Dyskusja na temat: Budżet Obywatelski

Dyskusja na temat: Budżet Obywatelski

Minęły 3 lata od podjęcia przez Radę Miasta Krosna Uchwały nr. LX/1383/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Miasta Krosna. Uchwała ta dała w pewnym sensie mieszkańcom możliwość dysponowania częścią budżetu miasta. Mieszkańcy mogą więc zgłaszać własne pomysły, które po uzyskaniu odpowiedniego poziomu poparcia społecznego mają szansę zostać zrealizowane. Idea bardzo dobra – na papierze czy na łamach stron internetowych. Mój gość Pan Andrzej Kątny, postara się dziś przybliżyć Państwu te kwestie, które kryją się „pod warstwą pudru”. Z perspektywy naszej dzielnicy efekty końcowe Budżetu Obywatelskiego prezentują się po prostu słabo. Po tym wstępie oddaję głos mojemu rozmówcy.

Sebastian Wieczorek Sekretarz Rady Dzielnicy:
Jak z perspektywy tych trzech lat oceni pan funkcjonowanie budżetu przez pryzmat Dzielnicy „Białobrzegi”.

Andrzej Kątny Przewodniczący Rady Dzielnicy „Białobrzegi”:
Idea wprowadzenia koncepcji budżetu była według mnie słusznym projektem,  ale były oczywiście głosy mniej przychylne. Budżet miał zaktywizować mieszkańców do poprawienia swojej okolicy przez zgłaszanie projektów niezauważonych lub pomijanych przez brak funduszy. Mówię oczywiście o projektach dzielnicowych. Na 12 jednostek pomocniczych miasto miało wygospodarować 1000000 zł podzielonych według przygotowanego klucza.

S.W.: Była też wygospodarowana z budżetu miasta taka sama kwota 1000000 zł na ogólnomiejskie cele zgłaszane przez mieszkańców.

A.K.: Tak było i tak jest, problem w tym, że mimo możliwości zgłaszania nieograniczonej ilości propozycji przez mieszkańców dzielnic i osiedli, propozycje z dzielnic takich jak Nasza mają ogromne trudności w konfrontacji z dzielnicami bardziej atrakcyjnymi urbanistycznie z większą ilością mieszkańców.

S.W.: Może więcej szczegółów zechciałby pan przybliżyć mniej zorientowanym mieszkańcom.

A.K.: Przez ostatnie dwie edycje Budżetu Obywatelskiego zgłaszany był w tej formule projekt modernizacji zdewastowanego boiska ze sztuczną trawą przy S. P. Nr 3. Bardzo potrzebna inwestycja, dobrze dopracowana koncepcja zmiany funkcjonalności na bardziej uniwersalną. Inwestycja potrzebna, której nie można odkładać w czasie. Boisko jest ogólnodostępne, tętni życiem od rana do wieczora i co z tego?

S.W.: To dlaczego zadanie nie doczeka się realizacji ?

A.K.: Mimo że projekt uzyskał wymaganą do kwalifikacji ilość głosów i spełniał wszystkie inne wymogi formalne nie został zakwalifikowany do realizacji. Przy obecnym regulaminie wygrał ten projekt który uzyskał największa ilość głosów, jeśli do tego koszt szacunkowy to 995700 zł, to tylko to zadanie zostało zakwalifikowane do realizacji w 2021 r.

S.W.: Czyli przy tym regulaminie będzie trudno przeforsować projekty z  naszego terenu?

A.K.: Powiem tak, faktycznie przy tym regulaminie, będzie to prawie niemożliwe. Czynimy co prawda próby sygnalizowania problemu, tylko czy to coś da? Czas pokaże.

S.W.: To może ten zwycięski projekt ogólnomiejski rzeczywiście zasługuje na tak duże dofinansowanie, przecież mieszkańcy Białobrzeg też będą z niego korzystać?

A.K.: Odczuwam nutę sarkazmu, dlatego wyłuszczę dlaczego to tak nie działa. Projekt „Ponad granicami – współpraca szansą na rozwój” został zgłoszony przez dwie dzielnice Turaszówkę i Polankę, ale nawet nie to budzi moje największe zastrzeżenia.

Projekt został zbudowany z 4 różnych zadań, tak aby koszt całego zadania wyniósł prawie milion złotych. Dodając do tego dużo większe możliwości zebrania potrzebnych głosów poparcia – został zwycięzcą. Zgarnął całą pulę, a dla innych nie zostało nic.

S.W.: Projekt ogólnomiejski składa się z 4 zadań?

A.K.: To budzi we mnie największą  frustrację, myślałem że to ma być  zielone światło dla projektów dużych, ale pojedynczych, takich których nie da się wykonać z budżetu dzielnicowego. Można  by wtedy obdzielić tym milionem np. dwa lub trzy zadania z kilku dzielnic. W tym projekcie mamy natomiast ważne, ale głównie dla tych dwóch dzielnic zadania. Chyba znowu kłania się furtka, a może nawet furta w regulaminie.

S.W.: Może dla mieszkańców mniej bacznie śledzących wydarzenia lokalne, przedstawi pan te zadania.

A.K.: Zrobię to niechętnie, ale bardzo proszę:

      • Chodnik przy ul. Rzeszowskiej – remont ciągu pieszo-rowerowego 565 mb., remont chodnika 620 mb.
      • Musical AtoMY
      • Doposażenie mini placu zabaw w parku za D.D.L. Polanka.
      • Modernizacja budynku i zakup wyposażenia dla O.S.P. – Turaszówka.

S.W.: To my jako dzielnica o takich inwestycjach możemy tylko pomarzyć.

A.K.: Jeśli nic się nie zmieni w dystrybuowaniu funduszy z budżetu obywatelskiego to pewnie tak.

S.W.: To może w projektach dzielnicowych mieliśmy więcej do powiedzenia.

A.K.: Wydaje mi się, że robiliśmy to co do nas należało, z przykrością muszę jednak stwierdzić, że brak było zgłoszeń od mieszkańców z poza rady, a taka była idea  budżetu obywatelskiego dla dzielnic i osiedli.

