Rada Dzielnicy

OGŁOSZENIE

Najbliższe Posiedzenie Rady Dzielnicy Białobrzegi odbędzie się 31 sierpnia 2021 r.
o godzinie 19.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wszystkich Radnych zapraszamy.

Przewodniczący Rady Dzielnicy,
Andrzej Kątny

BIEŻĄCE SPRAWY

W związku z wygaśnięciem mandatów Radnych ich kadencja zakończyła się z dniem 7 kwietnia 2024 r. Funkcję Pełnomocników obecnie pełnią byli Przewodniczący Zarządów Dzielnic i Osiedli.

Władze dzielnicy Białobrzegi

kadencja 2019-2024

Przewodniczący Rady Dzielnicy:

KĄTNY Andrzej

Z-ca Przewodniczącego Rady Dzielnicy:

ZAJDEL Wiesław

Sekretarz Rady Dzielnicy:

WIECZOREK Sebastian

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy:

WILK Andrzej

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy:

JAKÓBSKI Stanisław

Sekretarz Zarządu Dzielnicy:

KRAWCZYK Jadwiga

Członek Zarządu Dzielnicy:

WRÓBEL Stanisław

Członek Zarządu Dzielnicy:

WIECZOREK Sebastian

Pozostali Radni Rady dzielnicy Białobrzegi:

 

Findysz Czesława
Foryś Stanisław
Gaj Adam
Habrat Jacek
Machnik Eugeniusz
Socha Zdzisław
Tuleja Stanisław
Zdziarski Kazimierz

Siedziba Rady Dzielnicy

Dzielnicowy Dom Ludowy ul. Kopernika 17
wejście boczne od ulicy Kopernika
pokój na I pietrze

Andrzej Wilk

tel.: 785-101-020

Dokumenty z posiedzeń Rady Dzielnicy

Przejdź do strony

Statut

Ordynacja wyborcza

Krosno - Radni Dzielnicy Białobrzegi 2015-2019

Poprzednie Rady dzielnicy Białobrzegi

kadencji 2015-2019

Przewodniczący Rady Dzielnicy:

KĄTNY Andrzej

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy:

WILK Andrzej

Radni Rady Dzielnicy:

Findysz Czesława
Galant Tomasz
Gorczyca Leszek
Jakóbski Stanisław
Kątny Andrzej
Krawczyk Jadwiga
Lawera Bogdan
Machnik Eugeniusz
Mossor Witold
Wilk Andrzej
Wilk Paweł
Wróbel Stanisław
Zajdel Krzysztof
Zajdel Stanisław
Zajdel Wiesław

kadencji 2011-2015

Przewodniczący Rady Dzielnicy:

KRZANOWSKA-SZELC Dagmara

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy:

BARAŃSKI Tadeusz

Radni Rady Dzielnicy:

Barański Tadeusz
Bukowiec Tadeusz
Findysz Czesława
Gorczyca Grzegorz
Gorczyca Leszek
Gierlasiński Krzysztof
Grudysz Piotr
Holc Bożena
Kosieniak Włodzimierz
Krzanowska-Szelc Dagmara
Moskal Maria
Pietrzkiewicz Adam
Stachyrak Andrzej
Śnieżek Cecylia
Woźniak Magdalena

Granice Dzielnicy

DZIELNICA „BIAŁOBRZEGI”
 
obejmuje ulice:
 
NAZWA  ULICY
OBSZAR
Białobrzeska

– od skrzyżowania z ulicą Cichą do północnej granicy miasta;

Człowiekowskiego K.

– cała;

Drzymały M.

– cała;

Goszczyńskiego S.

– część od ulicy Białobrzeskiej do zachodniej granicy cmentarza Żydowskiego;

Hutnicza
– cała;
Jeleniówka
– cała;

Konopnickiej M.

– cała;

Kopernika M.

– cała;
Krakowska

– od skrzyżowania z ulicą Lewakowskiego do budynku nr 55 – strona prawa,

– od budynku nr 55 – do skrzyżowania z ulicą Malinowa Góra – obydwie strony;

Ks. Sarny Wł.
– cała;

Moniuszki St.

– cała;
Mostowa
– cała;

Opłotki

– cała;

Orzeszkowej E.

– cała;
Podkarpacka

– od działki nr 401/1(sklep) do granicy obrębu geodezyjnego Turaszówka (działka nr 384) – prawa strona;

Sąsiedzka
– cała;
Skrajna
– cała;

Szuby M.

– cała;

Ściegiennego P.

– cała;
Tysiąclecia

– od budynku nr 14a (baza PKS) do bud nr 24 przed skrzyżowaniem z ulicą Podkarpacką;

Wierzbowa
– cała;
Zaścianek
– cała;
Żwirowa
– cała.