XVI Posiedzenie Rady Dzielnicy - głową muru nie przebijemy

XVI Posiedzenie Rady Dzielnicy - głową muru nie przebijemy

Budżet Obywatelski 2021

Projekt miejski – Rowerem na boisko

Projekt ogólnomiejski polegający na modernizacji boiska zakwalifikował się do kolejnego etapu. Projekt przygotowany został na kwotę 448.920 zł, jednak, aby trafił do realizacji musi uzbierać odpowiednią, czyli najlepiej największą ilość głosów. Zadanie będzie bardzo trudne, ponieważ zgłoszonych projektów jest bardzo dużo i nie brakuje takich, które wykorzystują całą pulę środków z Budżetu Obywatelskiego. Dlatego prosimy o pełną mobilizację i zachęcamy, aby wszyscy członkowie rodzin, zameldowani w Krośnie wzięli udział w głosowaniu. Można zagłosować nawet za niemowlaka. W końcu kiedyś niemowlak podrośnie i przekroczy mury Szkoły Podstawowej nr 3. Wówczas korzystać będzie z wszelkich udogodnień boiska sportowego. Nie trzeba być mieszkańcem dzielnicy Białobrzegi, aby poprzeć projekt. Z obiektu będzie mógł skorzystać każdy! Warto poprzeć tę wspaniałą inicjatywę! Zachęcajmy więc znajomych i promujmy tę potrzebną dla mieszkańców naszego miasta inicjatywę.

Projekt dzielnicowy – Położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Jeleniówka od nr 38 do nr 48.

Projekt zgłoszony przez naszego Radnego Kazimierza Zdziarskiego, dotyczącego remontu ul. Jeleniówka został odrzucony.

Projekt obejmował wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej na odcinku ok. 200m, od numeru 38 do 48. Całość odcinka drogi znajduje się na działce należącej do m. Krosna. Choć UM wykonał już w latach ubiegłych projekt i oszacował koszty, nagle inwestycja stała się niemożliwa do zrealizowania. Dowiedzieliśmy w uzasadnieniu niedopuszczenia go do głosowania, że:

Projekt ma obejmować przebudowę drogi, kanalizację deszczową, wykup gruntów niezbędnych do rozbudowy skrzyżowania. Na realizację przedmiotowego zadanie należy ogłosić przetarg na dokumentację projektową w formule zaprojektuj – wybuduj, której wykonanie przekroczy termin 1 roku. Powołano się przy tym na Paragraf 2 ust 10 pkt 4 i 8 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krosna.

Pomysłodawca nie krył oburzenia z absurdu tej sytuacji. Pytał czy 15 miesięcy (mamy dopiero październik) to za mało, aby zrealizować ww. remont? Dlaczego nigdy do tej pory nie było mowy o kanalizacji deszczowej i teraz nagle wymaga się jej zaprojektowania? Dlaczego mówi się nagle o wykupie gruntów? Emocje były bardzo duże. Pan K. Zdziarski złożył odwołanie do Pana Prezydenta P. Przytockiego w sprawie niezakwalifikowania pomysłu do kolejnego etapu w wyznaczonym 7-dniowym terminie. Czy decyzja zostanie zmieniona? Jeszcze nie wiadomo.

Projekt dzielnicowy – Dobudowa punktów świetlnych na ul. Krakowskiej

Na terenie dzielnicy Białobrzegi zgłoszony został jeszcze jeden projekt. Pomysłodawca Tomasz Zajdel z Turaszówki zgłosił budowę 5 punktów świetlnych przy ul. Krakowskiej na kwotę 38.200zł.

Jeśli nic się nie zmieni będzie to jedyny projekt z puli projektów dzielnicowych, dopuszczony do głosowania.

