Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy Dzielnicy Białobrzegi

Minął rok 2020, jaki był trudny wszyscy wiemy z indywidualnych doświadczeń. Ja w tej informacji pragnę podzielić się z Państwem problemami, z którymi zmagał się Zarząd i Rada Dzielnicy i dlaczego w Sprawozdaniach Rady i Zarządu dość krytycznie i pesymistycznie odnieśliśmy się do tego okresu. Pragnę poinformować, że ze sprawozdaniami można się zapoznać na stronie www.dom-ludowy.pl, oraz www.krosno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce O mieście. Jest tam dokładnie opisane to co było zaplanowane i czego nie udało się zrealizować.

Nasze oczekiwania zderzyły się z zakazami co uniemożliwiło zorganizowanie imprez jubileuszowych planowanych w DDL i plenerze. Storpedowane zostały plany inwestycyjne i remontowe, upadły z różnych względów nasze propozycje zgłoszone do realizacji z funduszu partycypacyjnego 50/50%, nie doczekały się realizacji pozycje z Budżetu Obywatelskiego 2020. Mimo naszych starań decyzje zapadające w Urzędzie Miasta, na które nie mieliśmy praktycznie wpływu były negatywne. Nasza frustracja była duża, bo w Budżecie Miasta na rok 2021 też trudno znaleźć światełko w tunelu.

Spotkanie z Panem Prezydentem Piotrem Przytockim - analiza sytuacji

Posiedzenie Zarządu Dzielnicy obradujące w poszerzonym składzie w dniu 8.01.2021r. przeanalizowało zaistniałą sytuację i w konkluzji została podjęta decyzja aby Przewodniczący Rady i Dzielnicy omówili dalszą współpracę w kontekście zaistniałej sytuacji z Prezydentem Miasta. Mimo pandemii nie możemy się zgodzić, aby powtórzył się rok 2020. Spotkanie takie dzięki przychylności Prezydenta p. Piotra Przytockiego odbyło się w dniu 12.01.2021r. Prezydentowi asystowały osoby reprezentujące Wydziały Drogownictwa i Administracji. Zostały przedstawione prawie wszystkie nurtujące nas problemy. Było to spotkanie merytoryczne i szczere. Strony przedstawiły swoje punkty widzenia. Spotkanie było protokółowane. Trudna sytuacja finansowa Budżetu Miasta i bardzo niejasna perspektywa wynikająca z COVID-19 nie może nas satysfakcjonować w perspektywie zadań na rok 2021 w dzielnicy. Na co możemy zatem realnie liczyć patrząc na  obecną rzeczywistość:

Budzet Obywatelski

Jest szansa na zrealizowanie projektów z Budżetu Obywatelskiego, które nie zostały wykonane w roku poprzednim. Asfaltowanie ścieżki wzdłuż Wisłoka wymaga nowych uzgodnień z Wodami Polskimi i gdy będą pozytywne decyzje, inwestycja będzie realizowana. Projekt „Aktywne Białobrzegi” po modyfikacjach też powinien doczekać się realizacji, ale tu znowu ma wpływ sytuacja epidemiologiczna.

Budżet partycypacyjny 50/50

Z puli budżetu partycypacyjnego 50/50% jest szansa na realizację w pierwotnej formie projektowej placu zabaw dla dzieci przy już istniejącej siłowni. Wiąże się to jednak z uzyskaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego, o które Urząd Miasta wystąpił. Będzie ta sprawa mocno przez nas pilnowana, ale procedury musi ponowie przejść. Droga boczna od ulicy Kopernika stanowi znak zapytania bo mimo, że była w budżecie roku 2020, to nie znalazła się w obecnym mimo, że pula z roku poprzedniego według Prezydenta ma nie przepaść.

Inwestycje w dzielnicy Białobrzegi

Nie znalazły się w budżecie 2021 inwestycje związane z ul. Kopernika, remontem DDL, ani remontem mostu w ciągu ul. Kopernika i ul. Drzymały. Jest projekt, jest bezdyskusyjna potrzeba, ale nie ma pieniędzy i czy się znajdą, nie wiadomo.

