Znika obowiązek dotyczący prawa jazdy

Znika obowiązek dotyczący prawa jazdy

Posłowie opowiedzieli się w piątek za nowelizacją Prawa o ruchu drogowym. Wprowadzono m.in. możliwość rejestracji przez internet samochodów dla sprzedawców nowych aut, a także zniesiono obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy w Polsce.

Policjant sprawdzi uprawnienia kierowcy w centralnej ewidencji kierowców.

Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni z obowiązku posiadania go przy sobie. Nie będzie wiec potrzeby okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej w Polsce. Dane i uprawnienia kierowcy będą sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców.

Przy okazji nowelizacji ustawy wprowadzono szereg innych zmian ułatwiających kierowcom życie.

  • kierowcy nie będą musieli wymieniać dowodu rejestracyjnego, gdy wypełnione zostaną wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego
  • uproszczeniem w procedurze rejestracji pojazdów będzie zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika.

Nowela wprowadza możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania.

  • umożliwi się również zachowanie – na wniosek właściciela pojazdu – dotychczasowego numeru rejestracyjnego.

Zmiana umożliwia ponadto zwrot zatrzymanego elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów. Jak podkreślono w uzasadnieniu noweli, rozwiązanie to wyeliminuje konieczność zwracania się kierowcy o zwrot dokumentu np. do urzędu lub też jednostki organu, który zatrzymał dokument.

Za ustawą z poprawkami, które mają m.in. usprawnić rozbudowę systemu teleinformatycznego CEPiK głosowało 325 posłów, przeciw było dwóch, wstrzymało się 118. Nowelizacja przygotowana wspólnie przez ministerstwa: infrastruktury i cyfryzacji, jest elementem tzw. pakietu deregulacyjnego.

Fot.: pixabay.com