Nasza dzielnica niestety nie ma szczęścia do projektów z puli Budżetu Obywatelskiego. Udział w kolejnych edycjach budżetu można podsumować powiedzeniem:

„Głową muru nie przebijemy”

Wiemy, jak wyglądał Budżet w 2019 roku – pisaliśmy o tym tutaj.
Projekty na rok 2020 wciąż czekają na realizację. Szczególnie liczyliśmy na to, że nakładka na ścieżce wzdłuż Wisłoka zrealizowana zostanie jeszcze w tym roku, ze względu na to, że ścieżka niszczeje. Wydawało się, że w tym roku remont ul. Jeleniówka to “pewniak” w edycji 2021, a przegłosowanie projektu to czysta formalność. A tu znów rozczarowanie.

Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy przedstawił kilka tematów. Były to:

– Brak jest odpowiedzi na pismo w sprawie Funduszu Obywatelskiego, jednak wiadomo, że Fundusz w końcu został odblokowany. Nałożenie nakładki bitumicznej wzdłuż Wisłoka miało zostać zrealizowane w tym roku. Z Powodu pandemii niestety wstrzymano realizację zadania. Po odblokowaniu środków w końcu coś powinno ruszyć, ale brak jest konkretów. Realizacja jest w gestii Wydziału Drogownictwa i wszyscy czekają na pozytywny ruch Pani Naczelnik – mieszkanki naszej dzielnicy.

– temat termomodernizacji oraz modernizacji sieci elektrycznej w DDL wciąż nie doczekał się realizacji. W nowym roku trzeba ponownie wnioskować o przyznanie środków na ten cel. To samo dotyczy remontu ul. Kopernika

Spotkanie mieszkańców z Wydziałem Geodezji w DDL

30 września odbyło się spotkanie w sprawie uregulowania przebiegu ścieżki wzdłuż Wisłoka zwanej ul. Skrajną. Dowiedzieliśmy się, że wyprostowanie tych spraw będzie bardzo trudne, ponieważ mieszkańcy musieliby mieć najpierw wyprostowane sprawy spadkowe. Przebieg ulicy na mapie, którą przedstawił Pan Mokrzycki, a faktyczny przebieg ścieżki, nie pokrywają się. Do tego uregulowanie kwestii granic spoczywałoby na mieszkańcach, za co musieli zapłacić z własnej kieszeni. Na spotkaniu pojawiły się głosy, że mieszkańcy nigdy nie otrzymali odszkodowań za zabrane działki, którymi przebiega ścieżka oraz, że ścieżka nie jest własnością miasta, a miasto jest jedynie zarządcą. Sprawy te nigdy nie zostały uregulowane do końca, co skutkuje efektem takim, że wszelkie roszczenia mieszkańcy muszą wnosić indywidualnie.

Zaproponowana przez Wydział Geodezji granica rzeki przebiegać ma po szczycie skarpy. Oznacza to, że po raz kolejny wchodzi się w prywatne grunty, ponieważ wg. prawa należy od granicy pozostawić 1,5 metra odstępu, aby umożliwić każdemu dostęp do rzeki. Radny S. Wieczorek prosił, aby zmienić proponowany przebieg granicy i przenieść, go bliżej faktycznego koryta rzeki, aby mieszkańcy znów nie byli stroną pokrzywdzoną. Wody Polskie otrzymały już jednak propozycję uregulowania granic do zaopiniowania w wersji niekorzystnej dla mieszkańców.

Wizja lokalna naszych Radnych w terenie stwierdziła niezgodność przebiegu ścieżki z mapami, brak jest również ciągłości ścieżki w okolicach ul. Opłotki. Stwierdzono jednak, że ze ścieżki się korzysta (np. młodzież wracająca ze szkoły), a na ścieżce generalnie nie ma przeszkód (poza małymi wyjątkami) by ją pokonać. Dzięki pobliskim mieszkańcom jest wykoszona i da się nią bez problemu przejść.

Przewodniczący Zarządu A. Wilk podsumował, że przy stopniu trudności jaki dotyczy tej sprawy, prawdopodobnie wszystko pozostanie tak, jak jest. Dla miasta jest to sprawa nieistotna, niemniej Przewodniczący Zarządu chciałby konkretnie wiedzieć, którędy ścieżka faktycznie powinna przebiegać, aby móc wskazać, które miejsca należy kosić do celów rekreacyjnych.

