Usuń azbest za darmo

Usuń azbest za darmo

W Krośnie po raz kolejny prowadzona będzie bezpłatna akcja usuwania azbestu. Mieszkańcom Krosna Urząd Miasta sfinansuje załadunek, transport i utylizację materiałów zawierających azbest. Będzie można…