S.W.: Ale przecież nie było tak, że z dzielnicy nie były zgłaszane wnioski.

A.K.: Były, ale tak się składa, że zgłaszały je osoby które są jednocześnie radnymi dzielnicy i zgodnie z regulaminem składały je jako mieszkańcy. Nie mogliśmy pozwolić sobie już na starcie tracić szansy na 120000 zł, a tyle według klucza dostajemy jako dzielnica. Jak czas pokazał są to czasem pieniądze wirtualne.

S.W.: Czyli dzielnica otrzymała jakiś zastrzyk i coś jednak z tego budżetu dostaliśmy.

A.K. Dobrze powiedziane – coś. Z klucza mogło być  za trzy lata 360000 zł.

S.W.: A było?

A.K.: W tym momencie to bardziej możemy mówić o kroplówce, bo jest to kwota 36500 z pierwszego rozdania na sprzęt ochrony osobistej dla O.S.P. Białobrzegi.

Jest szansa na zawieszone środki z roku poprzedniego (COVIDOWE) na położenie nakładki asfaltowej lub betonowej na ścieżce nad rzeką Wisłok 70200 zł i jeszcze  bardziej zagrożone wydatki w kwocie 40000 zł przeznaczone na projekt „Aktywne Białobrzegi” torpedowany w dalszym ciągu przez COVID-19. Nie wypada mi w tym miejscu nie zaznaczyć, że jest to projekt zgłoszony przez mojego miłego interlokutora. Z kronikarskiego obowiązku stwierdzę, że zgłoszony został dla nas kontrowersyjny temat „Budowy punktów świetlnych” przy ul. Krakowskiej, który według nas powinien być zrealizowany w ramach modernizacji oświetlenia w całym mieście Krośnie.

S.W.: Liczę szybko w pamięci i nijak nie wychodzi 360000 zł.

A.K.: Bo to jest kwota do zdobycia teoretycznie, a nieprzewidywalna czasami rzeczywistość potrafi nieprzyjemnie zaskoczyć.

S.W.: Zatem proszę znowu o więcej szczegółów.

A.K. Przedstawię może dwie sprawy, które musieliśmy zaakceptować mimo, że się z nimi nie zgadzaliśmy. Pierwsza dotyczyła realizacji projektu „Oświetlenie  z monitoringiem parkingu przy ul. Białobrzeskiej 133 składanego przez Stowarzyszenie Ogród Działkowy „Zacisze”. Parking oprócz tego, że jest usytuowany na terenie dzielnicy nie służy naszym mieszkańcom, ale wykorzystać miał naszą pulą przydzieloną dla dzielnicy.

S.W.: To trzeba było protestować. Chyba powinien to być projekt ogólnomiejski.

A.K.: Tak zrobiliśmy. Oficjalnie zgłoszone odwołanie jednogłośnie przyjęte przez Radę Dzielnicy zostało skwitowane stwierdzeniem cytuję:

„pismo złożone zostało przez podmiot nieuprawniony do skutecznego złożenia odwołania, co oznacza, że pismo to nie podlega ocenie przez Radę Budżetu Obywatelskiego i podlega odrzuceniu z uwagi na niespełnienie wymogów regulaminu” koniec cytatu.

Wiemy od tego czasu gdzie nasze miejsce w szeregu i się nie wychylamy.

S.W.: Zabrzmiało to nieprzyjemnie, a drugi  przypadek.

A.K.: To przypadek z tegorocznej edycji budżetu. Mieszkaniec dzielnicy zgłosił wniosek na „Położenie nakładki asfaltowej na odcinku ul. Jeleniówka nr 38 – nr 48. Szacowany koszt inwestycji to 100000 zł. Był to nasz 100% pewniak, bo wszystko było wcześniej przygotowane przez Wydział Drogownictwa, jedynym problemem miał być brak pieniędzy na jego wykonanie. Po uzgodnieniu z nami wyraziliśmy zgodę nie składając innych wniosków, aby te pieniądze dla dzielnicy w pełni pokryły koszty i rozwiązały jeden problem w tej jakże zaniedbanej części dzielnicy. Projekt został przyjęty, ale później bez żadnej konsultacji został odrzucony w ostatnim dniu weryfikacji, nie pozostawiając nam żadnego pola manewru. Odwołanie wnioskodawcy nic nie dało.

S.W.: A przecież te 100000 zł się nam podobno należały.

A.K. I co z tego, podobno wszystko zgodnie z regulaminem, a że logiki brak, to trudno. Mówiłem wcześniej, że są to pieniądze teoretyczne. Bardzo ładnie wyglądają na początku edycji każdego budżetu, ale nikt nie przedstawia jak to się ma na podsumowaniu danej edycji, a były by to ciekawe dane.

S.W.: To może warto by się  było przyjrzeć regulaminowi i wprowadzić korekty.

A.K.: Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że my sugerujemy cokolwiek, ale wpływu na wprowadzenie konkretnych zmian nie mamy.

S.W.: Przygotowując się do wywiadu znalazłem paragrafy które dają duże kompetencje Radzie Budżetu Obywatelskiego. Czy braliście panowie przewodniczący udział jako konsultujący w tematach dotyczących dzielnicy.

A.K.: Nie chcę cytować regulaminu, ale nie ma tam miejsca dla Zarządu lub Radnych dzielnicy. Jest natomiast znowu teoretyczna możliwość być okazjonalnie członkiem R.B.O. jako mieszkaniec Krosna. Z mojej wiedzy wynika, że raczej nikt z dzielnicy nie był proszony do udziału w posiedzeniach  w/w gremium w sprawach związanych z wnioskami z dzielnicy.

