Koncert z okazji Dnia Kobiet

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Choć Dzień Kobiet tradycyjnie obchodzimy 8 marca, kilka dni wcześniej odbył się w naszym Domu Ludowym koncert uczniów Szkoły Wokalno-Instrumentalnej  Krzysztofa Zajdla. Nadmienić trzeba, że wychowankowie Pana Krzysztofa są niezwykle zdolni, co udowadniają na wszelakich konkursach wokalnych. Jednak to wynik nie samego taletu, lecz przede wszystkim systematycznej pracy i znakomitego przygotowania przez nauczycieli. Współczesna technologia i możliwość udostępniania zapisów nagrań pozwalają przeżyć nam ten koncert jeszcze raz. Wszystkim Paniom życzymy samych pięknych dni.

Amelia Jurczak
Panie Nauczycielki Olena i Nela. Braaawo!
Julia Sechman
Kinga Hnat
Emilia Pruś, Magdalena Rogowska, Julia Zygmunt, Natalia Zima
Szymon Zajdel
Emilia Pruś
Marcelina Albrycht
Julia Ziemiańska
Magdalena Rogowska i Krzysztof Zajdel
Gabrysia Albrycht
Alan Fornal
Maria Jarosz i Eliza Rybak
Adrianna Walaszczyk
Melania Stojak
Szymon Dubiel
Magdalena Rogowska
Julia Deptuch

Materiały udostępnione z profilu FB Studio Wokalno Instrumentalne Krzysztof Zajdel

Jubileusz 35-lecia Kapeli Ludowej "BIAŁOBRZEŻANIE"

Jubileusz 35-lecia Kapeli Ludowej "BIAŁOBRZEŻANIE"

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Krosna,
Mieszkańcy Dzielnicy „Białobrzegi”!

Z dużą satysfakcją pragnę poinformować, że 12.XI.2020 mija 35 lat od chwili, kiedy odbyło się zebranie założycielskie na którym powołano do działania Kapelę Ludową „Białobrzeżanie”. Szczegóły powołania i historii z działalności kapeli znajdziecie Państwo w okolicznościowej broszurce, z którą również w wersji elektronicznej możecie się tutaj zapoznać. Pragnę nadmienić, że jest to pierwsze na pewno niekompletne opracowanie historii kapeli, może na jubileusz 40-lecia powstanie bogatsza monografia.

Zapraszamy również do zapoznania się z przygotowanym na tą okoliczność, opracowanym przez Kierownika Kapeli pana Zygmunta Wojtonia rysem historycznym widzianym od strony osoby, która z kapelą związana jest od ponad 30 lat.

W imieniu Rady Dzielnicy i wszystkich działających w dzielnicy organizacji z okazji Jubileuszu 35 lat powstania kapeli, składamy serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności byłym i obecnym osobom związanym z kapelą od 1985 roku do teraz.

Dziękujemy za wkład wniesiony w kulturalne życie Krosna i dzielnicy oraz miejsc gdzie kapela była widziana, słuchana i oklaskiwana.

Życzymy dalszych długich lat śpiewania, muzykowania i odnoszenia sukcesów w kultywowaniu folkloru ziemi krośnieńskiej i nie tylko.

Broszurka upamiętniająca 35-lecie Kapeli Ludowej Białobrzeżanie.
Opracowanie: Andrzej Kątny
Projekt graficzny i skład: Sebastian Wieczorek

Planowaliśmy, aby obchody jubileuszowe miały bardziej uroczysty charakter, ale pandemia COVID-19 pokrzyżowała nasze plany. Zmuszeni jesteśmy odwołać planowane i organizowane wspólnie z Dyrekcją RCKP świętowanie jubileuszu w dniu 19.XI.2020 r. Odwołać musimy, spotkanie z członkami kapeli w DDL w dniu 21.XI.2020 r, które miało być zorganizowane wspólnie z KGB i Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego.

Bardzo nam przykro bo wszystko praktycznie, jest organizacyjnie przygotowane, mam nadzieję, że uda się nam zorganizować jubileuszowe uroczystości w możliwie najbliższej przyszłości.

Przewodniczący Rady Dzielnicy „Białobrzegi”
Andrzej Kątny

Jubileusz 35-lecia
KAPELI LUDOWEJ "BIAŁOBRZEŻANIE"

RYS HISTORYCZNY

Kapela Ludowa Białobrzeżanie powstała 12 listopada 1985 roku. Główną siedzibą kapeli jest Dom Ludowy w dzielnicy Krosno Białobrzegi, stąd też wywodzi się nazwa kapeli Białobrzeżanie. Instytucją promującą kapelę jest Regionalne Centrum kultur Pogranicza w nawiasie (RCKP) w Krośnie.

