 • w karcie do głosowania podajesz imię, nazwisko oraz oświadczasz o byciu mieszkańcem Krosna;
 • głos należy oddać na 1 projekt z każdej z trzech kategorii, czyli maksymalnie na 3 projekty;
 • głos jest nieważny w przypadku oddania więcej niż jednego głosu lub zagłosowania na więcej projektów w danej Kategorii;
 • oddając głos na papierowej karcie do głosowania należy kartę podpisać;
 • głosować można od 30 listopada 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.

Mieszkaniec może wybrać jeden z następujących sposobów głosowania:

 1. za pomocą aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego;
 2. za pomocą papierowej karty do głosowania, zawierającej odcisk pieczęci urzędowej Prezydenta, poprzez odbiór karty po okazaniu dokumentu ze zdjęciem pozwalającego na weryfikację tożsamości i wrzucenie karty do urny zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub w innym miejscu lub miejscach wyznaczonych przez Prezydenta;
 3. za pomocą karty do głosowania. Kartę podpisuje się podpisem elektronicznym i przekazuje w formie elektronicznej na adres podany na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego.

W naszej dzielnicy mamy zgłoszone projekty w następujących kategoriach. Oto one:

KATEGORIA I – minimalna ilość głosów: 400 – brak projektu miejskiego zlokalizowanego w naszej dzielnicy
Maksymalna pula inwestycji miejskich – 500.000 zł.
KATEGORIA II – minimalna ilość głosów: 80 – zgłoszono 2 projekty dzielnicowe – pula 175.000 zł
KATEGORIA III – minimalna ilość głosów: 80 – brak projektów kulturalnych w naszej dzielnicy – pula 15.000 zł

Mapa przedstawiająca zgłoszone projekty.

Mapa przedstawiająca zgłoszone projekty w dzielnicy Krosno-Białobrzegi.

Projekt obejmuje poprawę infrastruktury drogowej i jakości życia mieszkańców w miejscach oddalonych od centralnych części dzielnicy i miasta.
Projekt dotyczy:
– wykonania nowej nakładki na ul. Wierzbowej wraz z renowacją rowów przydrożnych i wykonaniem pobocza – inwestycja polegająca na sfrezowaniu starej nawierzchni i położeniu nowej warstwy asfaltu na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania przy tartaku. Jest to odcinek o długości ok. 380m i szerokości 3m.
– montażu 3 szt. luster drogowych średnicy 60 cm ułatwiających mieszkańcom obserwację drogi i bezpieczny wyjazd w newralgicznych miejscach zaznaczonych na mapie na ul. Moniuszki.

Lp.Część składowaŁączny koszt
1ul. Wierzbowa – wymiana nawierzchni bitumicznej z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem, gr. 4 cm wraz z renowacją rowów przydrożnych i wykonaniem pobocza172 600 zł
2ul. Moniuszki – zakup i montaż 3 szt. luster drogowych fi 60 cm2 400 zł
Łącznie: 175 000 zł

Projekt zakłada zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla strażaków OSP Krosno – Białobrzegi w postaci zestawu oświetlenia składającego się z agregatu prądotwórczego oraz masztu oświetleniowego, zestawu 2 kpl aparatów ochrony dróg oddechowych, przyczepy ratowniczej do Quada z torbą medyczną PSP R1, a także agregatu prądotwórczego wysokiej wydajności do działań ratowniczych ale także do awaryjnego zasilania szkół, przedszkoli czy budynków Urzędu Miasta Krosna.

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zestaw oświetleniowy – Agregat prądotwórczy i Maszt oświetleniowy51 000 zł
2Zestaw Aparatów Ochrony Dróg Oddechowych – 2 kpl24 000 zł
3Przyczepa ratownicza do Quada – Przyczepa + Torba Medyczna PSP R120 000 zł
4Agregat prądotwórczy na przyczepie80 000 zł
Łącznie: 175 000 zł

Przypomnijmy sukces strażaków z poprzedniej edycji – projekt zgłoszony przez OSP Krosno-Białobrzegi uzyskał 672 głosy. Dzięki temu środki o wartości 211 000 zł pozwoliły zmodernizować remizę. Wykorzystano pełną pulę przeznaczoną na naszą dzielnicę. Z projektem konkurował projekt dotyczący remontu ul. Orzeszkowej i oświetlania na ul. Drzymały. Obydwa projekty nie przekroczyły progu minimalnej ilości głosów, ale nawet uzyskując 150 czy 300 głosów po prostu nie miałyby szans ze strażakami.

W obecnej chwili mamy 2 projekty i już wiadomo jaki będzie wynik głosowania. Niemożliwe jest, by zwyciężył projekt prawdziwie dzielnicowy, służący tylko wąskiej grupie, nielicznej, ale z góry określonej liczbie mieszkańców z projektem, który w rzeczywistości jest ogólnomiejskim, skierowanym do wszystkich. W tej konkretnej sytuacji projekt miejski napisany jest w taki sposób, aby „wycisnąć” wszystkie środki z puli środków przyznanych na dzielnicę. Oczywiście projekt strażaków jest jak najbardziej uzasadniony, ale czy na etapie weryfikacji przez Urząd Miasta Krosna projekt wskazujący na poprawę bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców nie powinien być przydzielony do kategorii pierwszej? Przecież strażacy działają w obrębie całego miasta, a nie tylko dzielnicy. Takie błędy wypaczają jakikolwiek sens zgłaszania projektów dzielnicowych i powielane są w kolejnej, 5. już edycji Budżetu Obywatelskiego.