S.W.: Dziękuję za tak szczegółowe przybliżenie nam praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu Budżetu Obywatelskiego w Krośnie z punktu widzenia Przewodniczącego Rady Dzielnicy „Białobrzegi”

A.K.: Dziękuję za możliwość podzielenia się z mieszkańcami moją skromną wiedzą i jestem do dyspozycji w każdym temacie związanym z pracą Rady Dzielnicy w najbliższej nawet przyszłości.

Dziś moim rozmówcą był Przewodniczący Rady Dzielnicy, Pan Andrzej Kątny. Bardzo dziękuję za przybliżenie mieszkańcom kwestii Budżetu Obywatelskiego, a w szczególności jego wad wynikających z takiej, a nie innej formy regulaminu. Regulaminu, który wypacza całokształt idei jaka przyświeca Budżetowi Obywatelskiemu. Liczymy na to, że dzięki otwartej dyskusji uda się dopracować go w taki sposób, aby w przyszłości był bardziej sprawiedliwy, a decyzje podejmowane przez ciało jakim jest Rada Budżetu Obywatelskiego nie budziły więcej kontrowersji. Zarząd Dzielnicy Białobrzegi na ostatnim posiedzeniu przygotował szereg punktów, które warto by rozważyć dopracowując regulamin. Czy nasz głos zostanie wysłuchany, dopiero zobaczymy za kilka miesięcy.

Sebastian Wieczorek

Mamy nadzieję, że taka forma wywiadu przypadnie Państwu do gustu. Być może macie Państwo własne pytania do naszych Radnych. Czekamy na Państwa pytania.

Adres mailowy: kontakt@dom-ludowy.pl lub przez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.

Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy Dzielnicy Białobrzegi

Minął rok 2020, jaki był trudny wszyscy wiemy z indywidualnych doświadczeń. Ja w tej informacji pragnę podzielić się z Państwem problemami, z którymi zmagał się Zarząd i Rada Dzielnicy i dlaczego w Sprawozdaniach Rady i Zarządu dość krytycznie i pesymistycznie odnieśliśmy się do tego okresu. Pragnę poinformować, że ze sprawozdaniami można się zapoznać na stronie www.dom-ludowy.pl, oraz www.krosno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce O mieście. Jest tam dokładnie opisane to co było zaplanowane i czego nie udało się zrealizować.

Nasze oczekiwania zderzyły się z zakazami co uniemożliwiło zorganizowanie imprez jubileuszowych planowanych w DDL i plenerze. Storpedowane zostały plany inwestycyjne i remontowe, upadły z różnych względów nasze propozycje zgłoszone do realizacji z funduszu partycypacyjnego 50/50%, nie doczekały się realizacji pozycje z Budżetu Obywatelskiego 2020. Mimo naszych starań decyzje zapadające w Urzędzie Miasta, na które nie mieliśmy praktycznie wpływu były negatywne. Nasza frustracja była duża, bo w Budżecie Miasta na rok 2021 też trudno znaleźć światełko w tunelu.

Spotkanie z Panem Prezydentem Piotrem Przytockim - analiza sytuacji

Posiedzenie Zarządu Dzielnicy obradujące w poszerzonym składzie w dniu 8.01.2021r. przeanalizowało zaistniałą sytuację i w konkluzji została podjęta decyzja aby Przewodniczący Rady i Dzielnicy omówili dalszą współpracę w kontekście zaistniałej sytuacji z Prezydentem Miasta. Mimo pandemii nie możemy się zgodzić, aby powtórzył się rok 2020. Spotkanie takie dzięki przychylności Prezydenta p. Piotra Przytockiego odbyło się w dniu 12.01.2021r. Prezydentowi asystowały osoby reprezentujące Wydziały Drogownictwa i Administracji. Zostały przedstawione prawie wszystkie nurtujące nas problemy. Było to spotkanie merytoryczne i szczere. Strony przedstawiły swoje punkty widzenia. Spotkanie było protokółowane. Trudna sytuacja finansowa Budżetu Miasta i bardzo niejasna perspektywa wynikająca z COVID-19 nie może nas satysfakcjonować w perspektywie zadań na rok 2021 w dzielnicy. Na co możemy zatem realnie liczyć patrząc na  obecną rzeczywistość:

Budzet Obywatelski

Jest szansa na zrealizowanie projektów z Budżetu Obywatelskiego, które nie zostały wykonane w roku poprzednim. Asfaltowanie ścieżki wzdłuż Wisłoka wymaga nowych uzgodnień z Wodami Polskimi i gdy będą pozytywne decyzje, inwestycja będzie realizowana. Projekt „Aktywne Białobrzegi” po modyfikacjach też powinien doczekać się realizacji, ale tu znowu ma wpływ sytuacja epidemiologiczna.

Budżet partycypacyjny 50/50

Z puli budżetu partycypacyjnego 50/50% jest szansa na realizację w pierwotnej formie projektowej placu zabaw dla dzieci przy już istniejącej siłowni. Wiąże się to jednak z uzyskaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego, o które Urząd Miasta wystąpił. Będzie ta sprawa mocno przez nas pilnowana, ale procedury musi ponowie przejść. Droga boczna od ulicy Kopernika stanowi znak zapytania bo mimo, że była w budżecie roku 2020, to nie znalazła się w obecnym mimo, że pula z roku poprzedniego według Prezydenta ma nie przepaść.

Inwestycje w dzielnicy Białobrzegi

Nie znalazły się w budżecie 2021 inwestycje związane z ul. Kopernika, remontem DDL, ani remontem mostu w ciągu ul. Kopernika i ul. Drzymały. Jest projekt, jest bezdyskusyjna potrzeba, ale nie ma pieniędzy i czy się znajdą, nie wiadomo.

Obwodnica Północna

Inwestycja Obwodnicy Północnej na odcinku Krakowska - Kopernika najprawdopodobniej będzie procedowana od nowa, już po innej zmienionej trasie, mniej kolizyjnej dla mieszkańców, ale to jest melodia odległej przyszłości, a na pewno nie tej kadencji Rady Dzielnicy. Szkoda tylko, że kiedy wydawało się, że realna jest realizacja obecnej wersji wszystko upadło. Stracono mnóstwo czasu, funduszy wydanych na prace proceduralne i projektowe, które teraz trafią do archiwum. Druga część obwodnicy na odcinku Białobrzeska - Korczyńska wchodzi w fazę projektową, oby efekt końcowy był lepszy niż odcinka pierwszego.