Kapela w swoim dorobku artystycznym ma około 300 utworów muzycznych, których tematyka jest związana z kulturą i folklorem ziemi krośnieńskiej. Kapela brała udział w wielu imprezach artystycznych organizowanych na terenie Krosna i okolic, to jest przeglądach kapel ludowych, świętach dożynkowych, Karpackich Klimatach, Juwenaliach, uroczystościach regionalnych i opłatkowych, piknikach rodzinnych. W okresie początkowej działalności kapela koncertowała we Francji dla tamtejszej Polonii oraz kilkakrotnie na Słowacji.


Założycielem kapeli w roku 1985 był p. Stanisław Łanda, a kierownikiem kapeli był p. Stanisław Chciuk. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu p. Stanisława Chciuka, Kapela Białobrzeska w krótkim czasie zyskała dużą popularność. Był to człowiek o dużej kulturze osobistej, dobry organizator i wspaniały człowiek. Zgromadził dużą ilość różnych utworów muzycznych. Wówczas pan Stanisław Chciuk grał kontrabasie, a czasami na altówce.

Członkami kapeli w początkowym okresie na przestrzeni kilku lat byli:
Stanisław Łanda – klarnet
Zygmunt Liwosz – kontrabas
Jan Glazar – cymbały
Marian Jaśkiewicz – trąbka
Stanisław Kątny – skrzypce
Jan Zajdel – akordeon
Czesław Ziemba – skrzypce
Władysław Niżnik – klarnet
Marian Rusyn – altówka

Solistki i soliści:
Janina Kielar, Albina Czekaj, Adam Ziobro, Edward Frączek, Zbigniew Sporniak, Władysław Frydrych.

Scena WDK w Krośnie, 1987 r.

MOJA DZIAŁALNOŚĆ W KAPELI

W roku 1989 ówczesny członek kapeli, nieżyjący już p. Jan Zajdel, zwrócił się do mnie z prośbą, abym wystąpił razem z kapelą na koncercie na rynku w Krośnie. Zgodziłem się, i tak zostałem przy kapeli. Wówczas kierownikiem kapeli był p. Stanisław Chciuk.

Skład kapeli, gdy rozpocząłem w niej swoją działalność, był następujący:

Stanisław Chciuk – kontrabas – kierownik kapeli
Stanisław Blicharczyk – skrzypce
Czesław Ziemba – skrzypce
Jan Zajdel – akordeon
Tadeusz Prajsnar – cymbały
Marian Jaśkiewicz – trąbka
Zygmunt Wojtoń – klarnet
solistki: Janina Kielar i Albina Czekaj

Były to początki lat ’90, a Stanisław Chciuk ze względu na zdrowie i wiek kilkakrotnie proponował zmiany kierownika kapeli.  Wówczas Zygmunt Liwosz grał na kontrabasie, a p. Stanisław Chciuk na altówce. W roku 1992 zostałem z poręczenia p. Stanisława Chciuka kierownikiem kapeli.

Skład kapeli przedstawiał się w ten czas następujący:
Solistki:
Janina Kielar i Albina Czekaj
Muzycy:
Czesław Ziemba – skrzypce
Jan Zajdel – akordeon
Tadeusz Prajsner – cymbały
Marian Jaśkiewicz – trąbka
Stanisław Blicharczyk – skrzypce
Marian Lawera – skrzypce
Zygmunt Wojtoń – klarnet – kierownik kapeli

Chciałbym tutaj podkreślić duże zasługi ówczesnego przewodniczącego Rady Dzielnicy Białobrzegi p. Stanisława Bajgra. Często przychodził na próby kapeli, angażował się osobiście w różne formy pomocy, np.: odwiezienie lub przywiezienie kogoś lub czegoś np. instrumentów muzycznych. Wspomagał też kapelę dobrą radą i pomocą materialną.

Po roku 1992, gdy byłem już kierownikiem kapeli, zaistniała możliwość wjazdu na koncerty do Francji i zostaliśmy tam ciepło przyjęci przez Polonię Francuską.

Koncertowaliśmy też w kościołach między innymi prowadziliśmy młodą parę do ślubu. Wówczas członkami kapeli byli:

Solistki:
Janina Kielar, Albina Czekaj
Muzycy:
Władysław Kurek – akordeon
Michał Patla – kontrabas
Marian Jaśkiewicz – trąbka
Tadeusz Prajsnar – cymbały
Zygmunt Wojtoń – klarnet – kierownik z kapeli

Paryż, 1992 r.

