Regulamin

Regulamin portalu

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Użytkownik – osoba fizyczna która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu oraz usług świadczonych przez portal,

Właściciel witryny – Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego “Białobrzegi” ul. M. Kopernika 17, 38-400 Krosno, mieszczącym się w budynku Dzielnicowego Domu Ludowego w Krośnie – dzielnica Białobrzegi.

Portal – zbiór stron www dostępnych pod adresem https://www.dom-ludowy.pl,

Właściciel portalu zastrzega, że korzystanie z niego odbywa się wyłącznie dobrowolnie, na koszt i ryzyko użytkownika oraz nie udziela żadnej gwarancji, że będzie przebiegało bez błędów i wad. W przypadku problemów z jej funkcjonowaniem spowodowanych działaniem siły wyższej, awarią sprzętu, niedozwolonym działaniem użytkowników lub innymi nieokreślonymi powodami, Właściciel portalu nie ponosi za to odpowiedzialności.
Właściciel portalu ma prawo do edycji, usunięcia, zmiany wyglądu i/lub treści lub zmiany sposobu działania portalu oraz udostępnianych funkcjonalności bez podania przyczyny, w każdym momencie bez uprzedzenia.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych. Korzystając z Portalu zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, nieskuteczne rady, podpowiedzi, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z Portalu www.dom-ludowy.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Właściciel Portalu nie gwarantuje, iż każda zamieszczona publikacja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności, czy przydatności uzyskanych informacji,

Właściciel portalu zastrzega sobie prawo zbierania danych statystycznych. Użytkownicy korzystający z portalu nie są w żaden sposób identyfikowani.

 

REJESTRACJA, KOMENTARZE, NEWSLETTER

Rejestracja użytkownika na portalu jest niemożliwa. Właściciel portalu nie udostępnia możliwości komentowania, ani prowadzenia dyskusji. Właściciel portalu nie zbiera również danych osobowych w postaci adresów mailowych w celu rozsyłania wiadomości newslettera.

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

Właściciel portalu respektuje prywatność użytkowników. Gromadzenie danych osobowych jest zgodne z obowiązującą ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Nr 101 z 6 lipca 2002 r., poz. 926). Zebrane dane nie będą udostępniane osobom trzecim, ani wykorzystywane w sposób wykraczający poza wyrażoną przez użytkownika zgodę. W niektórych przypadkach będą stosowane niewielkie pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), które służą jedynie do celów statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Plik cookies będą działały jedynie wtedy, gdy zostaną zaakceptowane przez przeglądarkę oraz nie został usunięty z dysku. Właściciel nie wykorzystuje cookies do pobierania informacji z komputera użytkownika. 

 

RODO

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1.  Zamieszczone zdjęcia należy traktować jako fotografię prasową i reportażową, która może być uznana za materiał prasowy będący obrazem o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym (art. 7 ust. 1 pkt 4 Prawa prasowego) nie znajdą zastosowania przepisy o podstawie przetwarzania danych tj. np. zgody, przepisy dotyczące obowiązku informacyjnego, prawa do sprostowania, przepisy dotyczące przenoszeni danych, część tych dotyczących powierzenia przetworzenia danych, a także rejestrowania czynności przetwarzania. Pozostałe przepisy RODO, tj. np. prawo do bycia zapomnianym, w stosunku do materiałów prasowych mają zastosowanie.

2. Zamieszczone fotografie nie posiadają żadnych etykiet i opisów przez które można by zidentyfikować osoby fizyczne zamieszczone na zdjęciach.

3. Publikowane materiały fotograficzne zamieszczane na portalu nie naruszają niczyich dóbr osobistych osób na nich utrwalonych. Przedstawiają m.in. urzędników państwowych podczas pełnienia funkcji publicznych oraz mieszkańców biorących udział w publicznych wydarzeniach dzielnicy.

4. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie wizerunku, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

5. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych statystycznych oraz usuwaniem wizerunku na życzenie osoby zainteresowanej jest Administrator Danych Osobowych. Kontakt do Administratora Danych Osobowych e-mail admin@dom-ludowy.pl. Po otrzymaniu informacji zdjęcie zostanie niezwłocznie usunięte lub zamazany jego fragment.

6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

PRAWA AUTORSKIE

Materiały zawarte na portalu stanowią własność intelektualną ich autorów.
Jeżeli nie jest zaznaczone inaczej, powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów i zdjęć zawartych na portalu w całości lub w części, jest bez pisemnej zgody Właściciela zabronione.

W celu uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów umieszczonych w portalu prosimy o kontakt na adresem: stowarzyszenie@dom-ludowy.pl
Niezastosowanie się do powyższych zasad oznacza złamanie niniejszego regulaminu i prawa autorskiego.

Właściciel portalu publikując jakiekolwiek materiały na portalu w oparciu o informacje zamieszczane w innych źródłach zawsze podaje ich nazwy wraz z odpowiednimi linkami, celem jest promowanie serwisów powiązanych. Jeśli jakikolwiek wydawca, bądź podmiot mający prawa do materiałów, na które Wydawca się powołuje, poinformuje, że nie chce, aby Właściciel portalu powoływał się na materiały przez niego publikowane, zostaną one bezzwłocznie usunięte, Właściciel portalu nie będzie również powoływać się na nie w przyszłości.

Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w każdej chwili, informując o tym użytkowników portalu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu treści regulaminu.
Regulamin obowiązuje od 03.01.2019

© Regulamin portalu www.dom-ludowy.pl