Boisko

Prezydent przedstawił luźne sugestie, aby koncepcję boiska ze sztuczną trawą przy S.P. Nr.3 zmienić na mniej kosztowną. Tylko kiedy, jak i za ile pozostał bez odpowiedzi. Omawiana była wizja prostego boiska trawiastego z trawą naturalną (w kompleksie obok mostu przy ul. M. Konopnickiej). Mamy ustną zgodę Wód Polskich w Rzeszowie, ale możemy napotkać na trudne do przeskoczenia sprawy własnościowe.

Pytania ze sprawozdań

Uzyskałem zapewnienie, że „chyba” otrzymamy odpowiedzi na pytania postawione w imieniu mieszkańców w Sprawozdaniu Rady Dzielnicy z dnia 5.11.2020 r, do dnia 18.01.2021 takiej odpowiedzi nie uzyskałem.

Sugestie do zmian w regulaminie Budżetu Obywatelskiego

Zgłosiliśmy również sugestię, aby Dzielnica, która otrzyma z puli ogólnomiejskiej B.O. w jednym roku pełną pulę, w tej chwili jest to kwota 1.000.000 zł nie mogła jej otrzymać przynajmniej w następnym roku. Kontrowersyjne co najmniej jest zgłaszanie w jednym projekcie np. 4 zadań tak jak to miało miejsce w tym roku. Nie taka była koncepcja projektu ogólnomiejskiego. W takim przypadku tworzy się możliwość kuchennymi drzwiami wprowadzanie projektów dzielnicowych, tylko czy to jest w porządku w stosunku do innych dzielnic i osiedli. Dzielnica „Białobrzegi” o takiej kwocie może tylko pomarzyć.


Wracając do Dzielnicy, mamy odłożone uroczystości jubileuszowe związane z odsłonięciem Pomnika Poległych Białobrzeżan przy ulicy Krakowskiej oraz związane z jubileuszem Kapeli „Białobrzeżanie” postaramy się przy pierwszej nadarzającej się możliwości te plany zrealizować. Myślę, że powrócimy również po rocznej przerwie do organizacji „Biesiady Białobrzeskiej”. Po drodze jeśli będzie taka możliwość zaskoczymy Państwa jakąś niespodzianką, ale w tej chwili trudno mówić o szczegółach.

My ze swojej strony deklarujemy chęć pracy dla dobra wspólnego dzielnicy, ale czasami musimy zrozumieć szerszy interes mieszkańców Krosna. Proszę zatem o wyrozumiałość bo nasze dobre chęci nie zawsze mogą się przełożyć na efekty, które by nas i Was satysfakcjonowały.

Życzymy Państwu i Waszym Rodzinom oraz Przyjaciołom dużo zdrowia i tego aby można było wrócić do normalności w działaniu, bo obecna sytuacja bardzo nas męczy, gdy wszystko jest torpedowane sytuacją epidemiologiczną. Mam nadzieję, że podziały społeczne często za daleko idące zostaną powoli zniwelowane, bo tylko w zgodzie można budować.

Pozostaję z poważaniem
Przewodniczący Rady Dzielnicy „Białobrzegi”
Andrzej Kątny

Ilustrację do artykułu należy traktować z „przymrużeniem oka”, ale można ją również traktować poważnie, bo tak mogą wyglądać Białobrzegi, jeśli nie doczekają się realizacji długo wyczekiwanych inwestycji. A tak w ogóle miała przyciągnąć uwagę do artykułu. Udało się? 🙂

XV posiedzenie Rady Dzielnicy

XV posiedzenie Rady Dzielnicy

Ostatnie posiedzenie Rady Dzielnicy miało miejsce 8 września 2020 roku. Poruszanych było na nim wiele ważnych kwestii dla mieszkańców naszej Dzielnicy i Miasta. Było o nowej edycji Budżetu Obywatelskiego, o ustaleniu granic wzdłuż Wisłoka i ustalenia przebiegu ul. Skrajnej, dyskutowaliśmy o kolejnej podwyżce opłaty za śmieci. Przygotowujemy się również do Jubileuszu 35-lecia Kapeli Ludowej „Białobrzeżanie”.

Budżet Obywatelski 2021

Projekt ogólnomiejski – modernizacja boiska przy szkole Podstawowej nr 3.

Mieliśmy przyjemność gościć Panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 i Panią Przewodniczącą Rady Rodziców. W pierwszej kolejności Pani Dyrektor podziękowała za otwartość i przychylność ze strony Rady Dzielnicy oraz chęć współpracy. Przedstawiony projekt jest kopią tego z ubiegłego roku i ma polegać na stworzeniu boiska wielofunkcyjnego. Obejmuje on m.in.:

 • utylizację starej nawierzchni boiska. Jest to bardzo kosztowny element modernizacji boiska.
 • nałożenie nowej nawierzchni i namalowanie linii
 • zakup i montaż 4 koszy do koszykówki oraz 2 słupków do siatkówki
 • zakup i montaż 2 stolików do gry w szachy
 • krzesełka stanowiące trybuny
 • 2 kosze na śmieci
 • stojaki na rowery wraz ze stacją pompowania rowerów
 • oświetlenie i monitoring
 • nasadzenie drzewek i krzewów
Projekt został przydzielony do grupy projektów ogólnomiejskich, ponieważ wartość przekracza przydzielone 120.000 zł dla dzielnicy Białobrzegi oraz dlatego, że remontowany obiekt jakim jest przyszkolne boisko jest obiektem ogólnodostępnym. Oznacza to, że każdy mieszkaniec miasta może z niego skorzystać stosując się do regulaminu.
 

Projekt dzielnicowy – remont ul. Jeleniówka.