Obwodnica Północna

Inwestycja Obwodnicy Północnej na odcinku Krakowska - Kopernika najprawdopodobniej będzie procedowana od nowa, już po innej zmienionej trasie, mniej kolizyjnej dla mieszkańców, ale to jest melodia odległej przyszłości, a na pewno nie tej kadencji Rady Dzielnicy. Szkoda tylko, że kiedy wydawało się, że realna jest realizacja obecnej wersji wszystko upadło. Stracono mnóstwo czasu, funduszy wydanych na prace proceduralne i projektowe, które teraz trafią do archiwum. Druga część obwodnicy na odcinku Białobrzeska - Korczyńska wchodzi w fazę projektową, oby efekt końcowy był lepszy niż odcinka pierwszego.

Boisko

Prezydent przedstawił luźne sugestie, aby koncepcję boiska ze sztuczną trawą przy S.P. Nr.3 zmienić na mniej kosztowną. Tylko kiedy, jak i za ile pozostał bez odpowiedzi. Omawiana była wizja prostego boiska trawiastego z trawą naturalną (w kompleksie obok mostu przy ul. M. Konopnickiej). Mamy ustną zgodę Wód Polskich w Rzeszowie, ale możemy napotkać na trudne do przeskoczenia sprawy własnościowe.

Pytania ze sprawozdań

Uzyskałem zapewnienie, że „chyba” otrzymamy odpowiedzi na pytania postawione w imieniu mieszkańców w Sprawozdaniu Rady Dzielnicy z dnia 5.11.2020 r, do dnia 18.01.2021 takiej odpowiedzi nie uzyskałem.

Sugestie do zmian w regulaminie Budżetu Obywatelskiego

Zgłosiliśmy również sugestię, aby Dzielnica, która otrzyma z puli ogólnomiejskiej B.O. w jednym roku pełną pulę, w tej chwili jest to kwota 1.000.000 zł nie mogła jej otrzymać przynajmniej w następnym roku. Kontrowersyjne co najmniej jest zgłaszanie w jednym projekcie np. 4 zadań tak jak to miało miejsce w tym roku. Nie taka była koncepcja projektu ogólnomiejskiego. W takim przypadku tworzy się możliwość kuchennymi drzwiami wprowadzanie projektów dzielnicowych, tylko czy to jest w porządku w stosunku do innych dzielnic i osiedli. Dzielnica „Białobrzegi” o takiej kwocie może tylko pomarzyć.


Wracając do Dzielnicy, mamy odłożone uroczystości jubileuszowe związane z odsłonięciem Pomnika Poległych Białobrzeżan przy ulicy Krakowskiej oraz związane z jubileuszem Kapeli „Białobrzeżanie” postaramy się przy pierwszej nadarzającej się możliwości te plany zrealizować. Myślę, że powrócimy również po rocznej przerwie do organizacji „Biesiady Białobrzeskiej”. Po drodze jeśli będzie taka możliwość zaskoczymy Państwa jakąś niespodzianką, ale w tej chwili trudno mówić o szczegółach.

My ze swojej strony deklarujemy chęć pracy dla dobra wspólnego dzielnicy, ale czasami musimy zrozumieć szerszy interes mieszkańców Krosna. Proszę zatem o wyrozumiałość bo nasze dobre chęci nie zawsze mogą się przełożyć na efekty, które by nas i Was satysfakcjonowały.

Życzymy Państwu i Waszym Rodzinom oraz Przyjaciołom dużo zdrowia i tego aby można było wrócić do normalności w działaniu, bo obecna sytuacja bardzo nas męczy, gdy wszystko jest torpedowane sytuacją epidemiologiczną. Mam nadzieję, że podziały społeczne często za daleko idące zostaną powoli zniwelowane, bo tylko w zgodzie można budować.

Pozostaję z poważaniem
Przewodniczący Rady Dzielnicy „Białobrzegi”
Andrzej Kątny

Ilustrację do artykułu należy traktować z „przymrużeniem oka”, ale można ją również traktować poważnie, bo tak mogą wyglądać Białobrzegi, jeśli nie doczekają się realizacji długo wyczekiwanych inwestycji. A tak w ogóle miała przyciągnąć uwagę do artykułu. Udało się? 🙂