Na przestrzeni lat począwszy od 1992 roku członkami kapeli byli:

Solistki:
Zofia Nawrocka, Eugenia Kurek, Janina Bryś, Dorota Bogaczyk, Danuta Klekot, Sylwia Dobrek
Muzycy:
Józef Rajs – akordeon
Ryszard Błażejowski – kontrabas
Tadeusz Mordarski – kontrabas
Jan Glazar – akordeon
Stanisław Kiełtyka – akordeon

Zmiany osobowe miały charakter płynny. Członkowie kapeli głównie ze względów zdrowotnych odchodzili z zespołu, a na ich miejsce przychodziły nowe osoby. Warto podkreślić że najdłuższej śpiewającą solistką była p. Janina Kielar, którą zaangażował jeszcze p. Stanisław Chciuk, czyli w 1985 roku, na samym początku powstania Kapeli.

W roku 2010 roku Kapela „Białobrzeżanie” przyszła pod patronat RCKP i dyrekcję RCKP p. D. Cząstkę. Taką możliwość, korzystną dla kapeli osiągnięto dzięki ogromnemu zaangażowaniu ówczesnej radnej Dzielnicy Białobrzegi p. Marii Moskal, która włożyła w to zadanie wiele starań i wysiłku.

Wspominam też z całym szacunkiem nieżyjącego już pana Ryszarda Sudyka, pracownika RCKP, który umożliwił i dopomógł  w kilkukrotnym wyjeździe na Słowację, m.in. to Bardejowa, Trybinowa, Koszyc. Zaangażował też kapelę w naszych regionalnych imprezach: dożynki, klimaty Karpackie, festyny. Co roku w ramach Regionalnego Przeglądu Kapel Ludowych w dniu 15 sierpnia braliśmy udział w przeglądzie.

Wielokrotnie byliśmy na nagraniach w Radiu Rzeszów. Nasze piosenki można usłyszeć w Radiu Rzeszów w niedzielę o 7:00 rano lub o 5:30 w dzień powszedni.

Gdy nad Wisłokiem siedzę
Z falami nuta umyka
Niech echo Wam tylko przypomni
Ta piękna Ludowa Muzyka

Ze strony Prezydenta Krosna p. Piotra Przytockiego otrzymaliśmy smyczek do kontrabasu. Chciałbym też podkreślić zasługi p. Dagmary Szelc, która sprawowała przez pewien okres czasu opiekę nad Kapelą, służyła zawsze radą i pomocą.

Dużą życzliwością i pomocą spotkaliśmy się ze strony p. Tadeusza Barańskiego. Zawsze służył dobrą radą, konkretną pomocą i wsparciem.

Wielkie uznanie kieruję w stronę Pań z Koła Gospodyń z dzielnicy Krosno Białobrzegi za ich serdeczne i życzliwe przyjęcie i gościnność w stosunku do całego zespołu Kapeli.

Obecny stan kapeli w 2020 roku oraz staż muzyków w kapeli przedstawia się następująco:

Muzycy:
od 1989 – Zygmunt Wojtań – klarnet – kierownik kapeli
od 1999 – Jan Hawrot – cymbalista
od 2000 – Stanisław Zych – skrzypek 
od 2006 – Marian Kustra – trąbka
od 2009 – Janusz Kuźniar – kontrabas
od 2010 – Wiesław Węgrzynek – akordeon 

Solistki:
od 2016 – Gabriela Lipka-Maciejowska,
od 2019 – Wiesława Kielar

Pragnę też osobiście w imieniu wszystkich członków kapeli podziękować p. Andrzejowi Kątnemu. Jego duże, osobiste zaangażowanie w sprawy kapeli, cenne rady, życzliwe i konkretne propozycje są potrzebne i ważne. Pan Andrzej Kątny, można stwierdzić czuje ducha kapeli. Jego ojciec p. Stanisław Kątny był jednym z pierwszych członków kapeli. Współpraca z p. Andrzejem Kątnym układa się dobrze i owocnie. Zawsze można liczyć na jego wsparcie.

Opracował Zygmunt Wojtoń – kierownik kapeli
Krosno, sierpień 2020 r.

Upamiętniliśmy Święto 3 Maja

Upamiętniliśmy Święto 3 Maja

W 229. rocznicę Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi” i Rady Dzielnicy złożyli symboliczne kwiaty pod białobrzeskim pomnikiem na ul. Krakowskiej.