Radny Kazimierz Zdziarski złożył projekt na realizację remontu drogi Jeleniówka. Jest to droga, o której remont walczą od 15 lat okoliczni mieszkańcy. Został już opracowany kosztorys na kwotę 100.000 zł i na taką kwotę została oszacowana realizacja z puli przyznanej na dzielnicę.

Obydwa pomysły zyskały jednogłośnie poparcie Radnych.

Jeśli nic się nie zmieni nasza dzielnica wystartuje z dwoma projektami – jednym ogólnomiejskim i jednym dzielnicowym. Pozyskane głosy pozwolą na realizację przynajmniej jednego z tych projektów. Zdobycie głosów dla drugiego zadania będzie wymagało bardzo dużej mobilizacji mieszkańców. Przy braku konkurencyjnych projektów w ramach dzielnicy teoretycznie osiągalne jest wykonanie obydwu zadań.

Budżet Obywatelski 2020

Jak wiemy, żaden z projektów nie został jeszcze zrealizowany. Przewodniczący Zarządu A. Wilk wystosował pismo do Pana Prezydenta w którym zadał pytanie kiedy inwestycja zostanie zrealizowana. Pan Prezydent nie zdążył jeszcze na nie odpisać. W piśmie tym, Pan A. Wilk prosił również możliwie najszybsze przystąpienie do nałożenia warstwy bitumicznej na utwardzonej ścieżce, ponieważ kamienie, którymi utwardzono ścieżkę obluzowują się i obsypują. Ścieżka więc niszczeje i niewskazane jest odkładanie w czasie tej inwestycji.

Projekt „Aktywne Białobrzegi” został również przełożony ze względu na pandemię i trudny okres dla budżetu miasta na późniejszy czas. Prawdopodobnie zostanie zrealizowany w przyszłym roku, ale szczegółów nie znamy.

Uregulowanie spraw granicy na rzece Wisłok wzdłuż teoretycznej ul. Skrajnej

Jest szansa na uregulowanie granic wzdłuż rzeki Wisłok. Przewodniczące Zarządu Andrzej Wilk zwrócił się do Wydziału Geodezji w sprawie wyznaczenia granic, którędy przebiega ścieżka zwana ul. Skrajną. Określenie granic miało na celu m.in. wyznaczenie jej po to, aby ścieżkę móc kosić. Wydział Geodezji niestety nie wyznaczył w terenie, którędy ścieżka faktycznie powinna przebiegać, natomiast opracował mapy z propozycją wyznaczenia nowego brzegu rzeki, czym zaskoczył Przewodniczącego Zarządu. Nowa granica rzeki wchodzi na grunty Urzędu Miasta i działki prywatne. Granicę poprowadzono po najwyższych krawędziach skarp.

Kwestia uregulowania granic i aktualizacji map spoczywa na Prezydencie Miasta Krosna. Miasto wychodzi z propozycją, aby te kwestie uregulować wspólnie z mieszkańcami, którym regulacja brzegów przesunęła granicę, przez co stracili część gruntów. Takie rozwiązanie ma być zrealizowane wspólnie dzieląc się kosztami. Szczegóły poznamy na spotkaniu 29 września.

Zmiany te, to obosieczny miecz

Wraz z wyznaczeniem granic Wisłoka podjęte mają zostać działania w kwestii wyznaczenia nowego przebiegu ścieżki. Ponieważ linia brzegowa ma zostać przeniesiona na wysokość grzbietu skarp, oznacza to, że kolejne metry należałoby zabrać mieszkańcom na wydzielenie „ulicy”. Wiązałoby się to z przesunięciem również ich ogrodzeń i zajęciem części, już i tak pomniejszonych działek. Brak możliwości wyznaczenia nowego śladu ul. Skrajnej, w przypadku, gdy mieszkańcy się na to nie zgodzą, może być argumentem do usunięcia ulicy z map Krosna. W trakcie posiedzenia Rady pojawiły się głosy, że skoro nie ma faktycznej ulicy, to nie powinno być adresów przy tej ulicy. Kwestie te nie były wcześniej konsultowane z zainteresowanymi mieszkańcami, chociaż skutki i związane z tym niedogodności są dla nich dalekosiężne.

Aby poprzeć argument o skutkach związanych z aktualizacją danych adresowych przedstawiamy listę instytucji i dokumentów o których warto pamiętać aktualizując dane w związku ze zmianą adresu zamieszkania.

Jubileusz 35-lecia Kapeli Ludowej „Białobrzeżanie”

Rozpoczęliśmy działania zmierzające do organizacji Jubileuszu 35-lecia istnienia Kapeli. Chcemy to zrobić z rozmachem. Osobą, która podjęła się tego zadania jest Przewodniczący Rady – Pan Andrzej Kątny. Szczegóły poznamy już niedługo. Obchody jubileuszowe planowane są na listopad.

Sekretarz Rady
Sebastian Wieczorek

Upamiętniliśmy Święto 3 Maja

Upamiętniliśmy Święto 3 Maja

W 229. rocznicę Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi” i Rady Dzielnicy złożyli symboliczne kwiaty pod białobrzeskim pomnikiem na ul. Krakowskiej.