Poznajmy zatem na koniec projekty zakwalifikowane do Kategorii I, czyli te służące wszystkim mieszkańcom. Cztery z nich planują wykorzystać całość budżetu.

 • Rewitalizacja Cmentarzy Komunalnych w Turaszówce i Polance – Koszt po weryfikacji: 500 000 zł – Zobacz szczegóły
 • Biblioteka 24h – zakup książkomatu oraz wrzutni – Koszt po weryfikacji: 226 000 zł – Zobacz szczegóły
 • Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego Elektryk – Koszt po weryfikacji: 175 000 zł – Zobacz szczegóły
 • „Zielone boisko – radosne dzieciaki Elektryka” – Koszt po weryfikacji: 80 000 zł – Zobacz szczegóły
 • „Szkoła się zmieni, będzie aktywnie wokół zieleni”. Zagospodarowanie terenów przy MZS nr 3 w Krośnie – Koszt po weryfikacji: 500 000 zł – Zobacz szczegóły
 • Tężnie Krosno – Koszt po weryfikacji: 370 000 zł – Zobacz szczegóły
 • Zakup i montaż kamery monitoring – Koszt po weryfikacji: 75 000 zł – Zobacz szczegóły 
 • Modernizacja parku przy ul. Żwirki i Wigury – Ogród Doświadcze – Koszt po weryfikacji: 320 000 zł – Zobacz szczegóły
 • Modernizacja parkingu przy ul. Legionów (między ul. Wisłoczą a ul. Kapucyńską) – Koszt po weryfikacji: 362 150 zł – Zobacz szczegóły
 • Rewitalizacja parku przy przy ul. Podkarpackej wraz umieszczeniem w nim FlowParku – Koszt po weryfikacji: 255 000 zł – Zobacz szczegóły
 • Park leśny przy ul. Podkarpackiej – Koszt po weryfikacji: 500 000 zł – Zobacz szczegóły
 • Powrót skarbonki na krośnieński Rynek – Koszt po weryfikacji: 141 760 zł – Zobacz szczegóły
 • Zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy Grunwaldzkiej – Koszt po weryfikacji: 500 000 zł – Zobacz szczegóły

Dla uzupełnienia projekty z kategorii III, czyli te służące mieszkańcom danej dzielnicy. Niestety brakuje tu Białobrzeskich inicjatyw. Pozostaje więc wesprzeć inicjatywę zorganizowania wydarzeń naszym sąsiadom.

 • Dożynki w parku przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance – Koszt po weryfikacji: 15 000 zł – Zobacz szczegóły
 • Dzień Dziecka w parku przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance – Koszt po weryfikacji: 15 000 zł – Zobacz szczegóły
 • Piknik integracyjny z okazji 100-lecia OSP Krosno-Turaszówka – Koszt po weryfikacji: 15 000 zł – Zobacz szczegóły
 • “Krośnieńskie Potańcówki na Rynku” – Koszt po weryfikacji: 15 000 zł – Zobacz szczegóły
 • „KROŚCIENKO dla KROSNA – dzień sensorycznej integracji” – Koszt po weryfikacji: 14 860 zł – Zobacz szczegóły
 • Piłka Nożna BEZPŁATNIE dla dzieci i młodzieży – Koszt po weryfikacji: 15 000 zł – Zobacz szczegóły
 • Zdrowe Zawodzie – Koszt po weryfikacji: 10 250 zł – Zobacz szczegóły 
 • Koncert muzyki katolickiej – Koszt po weryfikacji: 15 000 zł – Zobacz szczegóły 
 • Wyjazd Krośnieńskich Seniorów na Węgry – miasto Eger – termy – winnice – Dolina Pięknej Pani -Koszt po weryfikacji: 13 390 zł – Zobacz szczegóły
 • Festiwal tańca „BEZ GRANIC” – Koszt po weryfikacji: 15 000 zł – Zobacz szczegóły
 • Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki – Koszt po weryfikacji: 15 000 zł – Zobacz szczegóły
 • Jeżykowe – Koszt po weryfikacji: 15 000 zł – Zobacz szczegóły
 • Sportowy Dzień Dziecka – Koszt po weryfikacji: 10 000 zł – Zobacz szczegóły
 • Festiwal Sąsiedzki – II Święto Ulicy Kolejowej – Koszt po weryfikacji: 15 000 zł – Zobacz szczegóły
 • Letnie nastroje w dzielnicy Polanka. Wakacyjne inicjatywy angażujące mieszkańców. – Koszt po weryfikacji: 15 000 zł – Zobacz szczegóły

Zachęcamy do udziału w głosowaniu.

Redakcja