Ścieżka przy ul. Skrajnej to jednak nie jedyna zaniedbana przez miasto działka w tym rejonie. Pan Andrzej Wilk zauważył, że równoległa droga do ul. Zaścianek oraz droga łącząca ul. Kopernika z ul. Skrajną za DDL również należą do tych zapomnianych przez miasto. Choć są to grunty należące do miasta, w większości są całkowicie zaniedbane od bardzo wielu lat.

Zaniedbane drogi w okolicy ul. Skrajnej, należące do m. Krosno.

Bieżące informacje o aktualnościach związanych z jubileuszem kapeli

Andrzej Kątny przedstawił informację, co udało się już przygotować w związku z obchodami Jubileuszu 35-lecia Kapeli Ludowej Białobrzeżanie, którą tworzyło łącznie, aż 40 muzyków i wokalistek. Ustalona została data uroczystości w RCKP: 19 listopada (czwartek), na godz. 18.00. W trakcie gali, Pani Dyrektor wręczy m.in. dyplomy dla byłych i obecnych członków Kapeli Ludowej. Scenariusz uroczystości jest wstępnie ustalany. Przygotowany został również folder w formie książeczki podsumowujący 35-lecie Kapeli (do tej pory Kapela nigdy nie miała wydanego tego typu materiału).

Projekt przygotował Sebastian Wieczorek, który przygotuje również zaproszenia. Druk sfinansuje RCKP. Materiały drukowane będą w drukarni na Białobrzegach. Radny K. Zdziarski przygotował również piękne, szklane, pamiątkowe puchary na tę okoliczność.

100-lecie pomnika przy ul. Krakowskiej

Uroczystości planowane są na dzień 10 listopada 2020 r. Msza za poległych, a uczczonych pomnikiem, planowana jest na godzinę 18.00. Po tej mszy planowana jest realizacja krótkiego programu muzycznego w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego, nawiązującego do zrywów niepodległościowych, a ściślej do Konfederacji Barskiej. Czas trwania 1 godzina. Szczegóły będą ustalane z Ks. Proboszczem.

Poszukiwane jest zdjęcie z czasu powstania pomnika. Było wykorzystywane co najmniej dwukrotnie w Piśmie Białobrzeskim. Jeśli ktoś posiada w swoich zbiorach prosimy o udostępnienie w celu wykonania cyfrowej kopii.

Izba Pamięci

Przewodniczący Dzielnicy Andrzej Wilk pragnie w DDL założyć Izbę Pamięci. Wszelkie materiały, zdjęcia, dokumenty, które chcieliby Państwo udostępnić dla przyszłych pokoleń prosimy kierować do Pana A. Wilka. W trakcie ważnych wydarzeń będą prezentowane m.in. w gablotach w DDL. Materiały przechowywane mają być w szafie pancernej, aby były bezpieczne.

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

Poszukiwana jest zaginiona Kronika Białobrzeska, która zaginęła jakiś czas temu. Ktokolwiek wie, gdzie się znajduje, prosimy o informację lub jej zwrot.

LED-owe oświetlenie i gałęzie

Poruszony został temat zgłoszony przez mieszkankę dzielnicy, że wraz z modernizacją oświetlenia na LED-owe powinno iść w parze przycinanie gałęzi drzew nad pasem drogowym (nad chodnikiem i ulicą). Obecnie co najmniej jedna z latarni oświetla korony drzew oraz pole uprawne, natomiast rzucany przez gałęzie cień skutecznie zacienia chodnik i spory fragment ulicy. Można np. wdepnąć w psie odchody lub potknąć się na nierównościach chodnika. Kolejny raz pojawia się pytanie – Czy w Krośnie naprawdę nie ma służb, które mogłyby przyciąć i uprzątnąć gałęzie znajdujące się nad chodnikami i ulicami?

Gimnastyka dla Pań

Od wtorku 13 października o godzinie 17.00 ruszają zajęcia z Gimnastyki dla Pań.

Sekretarz Rady Dzielnicy,
Sebastian Wieczorek