Uchwalona wówczas konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą regulującą organizację władz, prawa i obowiązki obywateli. Jej celem było ratowanie Rzeczypospolitej po I rozbiorze przeprowadzonym przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


Najważniejsze zapisy Konstytucji to:

 • W pierwszych zdaniach dokumentu podkreślano jedność państwa, czego wyrazem miał być jeden rząd, skarb i armia.
 • Artykuł pierwszy potwierdzał dominującą rolę religii katolickiej.
 • W drugim zaakcentowano pozycję szlachty gwarantując jej przyznane dawniej przywileje.
 • Artykuł czwarty utrzymywał poddaństwo chłopów wobec szlachty, przyjmując jednak włościan „pod opiekę prawa i rządu krajowego”.
 • Ustanowienie trójpodziału władzy.
 • Funkcję ustawodawczą miał stanowić dwuizbowy parlament składający się z Sejmu i Senatu.
 • Funkcję wykonawczą miał stanowić król i odpowiedzialny przed Sejmem Rząd.
 • Rolę sądowniczą powierzono niezależnym trybunałom.
 • Wprowadzono tron dziedziczny, likwidując wolną elekcję.
 • Ostatni artykuł poświęcono „sile zbrojnej narodowej”, której celem miała być obrona suwerenności kraju

Autorzy Konstytucji

Kalendarium

5 sierpnia 1772 r.
Podpisanie traktatów, dotyczących I rozbioru Rzeczypospolitej podpisanych w Petersburgu.
5 sierpnia 1772 r.
6 października 1788 r.
Początek Sejmu Czteroletniego
6 października 1788 r.
4 grudnia 1790 r.
Ignacy Potocki uzgodnił z królem, że ten podejmie się stworzenia projektu konstytucji.
4 grudnia 1790 r.
3 maja 1791 r.
W otoczonym przez wojsko Zamku Królewskim w Warszawie przyjęto "Ustawę Rządową".
3 maja 1791 r.
27 kwietnia 1792 r.
Zawiązanie spisku magnackiego z cesarzową Rosji Katarzyną II (znanego jako konfederacja targowicka).
27 kwietnia 1792 r.
8 maja 1792 r.
Atak wojsk rosyjskich na ziemie polskie.
8 maja 1792 r.
24 lipca 1792 r.
Stanisław August Poniatowski skapitulował i przystąpił do konfederacji targowickiej.
24 lipca 1792 r.
23 stycznia 1793 r.
Katarzyna II i Fryderyk Wilhelm II podpisali traktat o II rozbiorze Polski.
23 stycznia 1793 r.
Budżet Krosna na rok 2020 uchwalony

Budżet Krosna na rok 2020 uchwalony

Rada Miasta Krosna przyjęła budżet na 2020 rok. Budżet został przyjęty 11 głosami „za” (Klub Samorządowy, Platforma Obywatelska), 6 „przeciw” (Prawo i Sprawiedliwość) oraz 2 „wstrzymującymi się” (Prawo i Sprawiedliwość).

Radni PiS nie poparli budżetu zwracając uwagę głównie na zwiększające się zadłużenie miasta. Nie podobało im się także zmniejszenie o połowę budżetu, którym dysponowały rady i zarządy dzielnic i osiedli.

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 436 mln zł, w tym:

 • dochody własne – 157,7 mln zł,
 • dotacje celowe i środki (krajowe) –  124,3 mln zł,
 • subwencje – 114,3 mln zł,
 • środki europejskie na projekty inwestycyjne i bieżące  – 39,7 mln zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 503,5 mln zł, w tym wydatki majątkowe na rekordowym poziomie 162 mln zł (32,17% budżetu), na które Miasto pozyskało ponad 70 mln dotacji i środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Największe wydatki inwestycyjne zaplanowano w działach:

Inwestycje w Krośnie, w 2020 r. to prawie 162 mln zł

1. Transport i łączność – 93,6 mln zł, w tym m.in. na zadania:

 • 64 mln zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni – IV etap (na odcinku od ul. Pużaka do ul. Tysiąclecia). Na realizację tej ważnej dla poprawy bezpieczeństwa na krośnieńskich drogach inwestycji Miasto pozyskało środki z budżetu państwa w wysokości 32 mln zł i zgodnie z harmonogramem roboty będą ukończone w 2020 roku,
 • 20,6 mln zł – modernizację i rozbudowę dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych, w tym m.in.:
  – 6,2 mln zł – Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych),
  – 4,1 mln zł –  Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie,
 • 3,2 mln zł – Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach (dofinansowanie z EFRR), w ramach której wykonana będzie modernizacja dworca przy ul. Naftowej/Kolejowej.

2. Działalność usługowa – 27 mln zł na Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno (dofinansowanie z EFRR).

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19,5 mln zł, w tym m.in. na zadania:

 • 8,4 mln zł – Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła. Projekt realizowany ze środków EFRR, wpłat mieszkańców oraz spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, w ramach którego wymienione będą kotły c.o. w domach jednorodzinnych oraz modernizacja przyłączy ciepłowniczych, instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach wielorodzinnych,
 • 8,3 mln zł – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno (Miasto uzyskało na ten cel preferencyjną pożyczkę z NFOŚiGW).

4. Gospodarka nieruchomościami – 7,3 mln zł, w tym m.in. wydatki dotyczące zakupu nieruchomości pod budowę i rozbudowę dróg na terenie Miasta, a także  budowę lokali mieszkalnych na wynajem.

W sumie wydatków majątkowych zaplanowano także środki w wysokości 11,1 mln zł na spłatę zobowiązań factoringowych oraz z tytułu zakupów ratalnych. Wydatki w tej samej wysokości pomniejszą zadłużenie Miasta na koniec 2020 r. 

W projekcie budżetu znalazło się także 16 zadań realizowanych z puli Budżetu Obywatelskiego. Z 2 mln na ten cel przekazane zostanie niecałe 1,8 mln.

Zakładany na ten rok deficyt wyniesie 67,6 mln zł, spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek – 18,3 mln zł, a planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę zaciągniętych zobowiązań – 85,9 mln zł.

Więcej na stronie: www.krosno.pl

fot.: www.krosno.pl
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Drodzy Mieszkańcy, Sympatycy i Przyjaciele

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
Przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
Raduje Wasze serca i napełnia je pokojem.
Nowy Rok niech Was obdaruje wytrwałością,
pomyślnością i międzyludzką serdecznością.
Niech przyniesie wiele satysfakcji z własnych dokonań
i pozwoli spełnić marzenia.


Życzą – Rada i Zarząd Dzielnicy,
Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Koło Gospodyń Białobrzeskich

Budżet Obywatelski - znamy projekty!

Budżet Obywatelski - znamy projekty!