Uchwalona wówczas konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą regulującą organizację władz, prawa i obowiązki obywateli. Jej celem było ratowanie Rzeczypospolitej po I rozbiorze przeprowadzonym przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


Najważniejsze zapisy Konstytucji to:

  • W pierwszych zdaniach dokumentu podkreślano jedność państwa, czego wyrazem miał być jeden rząd, skarb i armia.
  • Artykuł pierwszy potwierdzał dominującą rolę religii katolickiej.
  • W drugim zaakcentowano pozycję szlachty gwarantując jej przyznane dawniej przywileje.
  • Artykuł czwarty utrzymywał poddaństwo chłopów wobec szlachty, przyjmując jednak włościan „pod opiekę prawa i rządu krajowego”.
  • Ustanowienie trójpodziału władzy.
  • Funkcję ustawodawczą miał stanowić dwuizbowy parlament składający się z Sejmu i Senatu.
  • Funkcję wykonawczą miał stanowić król i odpowiedzialny przed Sejmem Rząd.
  • Rolę sądowniczą powierzono niezależnym trybunałom.
  • Wprowadzono tron dziedziczny, likwidując wolną elekcję.
  • Ostatni artykuł poświęcono „sile zbrojnej narodowej”, której celem miała być obrona suwerenności kraju

Autorzy Konstytucji

Kalendarium

5 sierpnia 1772 r.
Podpisanie traktatów, dotyczących I rozbioru Rzeczypospolitej podpisanych w Petersburgu.
5 sierpnia 1772 r.
6 października 1788 r.
Początek Sejmu Czteroletniego
6 października 1788 r.
4 grudnia 1790 r.
Ignacy Potocki uzgodnił z królem, że ten podejmie się stworzenia projektu konstytucji.
4 grudnia 1790 r.
3 maja 1791 r.
W otoczonym przez wojsko Zamku Królewskim w Warszawie przyjęto "Ustawę Rządową".
3 maja 1791 r.
27 kwietnia 1792 r.
Zawiązanie spisku magnackiego z cesarzową Rosji Katarzyną II (znanego jako konfederacja targowicka).
27 kwietnia 1792 r.
8 maja 1792 r.
Atak wojsk rosyjskich na ziemie polskie.
8 maja 1792 r.
24 lipca 1792 r.
Stanisław August Poniatowski skapitulował i przystąpił do konfederacji targowickiej.
24 lipca 1792 r.
23 stycznia 1793 r.
Katarzyna II i Fryderyk Wilhelm II podpisali traktat o II rozbiorze Polski.
23 stycznia 1793 r.
Jubileusz 10-lecia 2. Drużyny Harcerskiej "Mimo wszystko"- fotorelacja

Jubileusz 10-lecia 2. Drużyny Harcerskiej "Mimo wszystko"- fotorelacja

W niedzielę 27 października obchodziliśmy Jubileusz 10-lecia naszej drużyny. Wejście na salę białobrzeskiego Domu Ludowego przenosiło zebranych gości w harcerski świat. Rozłożony namiot, rozwieszone koszulki ze zlotów, proporce, świece – to wszystko sprawiało, że wszyscy mogli się poczuć jak jedna wielka harcerska rodzina. Nasza drużyna przygotowała specjalnie na tę okazję płócienne torby dekorowane ręcznie, kubki i inne produkty użytkowe, które można było nabyć przed koncertem.

Zaprezentowane w trakcie koncertu piosenki harcerskie, turystyczne i poezja śpiewana przybliżyły Harcerskie Prawa i ideały, którymi kierujemy się na co dzień. Zachęciliśmy również wszystkich do wspólnego śpiewania.

Niech słowa piosenek przeniosą nas do chwil kiedy to z plecakiem przemierzaliśmy górskie szklaki, ogrzewaliśmy zziębnięte dłonie przy harcerskim ognisku, zawiązywaliśmy przyjaźnie przy dźwiękach gitary.

W trakcie całego koncertu wyświetlana była również prezentacja zdjęć ukazująca naszą 10 letnią działalność, aby jeszcze mocniej wniknąć w świat naszej przyjaźni, przygody i misji jaką pełnimy.

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Należymy do jednej, wielkiej rodziny skautowej i przyjmujemy jej wielokulturowość jako dar, bez względu na kolor skóry, religię czy pochodzenie. Jesteśmy otwarci na innych, szanujemy ich i staramy się zrozumieć. Nasza drużyna jest wielopoziomowa, nie liczy się wiek ani płeć. Dzięki temu dopełniamy się i uczymy od siebie nawzajem.

Podziękowania

Nie byłoby nas tutaj, gdybyśmy nie spotkali na swojej drodze
dobrych aniołów, na których zawsze można liczyć. Są to:

– osoba, bez której nie było by nas tutaj – phm. Paulina Wysocka

– Pan Andrzej Kątny – Przewodniczącego Rady  Dzielnicy

– Pana Andrzej  Wilk – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy ,

– Pan  Zdzisław Krawczyk – Przewodniczący Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi”

– Pani Dorota Patejko – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

– ks. Edward Szarek – Proboszcz naszej Parafii

– Pan Sebastian Wieczorek, który stworzył dział naszej drużyny na stronie dzielnicy

– Przedstawicielka zarządu Koła Gospodyń – Pani Elżbieta Wróbel

– przedstawiciel rodziców harcerzy – zastępowy druh Jurek

Zdjęcia: Sebastian Wieczorek,  Aleksandra Świątek