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego 53 projekty zostały dopuszczone do głosowania. Nie zabrakło pomysłów zgłaszanych dla naszej dzielnicy. Są to projekty i inicjatywy, świetnie przygotowane, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Przy pełnym zaangażowaniu większości mieszkańców dzielnicy mamy szansę zrealizować wszystkie z nich. Czy warto? Poddajemy to Państwa ocenie.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO GŁOSOWANIA?

Przede wszystkim należy pamiętać, że głos można oddać łącznie na 2 projekty – jeden ogólnomiejski i jeden dzielnicowy. Jeśli odda się głos tylko na 1 projekt (np. na projekt dzielnicowy) to ten drugi przepada. Dlatego prosimy uważnie czytać ankietę. Głosować mogą WSZYSCY mieszkańcy Krosna! Nie ważne czy mają 1 czy 101 lat. Prosimy więc o pełne zaangażowanie całych rodzin.

Warto też podzielić głosy proporcjonalnie, czyli wspierać w miarę możliwości każdy z projektów (np. mąż jeden projekt, żona drugi, dzieci: trzeci, itd.). W ten sposób nie będzie dużych dysproporcji. Dlaczego? Jeśli przykładowo jeden projekt dzielnicowy otrzyma 600 głosów, drugi i trzeci,  poniżej 80 głosów, to pomimo dużego zaangażowania mieszkańców, tylko jeden trafi do realizacji. A przecież dzieląc 600 głosów na 3 projekty, każdy z nich ma szansę otrzymać bardzo wysokie poparcie, w efekcie czego wszystkie mają szansę trafić do realizacji. Z projektami ogólnomiejskimi będzie niestety trudniej, ale nic nie jest niemożliwe. Dlatego każdego mieszkańca prosimy o mobilizację i wsparcie.

Pokażmy wszystkim, że na Białobrzegach się da, że warto!

Mieszkańcy mogą wybrać jeden z następujących sposobów głosowania:

 1. za pomocą aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej budżetu obywatelskiego;
 2. za pomocą papierowej karty do głosowania, zawierającej odcisk pieczęci urzędowej Prezydenta, poprzez odbiór karty po okazaniu dokumentu ze zdjęciem pozwalającego na weryfikację tożsamości i wrzucenie karty do urny zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub w innym miejscu lub miejscach wyznaczonych przez Prezydenta;
 3. za pomocą karty do głosowania, którą pobrać można TUTAJ. Kartę podpisuje się podpisem elektronicznym i przekazuje w formie elektronicznej na adres podany na stronie internetowej budżetu obywatelskiego.

Poniżej prezentujemy projekty dotyczące naszej dzielnicy:

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

Projekt nr 20

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wodnym dla OSP Krosno Białobrzegi.

Opis projektu:

Projekt zakłada zakup średniego samochodu gaśniczego ze zbiornikiem wodnym o pojemności minimum 2000 l dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno – Białobrzegi dla zwiększenia bezpieczeństwa p.poż. na terenie dzielnicy Białobrzegi jak i całego miasta Krosna.

Zobacz pełny opis projektu

 

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę:

1 Używany średni samochód
ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wodnym
min. 2000 L – 450 tys. zł.
450 000 zł

Autor projektu: Witold Mossor

Koszt: 450 000 zł

Projekt nr 12

“Sport łączy pokolenia” – modernizacja boiska ze sztuczną trawą na sportowy obiekt wielofuncyjny przy ul. Marii Konopinickiej 5

Opis projektu:

„Biegacz to nie ten, kto szybko biega. To ten, który nie ustaje w walce.” Marc Buhl
Uprawianie sportu i aktywny wypoczynek to niezbędny warunek dbałości o zdrowie oraz zachęta do wspólnego spędzania czasu dla całej rodziny czy grupy rówieśniczej. Uwzględniając potrzebę integracji środowiska i dbałości o kondycję fizyczną zarówno dzieci jak i dorosłych proponuję, aby w budżecie obywatelskim uwzględniono projekt modernizacji boiska ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej Nr 3 w dzielnicy Białobrzegi.
Dotychczasowe boisko ze sztuczną trawą jest atrakcją dla wąskiej grupy użytkowników, a z uwagi na wykorzystywanie obiektu przez cały rok i eksploatację trwającą 8 lat – wymaga gruntownej renowacji. Pomysłem, który umożliwiłby korzystanie większej liczbie użytkowników, w tym uczniom szkoły i ich rodzinom oraz mieszkańcom Krosna, jest zmiana funkcyjności obiektu.
Proponuję zamianę zniszczonej nawierzchni ze sztuczną trawą na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną oraz dodatkowym wyposażeniem. (…)

Zobacz pełny opis projektu

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę:

1 utylizacja sztucznej trawy, przygotowanie podłoża pod powierzchnię poliuretanową 113 220 zł
2 nałożenie nawierzchni poliuretanowej, namalowanie linii do:koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna 188 700 zł
3 zakup i montaż: 4 kosze (2 na niższej wysokości), 2 słupki do siatkówki, 2 bramki 10 000 zł
4 zakup i montaż dwóch stolików do gry w szachy 16 000 zł
5 zakup i montaż krzesełek\trybun przy boisku 60 000 zł
6 zakup i montaż 2 koszy na śmieci 2 000 zł
7 zakup i montaż stojaków na rowery i zadaszenie 8 000 zł
8 montaż dodoatkowego oświetlenia i monitoringu 30 000 zł
9 zakup drzew i krzewów na nasadzenie 10 000 zł
10 dokumentacja projektowa 30 000 zł

Koszt: 467 920 zł

PROJEKTY DZIELNICOWE

Projekt nr 24

Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok

Opis projektu:

Obecnie ścieżka utwardzona tłuczniem na dł. ok 900 m. Dla poprawienia komfortu przejścia, spaceru, przejazdu z wózkiem dziecięcym, proponujemy nałożenie nakładki bitumicznej o grubości 4 cm, szerokości 1,5 m całej długości. Ścieżka jest najkrótszą drogą do centrum Krosna dla mieszkańców ul. Białobrzeskiej, ul. Moniuszki i ul. Kopernika. Jest też miejsce spacerów i rekreacji dla wielu Krośnian. Na proponowanym odcinku ścieżka przebiega na terenie gruntów Miasta Krosna. Nałożenie asfaltu wzmocni nawierzchnię na kilkadziesiąt lat. (…)

Zobacz pełny opis projektu

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę:

1 nakładka bitumiczna 900 m x 1,5 m = 1350 m2 x 52 z/m2 = 70 200 zł 70 200 zł

Autor projektu: Andrzej Wilk

Koszt: 70 200 zł

Projekt nr 5

Aktywne Białobrzegi – Dom Ludowy jako miejsce rozwoju młodych talentów, aktywizacji seniorów i integracji społecznej.

Opis projektu:

Celem projektu jest odkrywanie młodych talentów, aktywizacja seniorów i integracja lokalnej społeczności. Dysponujemy budynkiem Domu Ludowego, który mógłby znacznie częściej tętnić życiem i w którym mieszkańcy mogliby aktywnie spędzać czas.
• Chcielibyśmy aktywnie promować zdrowy styl życia szczególnie wśród seniorów poprzez zajęcia z gimnastyki.
• Zależy nam na wyposażeniu świetlicy w meble i dodatkowy sprzęt komputerowy wraz z rzutnikiem, aby aktywnie wykorzystać możliwości jakie daje to pomieszczenie. Świetlica już jest wyposażona w 4 stanowiska komputerowe.
• Aby chronić osoby starsze przed wykluczeniem cyfrowym chcemy zaznajamiać ich z obsługą komputera i Internetu. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych przygotowane zostałyby zajęcia z grafiki komputerowej i pakietu MS Office, głównie programu Excel.
• Prace powstałe podczas zajęć z grafiki komputerowej zaprezentowane zostałyby na wspólnej wystawie poprzedzonej wernisażem, na którym zaprezentowane zostałyby również efekty prac modelarskich / powiązane wydarzenie z innym projektem w naszej dzielnicy organizowanym przez Stowarzyszenie GraTy /.
• Dla wszystkich grup wiekowych chcielibyśmy stworzyć warsztaty z artystyczne np.: decoupage, wyplatanie z wikliny, zajęcia mydlarskie, szeroko rozumiane rękodzieło. Część z zajęć miałaby charakter jednorazowy, inne zaś prowadzone byłyby cyklicznie wg. ustalonego wcześniej harmonogramu.
• Dopełnieniem oferty kulturalno-rozrywkowej byłoby częściowe dofinansowanie Biesiady Białobrzeskiej.
• Przywrócenie funkcjonalności pomieszczeniu Rady Dzielnicy poprzez wyposażenie w meble, stoliki, krzesła, szafy oraz wymiana okien na klatce schodowej. (…)

Zobacz pełny opis projektu

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę:

1 Wyposażenie i sprzęty, drobne remonty (środki trwałe) 20 000 zł
2 Warsztaty komputerowe, artystyczne i rękodzielnicze oraz zajęcia gimnastyczne: (dzieci, seniorzy, młodzież/dorośli) 15 370 zł
3 Promocja, marketing, fotorelacje z wydarzeń w DDL i inne 1 430 zł
4 Kultura: dofinansowanie Biesiady Białobrzeskiej 3 200 zł

Autor projektu: Sebastian Wieczorek

Koszt: 40 000 zł

Projekt nr 4

Spotkania z grami bez prądu i nie tylko.

Opis projektu:

Już wiele razy zostaliśmy przekonani, że gry bez prądu cieszą się ogromnym zainteresowaniem – planszówkowe wydarzenia organizowane na terenie Krosna zawsze przyciągały mnóstwo osób. Angażowały każdego bez względu na wiek, w końcu same są ponadczasowe. Wspólne rozgrywki ułatwiały integrację między uczestnikami, która niejednokrotnie zamieniała się w dobrą znajomość.
Dlaczego więc nie rozszerzyć i usystematyzować tej inicjatywy?

W jej ramach chcielibyśmy stworzyć 53 spotkania w ciągu 12 miesięcy w 2020 roku.
Składać się na nie będą:
• 24 warsztaty brydżowe tworzące międzypokoleniowe mosty. Mieliśmy okazję, aby przekonać się, że ta popularna gra karciana to forma, którą skierować można do każdego: młodego, czy starszego gracza. Warsztaty prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, są świetną propozycją spędzenia wolnego czasu w gronie znajomych lub rodziny. Są też bardzo dobrą okazją do nawiązania nowych, ciekawych znajomości wśród współgraczy. (…)

Zobacz pełny opis projektu

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę:

1 Projekty graficzne 600 zł
2 Koordynacja wydarzenia (przygotowywane 53 eventów przez 12 miesięcy, 3 razy w miesiącu, prowadzenie rejestracji, animacji, komunikacja z mediami, itp) 6 000 zł
3 Copywrriting 620 zł
4 Catering 860 zł
5 Identyfikacja wizualna 500 zł
6 Warsztaty modelarskie 3 600 zł
7 Warsztaty brydżowe 2 400 zł
8 Gra miejska Tropy Mirandoli Piki 1 200 zł
9 Materiały promocyjne  1 200 zł
10 Oprawa foto-wideo 1 000 zł
11 Gry planszowe (Zakup gier które będą dostępne podczas wydarzeń, w wypożyczalni zlokalizowanej w Białobrzegach) 2 000 zł

Autor projektu: Barbara Płaza

Koszt: 19 980 zł

Urząd Miasta dziękuje wszystkim autorom projektów za zaangażowanie w życie swojej „małej ojczyzny” i poświęcony czas.

Zobacz wszystkie projekty

Tak niewiele trzeba, aby oddać głos:

GŁOSOWANIE

Od 08.11.2019
do 02.12.2019